Doar zâmbetul ne-a mai rãmas … deocamdatã …,  pânã când nu se va impozita … Definitiv!

 
  
– Mãmico, mãmico, am vãzut cocoºul pe gãinã de zece ori azi dimineaþã! – Du-te ºi spune-i lui tãticu, el o sã înþeleagã… – Tãticule, mi-a zis mãmica sã îþi spun cã am vãzut cocoºul pe gãinã de zece ori azi dimineaþã! – De zece ori cu aceeaºi gãinã, dragul meu? – Nu! – Atunci du-te ºi spune-i lui mãmica, ea o sã înþeleagã!  
 
Intrebare:        Ce oameni se înmulþesc fãrã a face sex ???!!!
Rãspuns corect:  PENSIONARII  !!!
 
 
Intrebare:        Ce oameni se înmulþesc deși nu fac copii ???!!!
Rãspuns corect:  HOMOSEXUALII  !!!
 
 
La Radio Erevan, o tânãrã ascultãtoare întreabã:
– De ce multe fete se cãsãtoresc cu  bãtrâni care înoatã în bani?
Radio Erevan rãspunde: Fiindcã sunt foarte miloase! Vor sã-i scape de  la înec!
 
La Radio Erevan, un bãtrânel întreabã:
– Ce pot sã-i dau unei fete  tinere ºi frumoase, ca sã pot s-o îmbrãþiºez? Radio Erevan rãspunde: – Cloroform.
Un tip intrã într-un magazin:
– Aº dori ºi eu niºte gulaº!
Vânzãtorul: – Sunteþi ungur?
Tipul se enerveazã: – ªi dacã ceream ºtrudel mã întrebai dacã sunt neamþ, dacã ceream pui seºuan mã întrebai dacã sunt chinez, sau dacã ceream pizza trebuia sã fi fost italian?!?
– Aaaa, nu!
– ªi atunci de ce mã întrebi dacã-s ungur pentru cã am comandat gulaº?
– Pentru cã aici e magazin de electronice.
– Doamnã, arãtaþi superb în aceastã toaletã! – Nesimþitule, închide a!
Ana: Ce faci? Manole: Un zid. Te bagi?
 
În avion, la clasa întâi, o doamnã e aºezatã lângã un domn. La un moment dat, ea începe sã strãnute ºi de fiecare datã începe sã tremure din toata fiinþa ei, dupã care îºi ºterge delicat nasul. Istoria se repetã, la care domnul de lângã ea i se adreseazã: – Mã scuzaþi, nu vreau sã vã inoportunez, dar mi-e imposibil sã mã abþin sã vã întreb: de ce tremuraþi aºa de tare de fiecare datã când strãnutaþi? – Pentru cã sufãr de o boalã foarte rarã, de fiecare datã când strãnut, am un orgasm. La care domnul, un pic jenat cã nu a mai auzit de asemenea boalã, o întreabã grijuliu: – ªi luaþi ceva? – Da… piper…
 
 
Ion si Maria s-au dus la padure sa culeaga floricele. Pentru ca era foarte multa lume acolo, chiar asta au facut.
 
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer