Deoarece odatã cu începerea recensãmântului populaþiei ºi al locuinþelor s-a înmulþit ºi numãrul recenzorilor falºi, le oferim cititorilor un mic ghid prin care sã-i recunoascã. Este vorba de 21 semne foarte simple dupã care îþi dai seama imediat dacã individul care tocmai þi-a bãtut la uºã e un recenzor fals: 1. Nu noteazã absolut nimic, spune cã oricum þine minte totul; 2. Are armã și cagulã pe faþã; 3. Te filmeazã; 4. Cere voie sã meargã la baie dupã care spune „Lãsaþi cã mã descurc, ºtiu unde e”; 5. Te roagã sã contribui cu ceva fiindcã tocmai a murit un recenzor, bãiat tânãr, n-are nevastã-sa bani de înmormântare, plus cã mâine e ºi ziua sfântului patron al recenzorilor; 6. Iese din ºifonier; 7. Îþi cere legitimaþia de cãlãtorie sau abonamentul 8. Nu te întreabã absolut nimic; 9. Întreabã „mai aveþi viºinatã d-aia bunã de anul trecut?” 10. Îþi cere de lucru, vrea sã ºtie daca ai fier vechi sau sticle goale; 11. Prima întrebare pe care þi-o pune este dacã l-ai primit pe Iisus, ºi dacã da, când, cã-l cautã de dimineaþã ºi nu dã de el; 12. Îþi cere bani cu împrumut pânã la urmãtorul recensãmânt; 13. Jumãtate din întrebãri sunt legate de locul unde þii banii iar restul, de orele la care nu e nimeni acasã; 14. Te invitã sã te protejezi, cã nu ºtie pe unde a mai fost cu recensãmântul înainte, pe la ce fel de împuþiþi; 15. Dupã ce-i deschizi uºa te întreabã dacã eºti acasã; 16. În loc de chestionare de recensãmânt te invitã sã completezi chestionare auto ºi la sfârºit îþi spune câte puncte ai fãcut; 17. Te întreabã dacã nu mai ºtii pe nimeni care sã aibã nevoie sã i se facã recensãmântul, vreo rudã, ceva; 18. Se oferã sã îþi facã o cafea; 19. Vine cu familia cu bagajele fãcute ºi te anunþã cã-l aºteaptã bãieþii cu mobila în curte ºi ai putea sã le dai o mânã de ajutor; 20. Dacã nu le deschizi îþi taie cablul; 21. Li se vãd zeghea ºi cãtuºele ºi se scuzã cã n-au avut timp sã se schimbe. Sursa: TimesNewsRoman.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer