Mãsura vine în urma multiplelor sesizãri venite din partea aosciaþiilor de tip Amnesty International sau Crucea Roºie, ce atrãgeau atenþia asupra condiþiilor vitrege ºi tratamentelor inumane la care sunt supuºi ungurii în þara noastrã. ªi autoritãþile române sunt nemulþumite de prezenþa ungurilor în þara noastrã, pentru cã nu fac nimic altceva decât sã vinã zi de zi la Bucureºti ºi sã cerºeascã sã intre la guvernare. Conform Amnesty, ungurii din Harghita ºi Covasna trãiesc în condiþii mizere, în locuinþe improvizate, fãrã drumuri ºi utilitãþi. Mulþi dintre ei nu cunosc limba românã, ceea ce este un obstacol serios pentru integrarea lor în societate. “O sã demarãm un program, inspirat de la colegii noºtri francezi, prin care fiecare ungur va primi un bilet de avion ºi 300 de forinþi, sã se poatã întoarce acasã la ei”, a explicat un înalt oficial român. sursa: timesnewroman.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer