Termocentralele asigurã douã treimi din totalul consumului naþional de electricitate, aproape de douã ori mai mult decât în mod obiºnuit. Consecinþele vor fi vizibile în factura la curent

Producþia de electricitate a Hidroelectrica reprezenta vineri, la ora 15.30, doar 9% din total, de trei ori mai puþin decât în mod uzual din cauza secetei cumplite care afecteazã România.  ªi luni, la aceeaºi orã, centralele hidroelectrice asigurau doar 10% din consumul de energie. Vineri dupã amiazã, cu cei 590 de MW,  Hidroelectrica producea mai puþin decît un reactor al centralei nucleare de la Cernavodã – 712MW, potrivit datelor Transelectrica. Luni la aceeaºi orã, sitauaþia era doar cu puþin mai bunã: 757 MW, adicã 10% don consum.

 
Aceastã situaþie, nemaiîntâlnitã din 2003, are cauze încã de la sfârºitul verii, când Hidroelectrica a anunþat cã nu mai este capabilã sã onoreze livrãrile de curent asumate prin contractele bilaterale pentru cã nu mai are apã în lacuri. Compania a activat ºi cauza de forþã majorã, prin care i se permite sã diminueze cu circa 30% cantitãþile de curent cãtre beneficiari.
Greul aprovizionãrii cu energie a sistemului naþional a cãzut, de mai bine de trei luni, acum în sarcina termocentralelor, care acoperã 63% din consum, fie cã sunt pe cãrbune fie pe pãcurã ori gaze. Cernavodã are 21% din producþie, la fel ca în mod obiºnuit, în timp ce morile de vânt au ajuns sã acopere 6%, chiar 8%, din producþia de energie-energia produsã din surse eoliene este fluctuantã prin natura sa.
Toate capacitãþile de generare de energie electricã produceau vineri dupã amiazã  6.600 MW. Luni, se ajunsese la 7.500 MW.
Curentul produs de termocentrale este mult mai scump decât cel hidro aºa cã este de aºteptat ca energia sã se scumpeascã. Deocamdatã, Agenþia de Reglementare nu a aprobat nicio majorare de tarif dar mai multe voci din piaþã au spus cã acest lucru este de aºteptat sã se întâmple cât de curând.
sursa: money.ro
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer