Foºtii astronauþi ºi oameni de ºtiinþã s-au sãturat de activismul pe care îl practicã Agenþia Spaþialã Americanã în chestiunea încãlzirii globale.  49 de foºti angajaþi NASA, printre care ºapte astronauþi Apollo ºi doi foºti directori ai Centrului Spaþial Johnson din Huston, au redactat o scrisoare în care denunþã atitudinea tendenþioasã a Agenþiei Spaþiale Americane în chestiunea încãlzirii globale. În scrisoare este criticat cu precãdere Institutul Goddard pentru studii spaþiale, pentru cã directorul Jim Hansen ºi climatologul Gavin Schmidt au fost foarte vocali cu avertismentele legate de cauzele schimbãrilor climatice, scrie businessinsider.com. Cei 49 de foºti angajaþi susþin cã NASA se foloseºte prea mult de modele climatologice complexe care s-au dovedit a fi ineficiente în prezicerea evoluþiilor climaterice pentru urmãtorul deceniu sau douã, darãmite perioade mai lungi. Ei susþin cã NASA are o atitudine activistã într-o chestiune care n-a fost încã doveditã ºtiinþific. “Dacã se va dovedi cã dioxidul de carbon nu influenþeazã semnificativ schimbãrile climatice, reputaþia NASA ar putea fi pusã în pericol”, a eclarat H. Leighton Steward, preºedintele ONG-ului “Plants Need CO2″, care priveºte încãlzirea globalã cu scepticism.  De pe Realitatea]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer