:Happy-Grin: Proaspãt intrat în rolul de preºedinte, Crin Antonescu s-a apucat sã facã o serie de schimbãri! Liberalul a anunþat cã vrea sã ia ºi ultimele atribuþii de la Curtea Constituþionalã a României ºi sã le transfere cãtre o instituþie cu adevãrat independentã de orice fel de presiuni politice, dar în acelaºi timp ºi competentã indiferent de problema care îi este supusã atenþiei: Sinteza Zilei. Potrivit preºedintelui interimar, “În toþi aceºti ani, Curtea Constituþionalã nu a reuºit nicio clipã sã dea impresia de echilibru ºi echidistanþã pe care o dã Mihai Gâdea. Nu mai spun cã nu am vãzut nici mãcar un judecãtor de la CCR sã umble cu laptopul dupã el tot timpul ºi sã punã fiºiere audio în timpul ºedinþelor sau sã explice sentinþa la tablã, cu markerul, un semn clar cã oameni ca Zegrean sau Iulia Motoc nu erau potriviþi pentru un asemenea rol. Când o sã aibã ºi CCR un geniu de talia ºi modestia lui Victor Ciutacu, poate mai vorbim” Specialiºtii în drept salutã decizia lui Crin Antonescu drept binevenitã, spunând cã oricum de ani buni deciziile luate la Sinteza Zilei erau mult mai importante pentru politicienii din România decât cele ale Curþii Constituþionale pe care doar Traian Bãsescu le mai bãga în seamã din când în când. sursa: timesnewroman.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer