• Paul Tecuceanu, fratele
“Cârcotașului” mort în
ianuarie 2010, se luptã
sã afle adevãrul spre
modul în care a pierit Toni
Îndrãgitul actor a murit în luna ianuarie a anului 2010, în urma unor complicaþii la plãmâni, dupã ce ar fi contractat virusul AH1N1 sau “gripa porcinã”. Imediat dupã nefericitul incident, în România s-a declanºat o adevãratã isterie cu privire la vaccinarea împotriva temutului virus. Dupã deces, fratele actorului, Paul Tecuceanu, ºi tatãl acestuia au solicitat conducerii Institutului accesul la dosarul medical al lui Toni. “Am fost refuzaþi, iar conducerea spitalului a invocat Legea 46/2003, unde scrie cã secretul medical trebuie pãstrat ºi dupã decesul pacientului. Cu toate acestea, în urma deciziei de ieri a judecãtorilor, spitalul trebuie sã explice motivele pentru care în perioada internãrii lui Toni instituþia era în carantinã. Practic, ar trebui sã ne spunã de ce l-au mai internat dacã unitatea era ameninþatã de virus. Mulþumesc public judecãtorului care a înþeles cã eu ºi tatãl meu meritãm sã aflãm adevãrul”, ne-a declarat fratele lui Toni. Este o victorie aºteptatã ºi de avocaþii lui Tecuceanu. “De aproape doi ani ne luptãm cu Spitalul Matei Balº ºi cu doctorul Streinu Cercel. Sunt sigur cã vom afla lucruri interesante din actele medicale ale lui Toni Tecuceanu”, ne-a declarat Iulian Urban , avocatul familiei Tecuceanu.

Decesul actorului a pornit isteria vaccinãrii

Gripa porcinã a izbucnit în Mexic, în luna aprilie a anului 2009, ºi a evoluat, ca o pandemie, rapid, în întreaga lume. În România, în luna ianuarie a anului 2010, imediat dupã moartea lui Toni Tecuceanu, s-a declanºat isteria cu privire la vaccinarea populaþiei. Ministerul Sãnãtãþii a alocat 21 de milioane de lei pentru producerea a cinci milioane de doze de vaccin. Sursa: Libertatea   comentariu rapcea.ro: este o victorie la care am contribuit și eu, împreunã cu avocații de la Casa de Avocaturã a Senatorului Iulian Urban, dar unde cel mai mult a pus Dumnezeu Mila Sa, ca sã se arate adevãrul. Ca sã vã lãmuriți asupra fondului problemei și argumentației noastre, postez mai jos notele scrise depuse la dosarul la care am câștigat:   Tribunalul București – Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal Dosar nr. 59731/3/2010 Completul C3          

DOMNULE PREªEDINTE

 

 

    Subsemnatul TECUCEANU IOAN, cu domiciliul în Bucureºti, str. Drumul Sãrii nr. 22, Bl. A48, sc. 1, et. 3, Ap. 12, sector 6, prin avocat Rapcea Mihai, petent în dosarul nr. 59731/3/2010 al Tribunalului București – Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal, în contradictoriu cu pârâții –          Institutul Naþional de Boli Infecþioase „Prof. Dr. Matei Balº”, cu sediul în, str. Grozovici nr. 1, sector 2 Bucureºti; –          Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Naþional de Boli Infecþioase „Prof. Dr. Matei Balº”, a cãrui citare solicitãm a se face la locul de muncã,  din str. Grozovici nr. 1, sector 2 Bucureºti În cauza având ca obiect  obligarea pârâþilor la comunicarea cãtre subsemnaþii, a dosarului medical complet al defunctului Tecuceanu Aurelian-Antonio, precum și obligarea pârâþilor la comunicarea cãtre subsemnaþii a informaþiilor de interes public privind starea de carantinã instituitã asupra Institutului Naþional de Boli Infecþioase „Prof. Dr. Matei Balº” în perioada în care a fost internat defunctul Tecuceanu Aurelian-Antonio, Vã depunem prezentele

NOTE SCRISE

 

În susținerea concluziilor orale din ședința publicã din data de 30.11.2011, rugându-vã ca în analizarea și soluționarea cauzei, sã aveți în vedere și urmãtoarele  

CONSIDERENTE:

  1. Cu privire la excepþia lipsei calitãþii procesuale pasive invocate de pârâtul Adrian Streinu-Cercel, vã solicitãm sã o respingeþi ca neîntemeiatã, întrucât acesta a acþionat atât în calitate de împuternicit al pârâtei Institutul Naþional de Boli Infecþioase Prof. Dr. „Matei Balº”, cât ºi în calitatea sa de secretar de stat în cadrul Ministerului Sãnãtãþii, emiþând actul administrativ de refuz, ori în cauzã, dl. Adrian Streinu-Cercel manifestã un interes personal pentru a ne obstrucþiona accesul la dosarul medical al defunctului Tecuceanu Aurelian-Antonio, întrucât actele dosarului medical pot fi folosite împotriva sa într-o altã cauzã (înregistratã la Judecãtoria Sector 2 – Bucureºti) ce are ca obiect rãspunderea civilã delictualã ºi prejudiciul cauzat familiei Tecuceanu privind afirmatiile nefondate, precum cã defunctul ar fi murit din cauza virusului AH1N1 (gripã porcinã).
 
  1. Cu privire la excepþia tardivitãþii formulãrii prezentei cereri, vã învederãm urmãtoarele: Subsemnatul, împreunã cu fiul meu, Tecuceanu Paul-Daniel, am formulat o cerere cãtre Institutului Naþional de Boli Infecþioase Prof. Dr. „Matei Balº”, cu numãrul de înregistrare 335 ºi înregistratã la data de 18.01.2010., privind comunicarea dosarului medical al defunctului Tecuceanu Aurelian-Antonio, cerere ce, potrivit legii contenciosului administrativ, constituie o veritabilã procedurã prealabilã prin care am solicitat comunicarea dosarului medical al defunctului Tecuceanu Aurelian-Antonio, precum si informaþii despre starea de carantinã instituitã asupra Institutului Naþional de Boli Infecþioase Prof. Dr. „Matei Balº” în perioada în care defunctul Tecuceanu Aurelian-Antonio a fost internat în aceastã unitate sanitarã. Ulterior, prin rãspunsul nr. 410, din data de 20.01.2010., ni s-a comunicat refuzul comunicãrii dosarului medical al defunctului Tecuceanu Aurelian-Antonio, acþiunea în instanþã, ulterior disjunsã, fiind înlãuntrul termenului de ºase luni (conform art. 11.1, lit. a) din legea contenciosului administrativ prevazut de lege (actiunea fiind introdusã la data de 02.03.2010.)
    Cu privire la principala apãrare invocatã de cãtre pârâți, respectiv faptul cã aceștia își justificã refuzul comunicãrii dosarului medical al defunctului Tecuceanu Aurelian-Antonio, precum și al informaþiilor de interes public privind starea de carantinã instituitã asupra Institutului Naþional de Boli Infecþioase „Prof. Dr. Matei Balº” în perioada în care a fost internat defunctul Tecuceanu Aurelian-Antonio – pe dispozițiile art. 21 și 22 din Legea nr. 46/2003, vã rugãm sã o respingeți ca neântemeiatã, pentru urmãtoarele considerente:   Având în vedere cã izvorul dreptului litigios (refuzul comunicãrii dosarului medical) precum și acțiunea noastrã sunt anterioare intrãrii în vigoare a prevederilor Noului Cod Civil, suntem nevoiți sã ne raportãm la vechea reglementare.   Apreciem cã informațiile asupra stãrii de sãnãtate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic, se regãsesc în dosarul medical al pacientului, fiind reglementate de disp. art. 6 din Legea 46/2003.   Acest drept la informația medicalã (astfel cum este el prevãzut în Cap. 2 – Dreptul la informația medicalã din lege) face parte din categoria drepturilor personale cu caracter ne-patrimonial, ce este sussceptibil, alãturi de alte categorii de drepturi ne-patrimoniale (cum sunt dreptul la demnitate, dreptul la imagine publicã) de a fi transmis moștenitorilor odatã cu universalitatea celorlalte drepturi succesorale.   Potrivit art. 54 din Decretul nr. 31/1954: “Cel caruia i-a fost încalcat un drept personal nepatrimonial poate cere instantei sa dispuna încetarea savârsirii faptei care a adus atingere drepturilor personale napatrimoniale”.   Pe cale de consecințã, moștenitorii pot exercita toate drepturile defunctului, inclusiv drepturile personale ne-patrimoniale ale acestuia.   Având în vedere calitatea specialã a pârâților, precum și calificarea – potrivit legii speciala, a actului medical ca fãcând parte din categoria actelor cu caracter administrativ, remediul procesual al încãlcãrii prevederilor art. 6 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, respectiv împotriva refuzului administrativ al comunicãrii informației medicale se exercitã în fața instanței de contencios administrativ.   Pe de altã parte, apãrãrile pârâților în sensul cã în cauzã sunt incidente prevederile art. 21 și 22 din Legea nr. 46/2003 (“Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor medicale, diagnostic, prognostic, tratament, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia”, precum si art.22 din Legea 46/2003: ” Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres”) nu se aplicã fațã de sucesorii în drepturi ale pacientului defunct – respectiv familia acestuia, întrucât aceștia exercitã dreptul la informare în numele pacientului, solicitarea lor având valoarea “consimțãmântului explicit”, menționat de legiuitor la art. 22 din Legea drepturilor pacientului.   Mai mult decat atat, paratii, respectiv dl. Adrian Streinu Cercel si Institutul de Boli Infectioase, prin Adrian Streinu Cercel se contrazic prin propriile afirmatii, sustinand ca dosarul medical si implicit informatiile din dosarul medical al defunctului Tcuceanu Aurelian-Antonio nu pot fi divulgate, iar pe de alta parte, fac publice informatii din dosarul medical care constituie obiectul prezentului litigiu, motivand niste prevederi legislative care au aplicabilitate in situatie de pandemie. Aceste contradictii legislative, de care se prevaleaza paratii, si care pe de o parte permit divulgarea secretului medical catre terte persoane, care nu au niciun fel de legatura de rudenie sau de prietenie cu defunctul, iar pe de alta parte interzic familiei accesul la dosarul medical al rudei de sange, ne indrepatesc pe deplin sa consideram ca acest acces la dosarul medical ne este ingradit strict prin vointa umana, iar nu de legislatia in vigoare.   Ori în cauzã, subsemnatul Tecuceanu Ioan, în calitate de tatã al defunctului meu fiu Tecuceanu Aurelian-Antonio, sunt co-moștenitor al acestuia, alãturi de ceilalți moștenitori, acceptând succesiunea  potrivit certificatului de moștenitor legal nr. 11, în data de 16.04.2010., de la Biroul Notarului Public Asociaþi Albu Gheorghiþa ºi Albu Rãzvan-Marian, având dreptul la exercitarea – în numele fiului meu, a tuturor drepturilor acestuia, patrimoniale sau ne-patrimoniale. Fara urma de indoiala, de pe urma refuzului nejustificat de a permite accesul la dosarul fiului, cu cat se tergiverseaza mai mult accesul la acest dosar, cu atat mai mult creste suferinta unui parinte care e nevoit sa se confrunte zi de zi cu indoiala de a nu sti cu adevarat de ce fiul lui nu mai este.   Subliniem inca o data faptul ca in declaratiile date catre presa, dl. Adrian Streinu-Cercel a facut cunoscut unui public larg, amanunte ale starii de sanatate a defunctului si chiar identitatea acestuia, iar familiei nu i se pot da amanuntele, detaliile, care ar putea aduce liniste sufleteasca.   Pentru aceste considerente, vã solicit admiterea acțiunii și obligarea pârâþilor la comunicarea cãtre subsemnaþii, a dosarului medical complet al defunctului Tecuceanu Aurelian-Antonio, precum și obligarea pârâþilor la comunicarea cãtre subsemnaþii a informaþiilor de interes public privind starea de carantinã instituitã asupra Institutului Naþional de Boli Infecþioase „Prof. Dr. Matei Balº” în perioada în care a fost internat defunctul Tecuceanu Aurelian-Antonio.   Pentru petent, Av. Rapcea Mihai       5.12.2011            

DOMNULUI PREªEDINTE AL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI

SECȚIA A IX- A CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer