Pentagonul va adopta o nouã strategie potrivit cãreia principalele atacuri cibernetice asu-pra SUA vor fi considerate acte de rãzboi, deschizând opþiunea unor eventuale riposte militare, aratã Wall Street Journal. Pentagonul prevede sã dezvãluie noua strategie luna viitoare cu scopul de a descuraja eventualii inamici sã vizeze reþeaua electricã a þãrii. „Dacã veþi opri reþeaua noastrã electricã, este posibil sã vã trimitem o rachetã chiar în casã”, exemplifica un responsabil american în WSJ. Sub acoperirea anonimatului, trei responsabili americani care au avut acces la documentul care prezintã noua strategie aratã cã, potrivit SUA, aceasta este conformã cu normele internaþionale care prevaleazã în materie de conflicte armate. Noua strategie prevede cã Pentagonul poate decide un rãspuns militar la unele cyber-atacuri pe baza noþiunii de „echivalenþã”, adicã dacã daunele provocate de un atac informatic sunt comparabile cu cele care ar fi fost produse de un atac militar convenþional. Numai cã se prevãd dificultãþi pentru cã o astfel de decizie va depinde de gradul de precizie a identificãrii sursei atacului. Stuxnet, declanºatorul proiectului Pentagonul a decis elaborarea acestei strategii dupã atacul din toamna anului 2010 cu virusul informatic Stuxnet asupra computerelor programului nuclear al Teheranului. Weekendul trecut, site-ul companiei Lockheed Martin, unul dintre principalii furnizori de armament al guvernului american, a fost piratat. ªi, pentru cã încã nu ºtie sã se protejeze eficient contra intruziunilor cibernetice, apãrarea americanã va opta pentru ameninþarea cu ripostã fizicã, aratã un cercetãtor american care a lucrat la Pentagon. Cyber-securitatea este una dintre prioritãþile preºedintelui Barack Obama, iar luna trecutã atât el, cât ºi secretarul de stat, Hillary Clinton, au fãcut decla-raþii referitoare la securizarea reþelelor informatice ºi la lupta contra cyber-crimelor. Arsenal cibernetic Washington Post relata ieri cã Pentagonul a realizat ºi o listã de cyber-arme ºi instrumente, inclusiv viruºi informatici, care pot sabota reþelele vitale ale adversarului ºi cu scopul de a determina modul în care SUA se pot lansa într-un rãzboi informatic. Lista secretã a acestui arsenal a fost transmisã ºi altor organisme ale statului american, inclusiv CIA, pentru a fi aprobatã, aratã responsabili militari care descriu un program sensibil. Componentele aflate pe listã fac parte din setul de arme aprobat de Pentagon, de „focuri” care pot fi folosite contra unui duºman. „Fie cã este vorba de un petrolier, de un M-16 sau de un virus informatic, vor fi urmate aceleaºi reguli pentru a putea înþelege cum sã le foloseºti, când le poþi folosi, când nu, ce poþi ºi ce nu poþi folosi”. Integrarea cyber-tehnologiei într-o structurã oficialã de capacitãþi aprobate este probabil cea mai importantã dezvoltare opera-þionalã în doctrina militarã ciberneticã din ultimii ani, precizeazã un responsabil militar citat de WP. El a subliniat cã militarii au nevoie de autorizare prezidenþialã pentru a penetra o reþea informaticã strãinã ºi a lãsa un virus care ar putea fi activat mai târziu. Dar armata nu are nevoie de aceastã aprobare pentru a penetra reþele strãine pentru alte activitãþi cum ar fi studierea cyber-capacitãþilor adversarilor. de GABRIELA ANGHEL, de pe România Liberã]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer