3 dec. 2011: Petre Þuþea – 20 ani de la trecerea sa la Domnul: Petre Þuþea a vazut lumina zilei la 6 Octombrie 1902 în satul Boteni, Muscel, în familia unui preot. Urmeazã liceul Neagoe Basarab din Câmpulung, Gh. Bariþiu din Cluj; Facultatea de Drept la Universitatea din Cluj, Universitatea Humboldt din Berlin unde studiazã formele de guvernãmânt. Terminã ca doctor în economie politicã ºi drept si devine discipol al lui Nae Ionescu. Colaboreazã la diverse publicaþii naþionaliste, în special la ziarul Cuvântul condus de Nae Ionescu, ziar de înaltã facturã intelectualã, alãturi de Constantin Noica, Mircea Eliade, Radu Gyr, Gheorghe Racoveanu, Mircea Vulcãnescu ºi alþi exponenti straluciþi ai elitei intelectuale legionare, unde scrie numeroase articole de substanþã, studii de economie ºi politicã. Românismul generatiei legionare interbelice, marele intelectual l-a definit simplu: ” A însemnat sã fim noi înºine…” (vezi lucrarea Petre Tuþea – Între Dumnezeu ºi Neamul meu, Fundaþia Anastasia, Bucuresti, 1992). În cadrul Guvernului Naþional-Legionar instaurat dupã 6 Septembrie 1940, Petre Þuþea a îndeplinit funcþia de ªef de Serviciu ºi apoi Director în Ministerul Economiei Naþionale. Dupã venirea comuniºtilor la putere, Petre Þuþea este arestat ºi condamnat mai întâi la 5 ani închisoare (1948-1953), apoi la 18 ani de muncã silnicã din care a executat 8 ani în aceastã fazã (1956-1964) în diverse penitenciare (Bucureºti, Jilava, Ocnele Mari), dar mai ales la Aiud unde era concentrat grosul vârfurilor legionare, fiind eliberat în anul 1964 cu sãnãtatea zdruncinatã în urma torturilor indurate: “– Tot ce-am suferit – declara Petre Tutea –, aº fi neconsolat ºi aº fi fost în tot timpul claustrãrii mele, în timpul prizonieratului meu în temniþã… dacã n-aº fi trãit convingerea fermã cã îmi face cinstea suferinþei unui mare popor… greu de istorie ºi de viitorul lui strãlucit”. (ibidem). Hãrþuit în permanenþã de regimul comunist prin autoritãþile sale represive, Petre Þuþea a avut curajul sã-ºi exprime convingerile sale legionare pânã în ultimele clipe ale vieþii: “– Un Român absolut trebuie sã fie legionar”, spunea el. “Corneliu Codreanu a fost o PERSONALITATE. Personalitatea e un ins care influenþeazã ambianþa prin simpla lui forþã harismaticã; un om cu har. Si Codreanu a avut acest har, a facut o Miscare puternicã” (ibidem). Pentru ca tot el sã revinã ºi sã adauge: “– Legionarismul a fost o revoluþie pentru cã a însufleþit o generaþie, construind ordinea de stat pe substanþa istoricã a poporului român” (ibidem). Continuu sub observaþia agenþilor securitãþii comuniste dupã eliberarea sa din închisoare, Petre Þuþea a suferit enorm, dar cu stoicism, ºicanele repetate ale acestora. Numeroasele descinderi la locuinþa sa modestã de lângã Ciºmigiu, au dus la confiscarea a numeroase manuscrise, studii ºi materiale la care acesta lucra. Marele român Petre Þuþea s-a stins din viaþã lucid, în ziua de 3 Decembrie 1991, într-o rezervã a spitalului “Cristiana” din Bucureºti pe când era intervievat de un grup de reporteri. Întrebat: “Ce înseamnã un om de dreapta?”, câteva clipe înainte de trecerea sa dincolo, Petre Tutea a rãspuns simplu: “– Român absolut, asta înseamnã!” (ibidem) Cititi va rog si: PETRE TUTEA: “Eu cand discut cu un ateu e ca si cum as discuta cu usa”  ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer