Mihail Formuzal, Baºcanul Gãgãuziei, a apãrat vineri dreptul unitãþii autonome la referendum, subliniind cã susþine statalitatea RepubliciiMoldova, spre deosebire de preºedintele Traian Bãsescu care, în opinia sa, meritã se fie declarat persona non grata, potrivit site-ului oficial al UTA Gãgãuzia. Baºcanul Gãgãuziei sare la gâtul lui Bãsescu basarabia Mihail Formuzal, Baºcanul Gãgãuziei “Acþionãm într-un cadru constituþional, nu încãlcãm nimic. Avem dreptul sã organizãm un referendum consultativ pe teritoriul Gãgãuziei”, a afirmat Formuzal. Baºcanul a subliniat cã “acþiunile noastre sunt în conformitate cu Legea privind statutul juridic special al Gãgãuziei, care prevede cã regiunea are dreptul la autodeterminare, în cazul în care Republica Moldova îºi va pierde suveranitatea”. “Pledãm pentru pãstrarea statalitãþii Republicii Moldova”, a declarat Formuzal, în cadrul unei ºedinþe cu primarii din regiune, care are o populaþie de aproximativ 155.000 de persoane, dintre care peste 80% sunt gãgãuzi (populaþie orotodoxã, de origine turcã). Formuzal a comentat, de asemenea, decizia Procuraturii Generale a Republicii Moldova de a deschide, la 9 ianuarie, un dosar penal vizând reprezentanþii locali care continuã sã facã pregãtiri pentru consultarea popularã. El a menþionat cã în Republica Moldova cauzele penale sunt intentate împotriva celor care susþin “statalitatea” ei, ºi nu împotriva persoanelor care pledeazã pentru desfiinþarea acestui stat. “De ce nu a fost intentat niciun dosar penal celor care au pledat ºi pledeazã pentru lichidarea statului moldovenesc? De ce pânã acum autoritãþile de la Chiºinãu nu l-au declarat pe (preºedintele Traian) Bãsescu persona non grata pentru declaraþiile sale? Din contrã, cei care pledeazã pentru pãstrarea Republicii Moldova sunt urmãriþi penal în aceastã þarã”, s-a indignat baºcanul UTA Gagauzia, unde obiectele de studiu în ºcoli Limba ºi literatura românã ºi Istoria Românilor au fost în redenumite Limba ºi literatura moldoveneascã ºi Istoria Moldovei. Administraþia din Gãgãuzia a intensificat pregãtirile pentru referendumul din 2 februarie, decis în noiembrie anul trecut, unde alegãtorii sunt chemaþi sã opteze între aderarea R. Moldova la UE sau apropierea de Uniunea Vamalã, dar ºi o eventualã independenþã, iniþiativã criticatã dur de Chiºinãu. Preºedintele Bãsescu a declarat, joi, la Bruxelles, dupã o întâlnire cu preºedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, cã a atenþionat, în discuþia cu acesta, “asupra riscurilor Gãgãuzia ºi Transnistria”. Anterior, Bãsescu a acuzat lipsa de reacþie la nivel european faþã de riscurile în privinþa independenþei ºi suveranitãþii R. Moldova, precizând cã România nu va rãmâne impasibilã politic dacã din Transnistria sau din zona gãgãuzã vor porni provocãri care sã întoarcã R.Moldova din drumul spre UE. “ªtim cã butoanele din Transnistria ºi din zona gãgãuzã nu sunt la Chiºinãu ºi nu gãsim încã mijloacele sã prevenim o întoarcere din drum a Republicii Moldova”, a afirmat miercuri preºedintele român. sursa: ziuaveche.ro

comentariu rapcea.ro: Wtf !? Ce-s ãia “ortodocși de origine turcã” ? Adicã gãgãuzi ? Pãi stați sã mã vedeți pe mine, cu populația mea ortodoxã, de origine yoghinã ! Cînd voi aduna și eu 155.000 de prieteni pe Facebook, mã voi declara baștanul propiului meu mic imperiu gãgãuz virtual, din rețeaua Facebook. Iar despre limba românã voi declara cã este limba rapceo-yoghinã, cu influențe neo-tantrice. Și voi face, evident, propriul referendum consultativ pentru a hotãrâ ce voi mânca mâine, la masa de prânz.

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer