presedintele, guvernul, BNR sseful delegatiei FMI la Bucuresti au falsificat controlat datele economice ale tarii, in frunte cu PIB-ul, care a fost subapreciat cu 20% pentru a se justifica contractarea unor noi imprumuturi de la FMI: ”Puterea de la Bucureºti este cel puþin complice la o manoperã sistemicã de falsificare a indicatorilor macroeconomici, care a împins la decizii politice greºite, ale cãror efecte sunt trãdarea de þarã, în varianta subminãrii economice ºi a ºtirbirii suveranitãþii ºi independenþei politice, urmare a aservirii faþã de organizaþii strãine. Deºi anticipãm lipsa voinþei politice de a scoate adevãrul la lumina legii, este bine sã se ºtie cã faptele ce urmeazã pot fi cuantificate penal cu detenþia pe viaþã sau închisoare de la 15 la 25 de ani ºi interzicerea unor drepturi. Astfel, la momentul actual, anul 2012, diferenþa dintre datele macroeconomice reale ºi cele fãcute oficial publice (dupã “prelucrarea” de cãtre BNR, Ministerul Finanþelor Publice, Institutul Naþional de Statisticã, Comisia Naþionalã de Prognozã) a ajuns, pe calea adâncirii diferenþei, menþinutã în mod voit, dintre capacitatea administrativã macroeconomicã ºi capacitatea de evoluþie a economiei reale ºi pe calea efectelor dezvoltãrii economiei reale, la dimensiuni considerabile. Datele privind produsul industrial brut sunt subevaluate cu circa 20 la sutã (PIB real = PIB comunicat public + 20%). Aceasta subevaluare a datelor economiei reale a fost necesarã pentru a se demonstra, pe bazã de date false, cã România are nevoie de împrumuturi internaþionale. Manopera prelucrãrii statistice frauduloase a fost realizatã în cadrul unei strategii integrate pe care “asasinii economici” – în cazul României, Jeffrey Franks ºi predecesorii sãi – au aplicat-o la nivel global. Coordonatorii strategiei sunt marii anonimi din spatele FMI, având ca executanþi agenþii ocultei financiare din fiecare þarã, plasaþi la conducerea instituþiilor macroeconomice, respectiv persoane cumpãrate, relativ ieftin, cu funcþii, bani ºi alte avantaje. Menþionãm cã FMI are nevoie ºi de datele reale, cu titlul de “date de uz intern” ºi pentru aceasta a apelat la o reþea de furnizare: economiºti, ºefi ai bãncilor, persoane din staff-ul primului-ministru, Consiliului Naþional Fiscal, Institutului Naþional de Statisticã. Unele dintre instituþiile cãrora li s-au solicitat, în acest mod neoficial, datele reale, nu au putut rãspunde la respectivele solicitãri pentru simplul fapt cã, în condiþiile instituþionalizãrii prelucrãrilor statistice false, practic nu au avut acces la datele adevãrate. În aceste condiþii, ºeful delegaþiei FMI, Jeffrey Franks, a luat legãtura, cu acceptul lui Traian Bãsescu, cu ºeful ANAF, Sorin Blejnar pentru a preleva datele reale direct din bilanþuri. Sursele noastre ne-au comunicat faptul cã existenþa unei interceptãri “accidentale” a posturilor telefonice cu numerele 0728.666.063 ºi 0741.239.082 ori accesarea bazelor de date ale operatorilor reþelelor respective de telefonie ar putea furniza dovezi irefutabile privind funcþionarea sistemului descris. Mai mult, am avea ºi surpriza de a constata cã ºi “blonda lui Emil Boc” este integratã comandoului asasinilor economici ai României. O altã menþiune importantã, care se impune, este aceea cã, de regulã, ºefii instituþiilor menþionate nu sunt direct angajaþi, ci câte unul-doi colaboratori apropiaþi acestora. Un vicepreºedinte de la Institutul Naþional de Statisticã nu a acceptat iniþial sã intre în reþeaua agenþilor informaþi. Urmãrile imediate au fost presiunile ºi ameninþãrile cu demiterea, dacã nu consimte la furnizarea informaþiilor solicitate. În loc de concluzii. În condiþiile utilizãrii datelor macroeconomice reale ºi ale elaborãrii ºi execuþiei corecte ºi responsabile a bugetului naþional, România nu ar fi avut nevoie de împrumuturile FMI, sau în nici un caz în cuantumul în care au fost atrase”. Preiau mai jos integral articolul Efectul MRU: SRI rinjeste coltii catre putere: ”Între serviciile secrete, SIE este marele cîștigãtor al perioadei post-decembriste”. Afirmația a fost fãcutã acum cîțiva ani de cãtre fostul președinte Emil Constantinescu și pare sã fie azi mai valabilã ca oricînd. În premierã absolutã, președintele și primul ministru sunt oameni care provin din DIE/SIE. Un avantaj uriaș al serviciului amintit și care deranjeazã în mod cert restul serviciilor, dar, mai ales, SRI, picat pe locul doi deși e cel mai mare din România. Va înghiți SRI gãlușca și se va resemna? Noi înclinãm sã credem cã nu, iar unele evenimente recente par sã confirme asta. SRI a dat semne de nervozitate încã de la prima vehiculare a numelui lui MRU pentru postul de premier, în 2009, atunci cînd l-a trimis la înaintare pe fostul purtãtor de cuvînt Ulieru sã-l deconspire drept agent al unei puteri strãine. Puțin înaintea numirii de acum, alt fost greu al SRI, Virgil Mãgureanu, a dat și el anumite semnale publice de nemulțumire, desigur, pentru urechile care trebuiau sã audã. Cu toate astea, Ungureanu a fost numit în post pe 9 februarie. Cinci zile mai tîrziu, s-a produs un eveniment rãmas necunoscut marelui public, dar care poate fi interpretat drept o reacție vehementã a SRI și un semnal dur cãtre structurile de vîrf ale statului. Concret, pe 14 februarie, deputatul PSD Ion Stan a depus în Camerã douã declarații politice de-a dreptul incendiare, întocmite pe baza unor informații de top, accesibile doar serviciilor secrete și anumitor factori politici de top. Douã declarații pe care Stan nu a ținut sã și le popularizeze în presã, dovadã cã erau destinate doar anumitor cercuri. Pentru a clarifica din start lucrurile, sã spunem cã Ion Stan nu e Vadim Tudor, cu ale sale tiribombe de presã, ci un parlamentar ”special”, care de foarte mulți ani se aflã în comisia SRI, pe care a și condus-o ca președinte ori vicepreședinte, în prezent. Cei familiarizați cu dedesubturile politicii știu cã, dintotdeauna, mai-marii comisiei SRI au avut o legãturã strînsã cu serviciul, atît de strînsã încît s-a vorbit permanent cine controleazã pe cine. În consecințã, e cert cã declarațiile lui Stan sunt opera serviciului amintit, deputatul fiind doar o portavoce. Ce conțin, însã, declarațiile în cauzã? Regimul Bãsescu a falsificat PIB-ul României în beneficiul FMI Prima dintre ele conține informația explozivã cu potențial nuclear potrivit cãreia președintele, guvernul, BNR și șeful delegației FMI la București au falsificat controlat datele economice ale țãrii, în frunte cu PIB-ul, care a fost subapreciat cu 20% pentru a se justifica contractarea unor noi împrumuturi de la FMI. Extras din declarația lui Stan: ”Puterea de la Bucureºti este cel puþin complice la o manoperã sistemicã de falsificare a indicatorilor macroeconomici, care a împins la decizii politice greºite, ale cãror efecte sunt trãdarea de þarã, în varianta subminãrii economice ºi a ºtirbirii suveranitãþii ºi independenþei politice, urmare a aservirii faþã de organizaþii strãine. Deºi anticipãm lipsa voinþei politice de a scoate adevãrul la lumina legii, este bine sã se ºtie cã faptele ce urmeazã pot fi cuantificate penal cu detenþia pe viaþã sau închisoare de la 15 la 25 de ani ºi interzicerea unor drepturi. Astfel, la momentul actual, anul 2012, diferenþa dintre datele macroeconomice reale ºi cele fãcute oficial publice (dupã “prelucrarea” de cãtre BNR, Ministerul Finanþelor Publice, Institutul Naþional de Statisticã, Comisia Naþionalã de Prognozã) a ajuns, pe calea adâncirii diferenþei, menþinutã în mod voit, dintre capacitatea administrativã macroeconomicã ºi capacitatea de evoluþie a economiei reale ºi pe calea efectelor dezvoltãrii economiei reale, la dimensiuni considerabile. Datele privind produsul industrial brut sunt subevaluate cu circa 20 la sutã (PIB real = PIB comunicat public + 20%). Aceasta subevaluare a datelor economiei reale a fost necesarã pentru a se demonstra, pe bazã de date false, cã România are nevoie de împrumuturi internaþionale. Manopera prelucrãrii statistice frauduloase a fost realizatã în cadrul unei strategii integrate pe care “asasinii economici” – în cazul României, Jeffrey Franks ºi predecesorii sãi – au aplicat-o la nivel global. Coordonatorii strategiei sunt marii anonimi din spatele FMI, având ca executanþi agenþii ocultei financiare din fiecare þarã, plasaþi la conducerea instituþiilor macroeconomice, respectiv persoane cumpãrate, relativ ieftin, cu funcþii, bani ºi alte avantaje. Menþionãm cã FMI are nevoie ºi de datele reale, cu titlul de “date de uz intern” ºi pentru aceasta a apelat la o reþea de furnizare: economiºti, ºefi ai bãncilor, persoane din staff-ul primului-ministru, Consiliului Naþional Fiscal, Institutului Naþional de Statisticã. Unele dintre instituþiile cãrora li s-au solicitat, în acest mod neoficial, datele reale, nu au putut rãspunde la respectivele solicitãri pentru simplul fapt cã, în condiþiile instituþionalizãrii prelucrãrilor statistice false, practic nu au avut acces la datele adevãrate. În aceste condiþii, ºeful delegaþiei FMI, Jeffrey Franks, a luat legãtura, cu acceptul lui Traian Bãsescu, cu ºeful ANAF, Sorin Blejnar pentru a preleva datele reale direct din bilanþuri. Sursele noastre ne-au comunicat faptul cã existenþa unei interceptãri “accidentale” a posturilor telefonice cu numerele 0728.666.063 ºi 0741.239.082 ori accesarea bazelor de date ale operatorilor reþelelor respective de telefonie ar putea furniza dovezi irefutabile privind funcþionarea sistemului descris. Mai mult, am avea ºi surpriza de a constata cã ºi “blonda lui Emil Boc” este integratã comandoului asasinilor economici ai României. O altã menþiune importantã, care se impune, este aceea cã, de regulã, ºefii instituþiilor menþionate nu sunt direct angajaþi, ci câte unul-doi colaboratori apropiaþi acestora. Un vicepreºedinte de la Institutul Naþional de Statisticã nu a acceptat iniþial sã intre în reþeaua agenþilor informaþi. Urmãrile imediate au fost presiunile ºi ameninþãrile cu demiterea, dacã nu consimte la furnizarea informaþiilor solicitate. În loc de concluzii. În condiþiile utilizãrii datelor macroeconomice reale ºi ale elaborãrii ºi execuþiei corecte ºi responsabile a bugetului naþional, România nu ar fi avut nevoie de împrumuturile FMI, sau în nici un caz în cuantumul în care au fost atrase”. Reforma Sãnãtãții, un act în beneficiul mafiilor transnaționale A doua declarație a lui Stan afirmã cã mult trîmbițata reformã a sãnãtãții este, de fapt, un act în beneficiul mafiei transnaþionale a fraudãrii asigurãrilor de sãnãtate, cu binecuvîntarea președintelui Traian Bãsescu. O altã afirmație explozivã este aceea cã demonstrațiile de protest de dupã demiterea lui Arafat au fost, în fapt, controlate de SIE. Extras din declarația lui Stan ”Înalþi funcþionari publici, începând de la Administraþia Prezidenþialã ºi Parlament, continuând la Guvern ºi agenþiile sale de specialitate, puºculiþele partidelor politice, câini de pazã ai “democraþiei”, companii de publicitate, fundaþii aºa-zis caritabile sunt cu toþii, dar nu numai aceºtia, conectaþi la sorburile nesãþioase care secãtuiesc bugetul CNAS. Ciordeala, inclusiv cea a statului, din bugetele asigurãrilor sociale este un nãrav mai vechi. Au practicat-o ºi acoperit-o mai toate guvernele. Prim-miniºtrii “legaliºti” au încercat sã-ºi acopere ciordelile cu legi de reformare a asigurãrilor sociale. Aºa s-a fãcut cã ne-au anesteziat cu câte o reformã la fiecare patru ani. Noua tentativã de reformã a asigurãrilor de sãnãtate, cãci bugetul acestora este miza, ºi nu sãnãtatea naþiunii, a picat într-un moment rãu ales – anul electoral – ºi cu mijlocul nepotrivit – agentul de influenþã în însãºi persoana preºedintelui republicii. Acelaºi agent de influenþã ca ºi în cazul aurului de la Roºia Montanã. Ambele operaþiuni de influenþã asumate de un agent de propagandã ºi influenþã de cel mai înalt nivel posibil demonstreazã cât de mare este presiunea asupra Cotrocenilor, cam de ce facturã sunt unii dintre oamenii preºedintelui, de unde pot veni comenzile ºi de ce nu le poate rezista primul cetãþean al þãrii. Se încearcã diversiunea cã preºedintele ºi primul-ministru ar fi fost induºi în eroare ºi nu ar fi cunoscut cã proiectul legii sãnãtãþii este expresia intereselor autohtone ºi strãine care au ºi pus ochii pe spaþiile imobiliare ale spitalelor ºi elaborat statutele viitoarelor fundaþii care se vor înfrupta din infrastructura reþelei de sãnãtate pe care Traian Bãsescu le-a promis-o. Inclusiv prin declaraþii publice, fãcute în þarã, dar ºi în strãinãtate. Se spune cã Bãsescu ºi Boc nu ar fi fost corect informaþi ºi nu ar cunoaºte cã 40 de firme ale clientelei lor politice au lansat deja investiþii de multe sute de milioane pentru achiziþionarea unui prim lot de 1.200 de ambulanþe. Se aruncã în spaþiul public dezinformarea cã Traian Bãsescu nu ar fi ºtiut de bãtãlia pe cadavrul sistemului de sãnãtate al poporului român dintre cartelurile internaþionale ale asigurãtorilor de sãnãtate, iar legea pentru a cãrei susþinere s-a mai compromis politic, moral ºi infracþional încã o datã (dar ce mai conteazã?!), urma sã fie pretextul legitimãrii jafului bugetului sãnãtãþii, pentru a nu mai fi atât de flagrante abuzurile ºi ilegalitãþile. Ochii ºi urechile statului, în loc sã-ºi facã cu onestitate datoria, adicã sã tragã semnalul de avarie ºi sã opreascã, pe motiv de pericol de deraiere a democraþiei, caruselul înaltei corupþii politice instituþionalizate, se joacã de-a rebeliunea cu câteva sute de demonstranþi adunaþi în faþa Palatului Preºedinþiei ºi în Piaþa Universitãþii, ca sã apere democraþia. Este evidentã marea manipulare a acestui scandal, chiar din start. Nimeni nu a citit, darmite sã fi studiat legea sãmânþã a dihoniei naþionale. Toþi s-au întrecut în a o comenta, dupã texte date, dupã ureche ºi la cacealma. În toatã dezbaterea furibundã nu s-a apelat la argumente din conþinutul hulitei legi, ea fiind respinsã in corpore ºi în necunoºtinþã de prevederile ei. Sau, dimpotrivã, au citit-o ºi ori nu le vine sã creadã, ori le este fricã sã o punã în lumina adevãrului”. În acest din urmã caz, cînd vorbește de ”ochii și urechile statului” care ar fi trebuit sã ținã sub control interesele cartelurilor internaționale, Stan se referã, evident, la SIE, serviciul cu atribuții externe. Contactat de Inpolitics, deputatul afirmã cã pînã în acest moment nu existã nicio reacție oficialã la declarațiile sale din parlament. El afirmã, însã, cã ”declarațiile se bazeazã pe date foarte concrete, care pot fi oricînd puse la dispoziția factorilor interesați de cãtre anumite instituții ale statului, cu atribuții în acest sens. Vã dați seama cã nu mã apucam sã aștern pe hîrtie ceea ce visasem în noaptea precedentã, acolo e vorba de chestiuni cît se poate se serioase și de concrete”. Stan mai spune, cu referire la cele douã numere telefonice care apar în prima sa declarație, cã aparțin unor importanți demnitari ai statului, iar interceptarea lor ar putea scoate la luminã elemente extrem de interesante. O afirmație care, în realitate, sugereazã în mod clar cã interceptãrile deja s-au produs, iar datele sunt bine pãstrate în anumite locuri. Una peste alta, ambele declarații ale vicepreședintelui comisiei SRI pot fi considerat cel mai tãios avertisment transmis indirect regimului de la putere de cãtre cel mai mare serviciu de informații, iar faptul cã a venit imediat dupã validarea lui Ungureanu drept premier aratã limpede și sursa ”nemulțumirii”. Marea întrebare: vom asista, curînd, la o repoziționare politicã a SRI, avînd în vedere cã alegerile bat la ușã? Și dacã da, ce surprize ar putea oferi clasei politice aceastã manevrã? (Bogdan Tiberiu Iacob)]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer