De cele mai multe ori, arheologii români au ocazia de a descoperi istoria României, ascunsã sub straturi de pãmânt, doar când autoritãþile vor sã mai construiascã una-alta. E ºi cazul celui mai vechi oraº din Transilvania, ridicat pe la anul 4.200 î.Hr, înainte sã aparã piramidele din Egipt (2.630 – 2.611 î.Hr.). Aºezarea a fost descoperitã în timp ce muncitorii sãpau pentru amenajarea autostrãzii Sibiu- Nãdlac.

Se întinde pe 100 de hectare

Situl aflat în Turdaº, Hunedoara, se întinde pe 100 de hectare, are fortificaþii, cartiere, iar printre ruine au fost gãsite multe vase ºi statuete valoroase. “Un sistem de apãrare din acea vreme, pe o aºa mare suprafaþã, nu s-a putut cerceta în Europa: costã foarte mult. Noi am avut aceastã ºansã datoritã autostrãzii”, a declarat Sabin Adrian Luca, coordonatorul cercetãrilor.

Scrieri de 7.000 de ani în aceeaºi zonã

Civilizaþiei Turdaº îi aparþine ºi cea mai veche scriere din lume (aproximativ 7.000 de ani). Este vorba despre celebrele tãbliþe de lut (foto) descoperite, în anul 1961, la Tãrtãria, localitate situatã între Alba Iulia ºi Orãºtie. Acestea sunt inscripþionate cu semne asemãnãtoare cu cele ale scrierii sumeriene, dar cu cel puþin o mie de ani mai vechi decât orice alfabet. Scrierea a rãmas, deocamdatã, nedescifratã.
 sursa: libertatea.ro
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer