În vremea în care creºtinii erau prigoniþi, împãratul Cezar organizeazã un spectacol în care urmau sã fie devoraþi câteva zeci de creºtini de cãtre lei. Mâna de creºtini intrã în arenã, tremurând cu mic cu mare, care mai slãbãnog, care mai bãtrân ºi bolnav, câþiva copii, toþi þinându-se în braþe pentru a-ºi petrece ulimele clipe cu o fãrâmã a sentimentului de siguranþã atingându-se de cei dragi. Intrarã leii înfometaþi ºi începu o luptã pe viaþã ºi pe moarte. Urlete, strigãte, groazã, sânge ºi praf de nu se mai vedea nimic din tribune. Dupã ce se aºezã puþin praful, romanii rãmaserã consternaþi la priveliºtea în care creºtinii ghiftuiþi se scobeau între dinþi cu oase de leu ºi râgâiau mulþumiþi. Unul din cetãþenii marelui imperiu îi întrebã: – Dar ce fel de creºtini sunteþi voi? – Noi suntem creºtini democraþi!]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer