1. Potrivit unui studiu emis luna trecuta de Center for Disease Control din Atlanta s-a ajuns la concluzia ca 94% dintre toate cazurile de noi infectiii cu SIDA in SUA se inregistreaza in randul barbatilor homosexuali (link). Hmm, parcã îmi devine ceva mai prietenos virusul ãsta… care ºtie el ce face 🙂 2. Dacã eºti homalãu, adio vizite ºi sejururi în statele arabe din Golful Persic. Recent, autoritãþile Kuweitiene au implementat pe aeroporturi un test medical care depisteazã persoanele homosexuale în vederea prevenirii intrãrii acestora pe teritoriul Kuweitului ºi al celorlalte þãri semnatare ale Acordului de Cooperare din zona Golfului (Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman,  Arabia Sauditã ºi Emiratele Arabe Unite). Hmm, dacã aº fi în locul lui Bãsescu, aº cere ºi eu aderarea României la aceastã Cooperare ºi aº lãsa dreaq Uniunea asta Ieuropeanã care nu ne aduce decât cianuri ºi impozite 🙂 3. Studii medicale recente aratã cã 90% dintre homosexualii pasivi trecuþi de vârsta de 40 de ani au apelat cel puþin o datã pe parcursul “activitãþii” lor, la serviciile operaþiilor în zona anusului (refacere sfintere lãrgite, etc.). Nu vã pot da linkul, cã articolul l-am citit pe aeroport, într-o revistã lãsatã de cineva pe acolo. Deci, dacã nu vrei sã retrãieºti momentele penibile ale copilãriei, cu pampers, incontinenþa fecalelor ºi tot tacâmul, mai bine abþine-te de la pidosnicii. 4. Homosexualii nu cunosc bucuria maternitãþii/paternitãþii consanquine, adicã a copiilor din propriul lor sânge. Paleativele de genul însãmânþarea artificialã cu spermã de homosexual ce se ºi crede pãrinte, a unor mame surogat sau adopþia nu oferã nici pe departe legãtura specialã ce se creazã între un pãrinte ºi copilul sãu natural. În final, neamul se stinge, cãci gena nu se mai perpetueazã. Natura ºi legile ei nu pot fi pãcãlite. 5. Homosexualii cunosc o ratã a depresiilor ºi respectiv a sinuciderilor de 3 ori mai mare decât cea prezentã la populaþia hetero. Chiar ºi aºa, mi se pare cã se înmulþesc pe zi ce trece… 6. Eºti poponar ?! Dupã moarte o sã arzi în focurile Iadului. Nu o spun eu, o spune Biblia, care defineºte sodomia alãturi de alte pãcate capitale drept “strigãtoare la cer” ºi “împotriva Sfântului Duh”. Deci, adio noriºori ºi curcubee. Suum cuique tribuere !]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer