Speculatorii care urmãresc mari pro­fituri prin investiþii în fondurile legate de bursele de mãrfuri creazã bule ale preþurilor iar în final asta înseamnã scumpirea mâncãrii ºi împingerea sãrmanilor lumii într-o sãrãcie ºi mai lucie, scrie The Guardian. Este nevoie ca guvernele lumii sã in­tervinã pentru a sparge uriaºa bulã care s-a format în preþul mãrfurilor pre­cum alimentele sau þiþeiul, potri­vit unui raport al Organizaþiei Na­þiu­nilor Unite (ONU). Preþurile au urcat ca rãspuns la disfuncþionalitãþile pieþelor de mãrfuri, potrivit raportului. Acesta contrazice o grãmadã de economiºti ºi bancheri centrali, care vãd creº­te­rea preþurilor drept un efect al creºterii cererii. „Rolul în schimbare al burselor de mãrfuri, care se transformã în pieþe financiare, are repercusiuni enorme în economie”, aratã unul dintre autorii raportului, Heiner Flassbeck, director la Unctad, unitatea ONU care se ocupã de comerþ ºi dezvoltare. Investitorii sunt încurajaþi sã se comporte ca o turmã, cu puþine stimu­lente de a paria împotriva creºterii preþurilor. Petrolul ar putea fi supraevaluat cu 20%, în vreme ce porumbul este subiect pentru mari schimbãri de preþ. În aprilie,  organizaþia non-guvernamentalã World Development Movement a acuzat Barclays Capital, braþul de investiþii al bãncii Barclays ºi unul din primii trei jucãtori din lume alãturi de Goldman Sachs ºi Morgan Stanley, de creºterea preþurilor la alimente. BarCap a fost pionier în crearea de instrumente derivate care permit investitorilor ºi fondurilor de pensii sã parieze pe preþul mâncãrii. În mod tradiþional, fondurile de pensii nu au voie sã investeascã în aceste domenii. Existã aproape 270 de miliarde de dolari pariaþi în derivative pe preþurile mãrfurilor, faþã de 90 de miliarde în 2005, potrivit Unctad. Un indice alcãtuit din 55 de materii prime alimentare a ajuns în aprilie la un nou record mondial, potrivit Organizaþiei pentru Alimente ºi Agriculturã (FAO) din cadrul ONU, ducând la accelerarea presiunilor inflaþioniste la nivel mondial. Alimentele s-au scumpit cu 25% anul trecut, conform indicelui în cauzã. Planeta se aflã „la un ºoc distanþã” de noi valuri de scumpiri la mâncare ºi de crizã a aprovizionãrii cu alimente, declara în luna aprilie Robert Zoellick, preºedintele Bãncii Mondiale. Încã 10 milioane de oameni ar putea intra în categoria celor sãraci dacã indicele va avansa cu 10%, potrivit Bãncii Mondiale. Anu trecut au sãrãcit încã 44 de milioane oameni în întreaga lume, ceea ce duce la 1,2 miliarde numãrul celor care trãiesc în sãrãcie extremã pe Pla­netã, cu mai puþin de 1,25 dolari pe zi. În România, cartofii s-au scumpit cu 50% în ultimul an, potrivit datelor furnizate de Institutul Naþional de Statisticã (INS). Ba mai mult, s-a ajuns la situaþii aberante, când un kilogram de cartofi costã mai mult decât unul de portocale sau un kilogram de varzã costã mai mult decât aceeaºi cantitate de banane. România a avut în luna aprilie o inflaþie de 8,4% faþã de luna aprilie 2010, cea mai mare din Uniunea Europeanã, potrivit Eurostat. Sursa: Jurnalul]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer