stefan balti 300x200 Capitala de nord a þãrii interzisã pentru gay? minoritati Fãrã homosexuali la Bãlþi. Capitala de nord a þãrii ar putea deveni o zonã interzisã pentru gay. Un proiect de decizie în acest sens figureazã pe ordinea de zi a ºedinþei de astãzi a Consiliului Municipal Bãlþi. Prin acest proiect, Consiliul din Bãlþi declarã teritoriul municipiului drept zonã de susþinere deosebitã a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Totodatã, deºi intenþia legislativã recunoaºte însemnãtatea ºi rolul primordial al Bisericii Ortodoxe, proietul prevede cã în aceastã zonã va fi interzisã propaganda agresivã a orientaþiei sexuale netradiþionale. În acest sens, cu scopul susþinerii iniþiativei date va fi lansat un apel cãtre alte autoritãþi publice ºi asociaþii obºteºti. sursa: PublikaTV]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer