Manifest PLD 1997   Manifest PLD 1997 pag 2   comentariu rapcea.ro: era pe vremea când MISA era datã afarã din sãlile de sport, iar în Bucureºti, providenþialul Petricã Groza gãsea o salã de închiriat la Partidul Liber-Democrat condus de Nica Leon. Am devenit secretarul partidului ºi în aceastã calitate am cãutat sã implic yoghinii în viaþa cetãþii. Primele mitinguri, rpimele acþiuni publice fãcute de MISA pe teme de interes general, atunci au început. Amintesc: mitingurile împotriva abrogãrii art. 200 Cod Penal (dezincriminarea homosexualitãþii), Marºul împotriva Tratatului cu Ucraina, comemorarea zilei de naºtere a lui Mihai Eminescu, protestul împotriva vizitei lui Francois Mitterand la Bucureºti, organizarea conferinþelor ºi acþiunilor anti-masonerie – ºi câte ºi mai câte… Fluturaºul de mai sus l-am gãpsit cãutând niºte acte mai vechi în niºte saci cu lucruri prin podul casei. L-am redactat împreunã cu Petricã Groza, un alt inimos de care unii au uitat prea repede…]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer