sã-ºi foloseascã indemnizaþia de ºomaj un disponibilizat ? Azi o ia, mâine o toacã. Dacã însã un demnitar, un client politic se îndestuleazã (“furã” e un termen ºtiinþific), el împarte cu alþii (“le dã dreptul” e o sintagmã intraductibilã), economiseºte inteligent, iese iar la produs, face PIB-ul sã latre. Pensionarii, bugetarii, lehuzele, ºomerii uneltesc de multã vreme împotriva statului. De-acum, când complotul lor a fost dat în fapt, nu mai e mult pânã patria scapã de ei. Nu, nu vã gândiþi prea departe: sã-i extrãdezi nu se poate, fiindcã-s aici pe inventar; sã-i exporþi – nu-i ia nimeni. Dar, dacã Boc-Executivul îºi ascute bine coasa, problema e ca ºi rezolvatã. O sã rãmânã guvernanþii singuri, singurei ca sã poatã lucra în liniºte. Pentru binele naþiei.

ESEU – de Lelia Munteanu

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer