Þãrile aºa-zis nordice (Germania, Olanda, Finlanda, Austria) ar putea sã lase moneda Euro în seama flancului sudic (Spania, Grecia Italia, Franþa) ºi sã fondeze propria lor monedã, feritã de inflaþie: Nordeuro, scrie DeutscheWelle, citându-l pe unul din cei mai prestigioºi foºti purtãtori de cuvânt ai industriei germane, Hans-Olaf Henkel, actualmente consilier al Bank of America. Într-un interviu publicat în ziua summitului G20 în ediþia electronicã a revistei lunare CICERO, Henkel evoca mai multe planuri de salvare a monedei Euro. Un plan presupune scoaterea Greciei din clubul Euro, dat fiind cã þara geme sub povara unei monede prea scumpe. Dar – adaugã Henkel – aceastã repudiere este extrem de periculoasã, putând provoca un efect de domino, dupã Grecia urmând Italia, Portugalia ºi aºa mai departe. Un alt plan emis de Henkel propune ca þãrile aºa zis nordice – Germania,Olanda, Finlanda, Austria, sã renunțe la moneda Euro ºi sã fondeze propria lor monedã, Nordeuro. Acest scenariu nu este nici el lipsit de riscuri, dar are avantajul de a evita haosul. Oricum, la ora actualã, Euro este cel care mãreºte falia între nordul ºi sudul continentului, considerã Henkel care dã ºi cea mai emoþionantã dovadã: înaintea crizei monetare, Germania era foarte îndrãgitã de Grecia, acum ea este pur ºi simplu detestatã. Hans-Olaf Henkel, autor a numeroase studii ºi cãrþi de specialitate ºi profesor la Catedra de Management International al Universitãþii din Mannheim este temut pentru radicalismul punctelor sale de vedere care dã fiori partizanilor conservãrii cu orice preþ a actualei uniuni monetare, scrie DeutscheWelle.  De pe Semnele Timpului]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer