Analistul economic Ilie ªerbãnescu, cunoscut pentru opiniile sale contondente, este de pãrere cã, deºi Tratatul privind stabilitatea, coordonarea ºi guvernanþa în cadrul Uniunii Economice ºi Monetare este foarte “ademenitor”, el este injust ºi nerealist ºi doar statele care nu vor respecta interdicþiile pe care le conþine se vor mai putea dezvolta. “Tratatul este ademenitor, dacã nu chiar apetisant, ca soluþie pentru criza datoriilor ºi chiar ºi pentru problema euro, iar pentru România eu nu vãd decât un singur motiv serios pentru acest pact fiscal, dincolo de teorii: dacã va fi mai mic deficitul va fi mai puþin de furat”, a afirmat miercuri Ilie ªerbãnescu la dezbaterea organizatã de PSD pe tema acestui document. În opinia lui ªerbãnescu, acest pact este “complet injust” pentru cã Germania, de exemplu, s-a dezvoltat folosind instrumentul deficitului bugetar ºi acum ea le interzice altor state acest lucru, scrie Agerpres. “Asta se numeºte colonialism. Apãrarea economiei naþionale nu se mai poate. Ei (statele dezvoltate ale UE) au fãcut-o 50 de ani, apoi s-a interzis. Vreau sã atrag atenþia cã singurele þãri care se mai dezvoltã sunt cele care nu respectã aceste interdicþii într-un fel sau altul, mai deºtept sau mai puþin deºtept”, a susþinut, în cadrul dezbaterii, Ilie ªerbãnescu. Analistul a afirmat, de asemenea, cã pactul este “complet nerealist”. “Ne speriem de el, dar nu va fi aplicat. În doi – trei ani va crea o asemenea austeritate ºi cãdere a economiei cã va face foarte probabilã ruperea UE”, a opinat analistul economic. Pe de altã parte, premierul Mihai-Rãzvan Ungureanu ºi-a exprimat speranþa miercuri ca ºi partidele de opoziþie sã se alãture protocolului de susþinere a ratificãrii de cãtre România a tratatului. ”Acest protocol este deschis semnãrii cãtre toate partidele parlamentare. Eu sper ca ºi PSD, PNL ºi PC sã semneze acest protocol care face parte dintre temele de interes naþional major. Nu vorbim aici de o diviziune politicã, în momentul în care este vorba de interesul naþional ºi nu sunt vorbe goale”, a spus Ungureanu citat de Agerpres. ”Ceea ce sper este ca la nivelul partidelor parlamentare sã se completeze semnãturile. Preºedinþii celor trei partide sã îºi alãture numele”, a completat premierul. Sursa: FrontPress.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer