Guvernul grec a hotãrât sã extindã lista cu dizabilitãþile recunoscute de stat astfel încât sã includã ºi pedofilia, cleptomania ºi exibiþionismul, informeazã Huffington Post. Aceastã decizie a provocat nemuþumiri în rândul grupurilor de persoane cu dizabilitãþi, The National Confederation of Disabled People (NCDP) numind-o “de neînþeles”. Marea nemulþumire a constat în faptul cã persoanele care comit delicte, precum abuzurea sexualã a copiilor sau furtul, sunt încadrate în aceeaºi categorie cu bolnavii care au nevoie de un transplant de organe, ºi beneficia de subvenþii ºi ajutoare speciale. Pe lângã categoriile menþionate, pe listã au mai fost adãugaþi ºi piromanii, fetiºiºtii, persoanele dependente de jocuri de noroc ºi sado-masochiºtii, propuºi pentru a fi analizaþi din punct de vedere medical ºi, în funcþie de rezultate, sã primeascã ajutor financiar. Liderul NCDP, Yiannis Vardakastanis, care este orb, a avertizat cã aceastã hotãrâre va crea noi dificultãþi, mai ales pentru persoanele cu dizabilitãþi cãrora deja li s-au redus ajutoarele de handicap, din cauza crizei economice. Grecia se luptã cu falimentul încã din 2009, iar cheltuielile pentru sãnãtate au fost reduse ca parte a programelor de austeritate adoptate de guvernul elen, ca o condiþie impusã de Fondul Monetar Internaþional pentru acordarea de împrumuturi. sursa: gandul.info]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer