Lista completã a taxelor bisericeºti 2011: Prețurile sunt minime, cele recomandate, și pot apare modificãri de taxe dacã condițiile o impun. Cãsãtorie de probã – 1.100 lei Cãsãtorie de interes – 1.500 lei Taxã de vreme urîtã afarã – 250 lei Taxã de vreme frumoasã – 300 lei Taxã de vreme frumoasã cu raze de soare, vînticel plãcut ºi curcubeu – 350 lei Mireasã tinericã – 150 lei Mireasã bãtrîioarã- 200 lei Doar partea cu coroanele ºi învîrtit în jurul altarului – 450 lei Naºã mare furnizatã prin abilitatea BOR – 60 lei Pupat icoane cu sfinþi importanþi – 100 lei buc. Pupat icoane cu sfinþi secundari ºi asociaþi – 45 lei buc. Peste 5 invitaþi – 200 lei Intre 5 ºi 8 invitaþi – 250 lei Peste 8 invitaþi – 330 lei Lasere, fum, jocuri de lumini – 400 lei Extra tãmîie – 20 lei bulgãrele Dat din cãdelniþã 1-10 ori – 220 lei Dat din cãdelniþã 10-20 ori – 250 lei Extra cãdelniþã – 40 lei pe pendulare Sobor live – 450 lei Sobor playback – 300 lei Botez copil nou nãscut – 500 lei Botez copil bãtrîior – 700 lei Suprataxã copil supraponderal – 50 lei Acoperit cãi respiratorii copil – 40 lei Fãrã acoperire cãi respiratorii – 20 lei Apã cãlduþã ºi curatã în cristelniþã -30 lei Apã refolositã de la robinet – 10 lei Scãldat copil cu totul – 150 lei Bãgat copil doar cu vîrful în apã – 5 lei Stropit copil cu pistolul cu apã – 2 lei Topping mir – 4 lei Ulei parfumat – 5 lei Ulei de gãtit – 2 lei Taxã gemeni – 200 lei Slujbã înmormîntare cu decedat – 800 lei Slujbã înmormîntare fãrã decedat – 500 lei Slujbã prin corespondenþã/telefon/Skype – 300/350/500 lei menþiune “la loc cu verdeaþã” – 40 lei menþiune “þãrînã din þãrînã” – 30 lei “la dreapta Tatãlui”- 80 lei Slujbã cu sfîrºit optimist ºi fericit – 100 lei Slujbã cu sfîrºit – 80 lei Exorcism clasic – 2.000 lei Exorcism cu finalizare – 2500 lei Exorcism de tip “Tanacu” – 200 lei Efecte speciale în plus – 100 lei Exorcism demon major atestat bisericesc – 2500 lei Exorcism demon cu experienþã/ legiune demoni – 3000 lei Exorcism demon minor neatestat bisericesc – 1900 lei Atestare demon – 600 lei Sfinþire imobil nou – 20 lei/m pãtrat Sfinþire imobile vechi, blocuri vechi – 30 lei/m pãtrat Sfinþire vilã – 5.000 lei, PROMOÞIE!!! Sfinþire anexã/ garaj/ boxã bloc – 10 lei/m pãtrat Sfinþire coteþ – 5 lei Sfinþire autoturism mai vechi de 5 ani – 500 lei Sfinþire autoturism mai nou de 5 ani – 300 lei Sfinþire autoturism peste 2.000 cm cubi – 800 lei Spovedanie long/medium/short – 50/40/30 lei Împãrtãºanie – 80 lei Ultima împãrtãºanie – 100 lei Împãrtãºanie vin doagã/ Prince Mircea/ Bordeaux , ºampanie – 10/30/100 lei Iertare pãcate – 150 lei Iertare pãcate medii – 200 lei Iertare pãcate grave (crimã, viol, pornografie, sex premarital, lumbago, skandenberg) – 500 lei Rezervare loc Rai – 15.000 lei Rezervare loc Rai fãrã scaun – 14.000 lei Rezervare loc Purgatoriu – 8.000 lei Rezervare ghena iadului, veºnicie – 500 lei/veºnicie

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer