Un articol excepțional, pe care l-am ”masacrat” încercând sã traduc și sã adaptez din limba englezã. Îl dedic atât ”talibanilor ortodocși” cât și ”sfertodocților” de la MISA, unde e epidemie… Iata articolul Marianei Caplan, extras din cartea ”Cu ochii larg deschiși” Este o jungla acolo, ºi nu este mai puþin adevãrat despre viaþa spiritualã decât orice alt aspect al vieþii. Chiar credem cã, doar pentru cã cineva a meditat vreme de cinci ani, sau a face 10 ani de practicã yoga, aceste persoane ar fi mai puþin nevrotice decât oricare alta persoanã ? In cel mai bun caz, probabil cã respectivul va fi un pic mai conºtient de nevroza sa. Un pic… Acesta este motivul pentru care am petrecut ultimii 15 ani din viata mea,  cercetând ºi scriind carti despre cultivarea discernãmântului pe calea spirituala in toate domeniile ce implica o abordare curajoasã – putere, sex, iluminare, guru, scandaluri, psihologie, nevrozã – punând în discuție serios, sau uneori pur ºi simplu confuz ºi inconºtient, motivaþiile pe cale. Partenerul meu (autor ºi profesor Marc Gafni) ºi eu suntem în curs de elaborare a unei noi serii de cãrþi, cursuri ºi practici pentru a aduce clarificãri suplimentare la aceste probleme. Acum cativa ani, am petrecut o vara trãind ºi lucrand în Africa de Sud. Odatã cu sosirea mea am fost instantaneu confruntatã cu realitatea visceralã cã am ajuns în þara cu rata cea mai mare criminalitate din lume, unde au loc violuri colective ºi mai mult de jumãtate din populaþie este infectatã cu virusul HIV, atât bãrbaþi cât și femei, homosexuali ºi heterosexuali. Deoarece am avut ocazia sã cunosc sute de maeștri spirituali ºi mii de practicanþi spirituali – datoritã naturii job-ului meu și faptului cã am cãlãtorit enorm, am fost impresionatã de modul în care punctul nostru de vedere spiritual, perspectiva ºi experienþa noastrã devin în mod similar “infectate” de “contaminanþi conceptuali” – care nu sunt altceva decât o serie de clișee, de raportãri personale, parțiale, pline de confuzie ºi imaturitate – la principiile spirituale complexe, fapt la fel de invizibil ºi insidios ca o boalã cu transmitere sexualã. Urmãtoarele 10 categorisiri nu sunt destinate sã fie definitive, dar sunt oferite ca un instrument pentru a deveni conºtienþi de unele dintre cele mai comune boli transmise spiritual. 1. Spiritualitate de tip Fast-Food: este spiritualitatea amestecatã cu o cultura care celebreaza vitezã, multitasking-ul ºi gratificarea instantanee. Spiritualitatea de tip Fast-food este un produs al fanteziei comune ºi este uºor de înþeles faptul cã tentația de a gãsi cãi rapide și ușoare de a scãpa de suferinþa inerentã condiþiei noastre umane este foarte mare și mulți cad în aceastã capcanã. Un lucru este clar, cu toate acestea: transformarea spirituala nu poate avea loc printr-o rezolvare rapida, miraculoasã, fãrã efort îndelungat, preseverențã și sacrificii. 2. Spiritualitatea imitativã: spiritualitatea imitativã se manifestã prin tendinþa de a vorbi, de a ne îmbrãca ºi acþiona așa cum noi ne imaginãm cã  ar proceda o persoanã spiritualã. Este un fel de spiritualitate imitativã care imitã realizarea spirituala in modul in care blana sinteticã de leopard imitã pielea autenticã de leopard. 3. Confuzia Motivaþiilor: Desi dorinta noastra de a creste este realã ºi purã, de multe ori se amesteca cu motivaþii mai mici, inclusiv dorinþa de a fi iubit, dorinþa de a aparþine, nevoia de a umple golul nostru sufletesc, convingerea cã calea spiritualã va elimina toate ambițiile și suferințele noastre, dorința de a ne simți speciali, de a fi considerați mai buni decât ceilalți (neinițiații), de a fi considerați “cei aleși”. 4. Identificarea cu Experienþele spirituale: În aceastã boalã, ego-ul se identificã cu experienþa noastrã spiritualã ºi o preia ca fiind al un bun al sãu, ºi astfel începem sã credem despre noi înșine cã suntem ”evoluați”, încorporând în noi intuiþii care au apãrut în noi în anumite momente. În majoritatea cazurilor, acest nu dureazã la nesfârºit, deºi tinde sã se întindã pe perioade mai lungi de timp în cei care cred despre ei înºiºi fie cã s-au iluminat ºi / sau cei care îºi desfãºoarã activitatea ca profesori spirituali. 5. Ego spiritualizat: Aceasta boala se produce atunci când însãºi structura personalitãþii egoiste devine adânc întipãritã cu concepte ºi idei spirituale. Rezultatul este o structura egoistã, care este “bullet-proof.”(rezistã la gloanțe, este de nepãtruns). Când ego-ul devine spiritualizat, suntem devenim ”impenetrabili” la orice ajutor din exterior, lecție nouã sau feedback constructiv. Devenim fiinþe umane impenetrabile care practic nu mai pot asimila nimic datoritã autosuficienței lor, care ne stopeazã din dezvoltarea noastrã spiritualã, toate în numele de spiritualitãții !!! 6. Producþia în masã de învãþãtori spirituali: Existã o serie de tradiþii spirituale sau curente la modã, care produc oameni care se cred a fi la un nivel de iluminare spiritual, sau mãiestrie, care este mult peste nivelul lor real. Aceasta boala functioneaza ca o bandã rulantã de tip spiritual: ți se aprinde o luminițã, a aduci în interiorul tãu, ºi – bam! – Eºti iluminat ºi gata sã iluminezi pe alþii în mod similar. Problema nu este cã astfel de profesori predau mai departe, ci faptul cã ei înºiºi se prezintã ca având un nivel spiritual pe care de fapt nu l-au atins încã. 7. Mândria Spiritualã: mândria spiritualã apare atunci când practicantul, dupã ani de efort și de muncã,  a atins un anumit nivel de înþelepciune ºi folosește aceastã realizare pentru a-și justifica închiderea fațã de noi alte experiențe și învãțãturi. Un sentiment de “superioritate spiritualã” este un alt simptom al acestei boli transmise spiritual. Se manifestã ca un sentiment subtil cã “eu sunt mai bun, mai înþelept ºi deaspura celorlalți, deoarece eu sunt spiritual.” 8. Spiritul de turmã: De asemenea, descris ca gândire de grup, mentalitatea de cult sau boala ashram, spirit de grup este un virus insidios care conþine mai multe elemente tradiþionale de co-dependenþã. Un grup spiritual face acorduri subtile ºi inconºtient în ceea ce priveºte modul corect de a gândi, vorbi (vezi limbajul de lemn a la MISA n.n), de a se îmbrãca, ºi de a acþiona. Indivizi ºi grupuri infectate cu “spiritul de turmã” resping indivizii, atitudinile, ºi circumstanþele care nu sunt conforme cu normele de multe ori nescrise ale grupului. 9. Complexul ”Celor Aleși”: complexul poporului ales nu se limiteazã la evrei. Este credinþa cã “Grupul nostru este mai evoluat spiritual, mai puternic, mai iluminat ºi, simplu spus, mai bun decât orice alt grup.” Existã o distincþie importantã între recunoaºterea faptului cã ai gãsit o cale dreapta, un profesor sau comunitate pentru tine însuți, ºi cel ce considerã cã a gãsit Unica Cale, unicul Guru. 10. Virusul mortal “am ajuns”: Aceasta boala este atât de puternicã încât are capacitatea de a fi mortalã pentru evoluþia noastrã spiritualã. Aceasta este credinþa cã “am ajuns” la scopul final al cãii spirituale. Progresul nostru spiritual se terminã în punctul în care aceasta credinta devine cristalizatã în psihicul nostru, iar pentru moment, vom începe sã credem cã am ajuns la capãtul cãii, când de fapt în realitate creºterea spiritualã înceteazã. “Esenþa iubirii este percepþie”, în conformitate cu învãþãturile lui Marc Gafni, “Prin urmare, esenþa iubirii de sine este percepþia de sine. Te poți îndrãgosti numai de cineva pe care îl poți vedea clar, așa, ca pe tine însuți. Pentru a iubi trebuie sã ai ochi pentru a putea percepe obiectul iubirii tale. Numai în momentul în care te poți vedea pe tine însuți suficient de clar, poți începe sã te iubești. ” Este în spiritul de predare lui Marc cã eu cred cã o parte criticã a învãþãrii discernãmântului pe calea spirituala este descoperirea bolii omniprezentr a egoismului ºi auto-înºelãrii, care sunt în noi toþi. Pentru aceasta este  nevoie de un simþ al umorului ºi sprijinul prietenilor spirituali reali. Pe mãsurã ce ne confruntãm  cu obstacole în creºterea spiritualã, existã momente în care este uºor sã cazi într-un sentiment de disperare ºi auto-desconsiderare ºi sã îți pierzi încrederea în calea pe care o urmezi. Trebuie sã ne pãstrãm credinþa, în noi înºine ºi în ceilalți, în scopul de a face cu adevãrat diferența în aceastã lume. Adaptare dupã lucrarea  Eyes Wide Open: Cultivarea Discernãmânt pe calea spirituala (Sounds True) Listen Read phonetically preluare de pe site-ul autoarei, Mariana Caplan ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer