100 de zile în Carpaþi - Alex Cojocaru100 de zile în Carpaþi” este titlul unei viitoare cãrþi pe care Alexandru Cojocaru zis ºi Talpã-iute îºi propune sã o scrie. Faptul cã cineva îºi propune sã scrie o carte nu e chiar o veste care “sã ne dea pe spate”, mai ales cã nu este cu “ªoc ºi groazã” :) , dar modalitatea în care doreºte sã dea viaþã cãrþii, chiar dacã nu este una ineditã, meritã puþinticã atenþie ºi mai ales, un pic mai multã promovare. Inspirat de metoda prin care Mihai Barbu a reuºit sã-ºi asigue o parte din fondurile necesare expediþiei pe care a fãcut-o cu motocicleta pânã în Mongolia, Alexandru Cojocaru spune cã va scrie capitolele cãrþii chiar în timpul expediþiei de 100 de zile în Carpaþi ºi cã  fiecare capitol va fi ca o scrisoare, particularizatã cãtre cei care vor binevoi sã-l sponsorizeze cu câte 50 €. Fiecare capitol va cuprinde povestea a 100 km strabãtuþi în 7 zile.

Aceastã idee aparþine unui alt cãlãtor minunat,ale cãrui povestiri despre drumul pe care l-a strãbãtut  m-au inspirat ºi  m-au fermecat de-a dreptul.Mulþumesc pentru cartea domniei sale,care este plinã de miez ºi pe care acum o recitesc cu drag. Cartea se numeste ”Vând kilometri” ºi este scrisã  de Mihai Barbu, un cãlãtor fericit ºi curajos, pentru care am un neþãrmurit respect…
Despre Mihai Barbu ºi expediþia lui, precum ºi despre cartea “Vând kilometri” am scris atunci când un exemplar al cãrþii ºi-a început cãlãtoria blogosfericã, iar apoi, dupã lecturare, am scris o recenzie. Din pãcate am pierdut veºtile despre traseul acelui exemplar ºi acum nu mai ºtiu pe unde este ºi câþi kilometri a parcurs prin blogosferã. Dar hai sã lãsãm amintirile ºi sã revenim în actualitate pentru a vedea ce spune Alex Cojocaru despre expediaþia pe care a numit-o “100 de zile în Carpaþi“, expediþie pe care sperã sã o facã începând cu luna Mai:
AM SÃ MERG ÎNCET,CA SÃ ÎNÞELEG CINE SÎNT EU CU ADEVÃRAT….
Am apreciat cã îmi vor fi necesare cam 100 de zile pentru a strãbate cei aproximativ 1500 de km, dintre care 750-800 se parcurg pe teritoriul României, iar restul prin Ucraina, Polonia și Austria.
Sã vezi atâtea peisaje divine, sã îþi scufunzi mâna în plapuma norilor, sã mergi în paralel cu ceaþa de-a lungul crestelor muntoase ºi sã admiri sculpturile neasemuite pe care natura le-a fãcut în stâncile din jur, sã auzi þipãtul vulturului care zboarã în cerc undeva deasupra … ce poate fi mai frumos?
Fotografia ºi citatele sînt preluate din mai multe articole de pe blogul lui Alex Cojocaru “100 de zile în Carpaþi“- blog unde puteþi citi mai multe amãnunte despre expediþie ºi traseu. Încã nu ºtiu dacã financiar îl voi putea susþine  pe Alex, dar îi ofer spaþiu, aici pe blog, pentru un advertorial pentru un sponsor pe care aºtept sã-l nomonalizeze.

” 100 de zile în Carpaþi ” – sprijin blogosferic

Aº fi încântat dacã ºi alþi colegi din blogosferã vor “pune umãrul” la promovarea expediþiei “100 de zile în Carpaþi”. Fiecare poate alege modalitatea în care doreºte sã sprijine aceastã iniþiativa: cu o sponsorizare de 50 € (pentru a beneficia de un capitol dedicat în carte), cu un advertorial pentru unul din sponsorii expediþiei sau cu un banner timp de o lunã-douã, cu un articol de promovare pe blogurile personale … sau cel puþin cu un share pe reþelele de socializare. Cei care sînt mai antrenaþi pentru drumeþiile montane îl pot chiar însoþi pe Alex, o zi, douã sau nouã :), atât cât îi þin picioarele sau atât timp cât pot aloca acestei expediþii, mai ales cã singurãtatea nu face casã bunã cu drumeþul ºi sînt convins cã Alex va aprecia tovãrãºia altor montaniarzi. Aventura numitã ”100 de zile în Carpaþi” e un proiect ambiþios ºi greu, dar sper ca Alex sã-l poatã duce la bun sfârºit aºa cã hai “sã dãm mânã cu mânã”, blogosferic vorbind ºi sã oferim o ºansã în plus expediþiei ºi cãrþii “100 de zile în Carpaþi” mai ales cã nu au rãmas decât douã luni pânã când “Talpã-iute” va porni la drum. ªi ca sã nu fie loc de interpretãri tendenþioase – NU, nu-l cunosc pe Alexandru Cojocaru zis ºi Talpã-iute, nu m-a plãtit sã scriu acest articol, dar îmi place ideea ºi determinarea lui aºa cã am considerat cã meritã sprijinit. sursa: petredalea.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer