M-am apucat sã redactez un articol savant, cu citate ºi print-sceen-uri din DSM-1 ºi DSM-5. Ce e DSM 5 ? Este prescurtarea de la “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fifth Edition” editatã de American Psychiatric Association, un fel de biblie a psihologiei ºi psihiatriei moderne.

ªi psihologia ºi psihiatria sunt douã pseudo-ºtiinþe aºa-zis medicale, ce au luat amploare începând cu Freud ºi Jung, iar astãzi se reinventeazã de la an la an, mai ceva ca moda la Paris.

Dacã în 1952 prima ediþie a DSM avea doar 132 de pagini (link aicihttp://www.turkpsikiyatri.org/arsiv/dsm-1952.pdf ), ultimul DSM, adicã al 5-lea, are 970 de pagini (link aici http://www.terapiacognitiva.eu/dwl/dsm5/DSM-5.pdf ) !

Volumul acestui anuar al bolilor ºi tulburãrilor psihice a crescut ca volum de peste 7 ori în doar 50 de ani ! Chiar aºa de multe boli sã se fi descoperit între timp ?!

Lecturând în paralel cele douã DSM-uri, mi-am dat seama cã articolul meu de popularizare riscã sã se transforme într-un studiu în toatã regula dacã aprofundez subiectul. ªi pentru cã nu am timp de aºa ceva (cãci nu mã plãteºte nimeni pentru articole), o sã prezint doar concluziile la care am ajuns, rãmânând aºa, ca o provocare pentru cititori, sã verifice ºi eventual sã descopere alte noi chestii frapante.

Concluzia mea este cã:

  1. Cea mai mare afacere a industriei farmaceutice (dupã cea cu citostaticele) este industria medicamentelor pentru boli ºi tulburãri psihice. Ca sã dezvolþi o astfel de industrie, ai însã nevoie sã descoperi în permanenþã “afecþiuni” ºi “boli” noi, cu o simptomatologie cât mai obscurã, care sã justifice rezultatele ºi mai obscure ale unor teste clinice pe medicamentele ce “trateazã” aceste “boli”.

  2. Astfel, Big Pharma a finanþat puternic Asociaþia Americanã de Psihiatrie ºi au început sã aparã ciudãþeniile. Apar boli noi, pentru care colegiul de cercetare al Asociaþiei ºi-a luat ºpaga de rigoare, dar, dacã tot e rost de ºpagã, dispar ºi unele boli. Astfel, în urma influenþei financiare deloc neglijabile a comunitãþii gay din SUA, se eliminã homosexualitatea din rândul bolilor psihice. Astfel, dacã în DSM – 1 practici precum homosexualitatea, pedofilia, necrofilia ºi zoofilia erau catalogate laolaltã drept mintal disorder (tulburãri mentale), în DSM + 5 homosexualitatea nu mai apare ca atare, fiind primul comportament sexual deviant (cum era considerat la noi în psihologia judiciarã) care a devenit acceptat, promovat ºi încurajat la nivel de societate. Deci, nu mai tratãm homosexualitatea ca boalã pentru cã nu mai avem ce trata.

  3. Fiindcã avem totuºi nevoie de boli noi (bolile “omului modern” !), sunt considerate boli (ºi tratate ca atare): vegetarianismul (în forma sa extremã, veganismul) ºi… iubirea ! Uite ºi niºte surse, dacã nu mã credeþi (deºi puteþi verifica direct în DSM – 5): link http://www.gandul.info/magazin/vegetarianismul-este-considerat-boala-psihica-de-catre-oms-9441467

CONCLUZIE: dacã în urmã cu 20 de ani, când militam împotriva abrogãrii articolului 200 din Codul Penal ce condamna actele sexuale între persoane de acelaºi sex, aveam argumentul legitim cã homosexualitatea e o boalã, tratabilã, iar eu, vegetarianul Rapcea sunt un om normal, astãzi – potrivit DSM – 5, homosexualii sunt consideraþi normali iar eu sunt considerat bolnav psihic !

Lumea a devenit un loc bolnav, în care valorile s-au schimbat în opusul lor. Homosexualii au devenit acceptabili, vegetarienii nu ! ªi toate astea datoritã imensei influenþe pe care o are lobby-ul “culturii” americane. Cum a tras o bãºinã Curtea Supremã de Justiþie din SUA, cum toþi papagalii din mass media (gen Delia Matache, Andreea Antonescu, Andreea Bãlan,  Alexandra Stan sau cretinoidul de Radu Banciu) repetã docili mantra libertãþii pentru homosexuali arborând pe paginile de facebook curcubeul confiscat de poponari, speriaþi ca nu cumva sã fie consideraþi homofobi – cum a pãþit-o Loredana Groza, care dinambasadoare a comunitãþii gay în 2012, a devenitpersona non grata pentru cã “nu a reacþionat” la niºte declaraþii homofobe, sau Mihaela Rãdulescu – care a fostlinºatã mediatic pentru cã a îndrãznit sã critice poponarii.

În realitate homosexualitatea a fost, a rãmas ºi va fi o perversiune sexualã ce nu are nimic de-a face cu drepturile ºi libertãþile civile. Momentan este promovatã ºi folositã de promotorii Noii ordini Mondiale pentru efectul ei de reducere a populaþiei care conteazã (cetãþenii cu drept de vot din zonele civilizate ale planetei), dar ºi pentru satanizarea oamenilor prin intermediul practicilor homosexuale. Interzisã în toate religiile strãvechi, homosexualitatea distruge fiinþa umanã, aruncând-o în abisul perversiunilor animalice, reducând fiinþa gânditoare numitã om la un monstru ce raporteazã totul la preferinþele lui sexuale ne-naturale.

Celor care susþin “din simpatie” drepturile “minoritãþilor sexuale” deºi nu fac parte din ele, doar pe motiv cã, “trebuie sã aibã ºi ei, sãracii, drepturi ca toþi oamenii”, având în gurã numai toleranþã ºi diversitate, le recomand o curã de “toleranþã”, dacã tot au stomacul tare ºi cugetul duios.

Luaþi de-aici “libertate”, direct de la paradele gay din SUA, ºi dupã aia sã vã vãd dacã vã mai arde sã mâncaþi cãcat despre “libertate sexualã” pentru poponari:

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer