Doctorul Young este consultantul nutriþionist al mai multor persoane publice, printre care  ºi Hillary Clinton
FOTO: MARIAN ILIESCU

Doctorul Young este consultantul nutriþionist al mai multor persoane publice, printre care ºi Hillary Clinton

Cu un nume predestinat, Young (tânãr), celebrul medic american ºi-a dedicat peste 20 de ani din viaþã descoperirii reþetei care sã þinã boala ºi bãtrâneþea la distanþã. „Dr. Young”, cum i se spune, a introdus noþiunea de alimentaþie alcalinã ºi a demonstrat cu argumente solide cã echilibrarea pH-ului organismului poate face minuni pentru sãnãtate. A fost fascinat sã afle cã ºi în folclorul poporului român existã un basm despre „tinereþea fãrã bãtrâneþe ºi viaþa fãrã de moarte”, idee care l-a urmãrit pe parcursul întregii sale cariere în cercetare. Mi-a promis cã va învãþa sã spunã asta în românã. „Weekend Adevãrul”: Bun venit în România! Ne-aþi mai vizitat ºi în urmã cu doi ani. De data aceasta, cu ce ocazie? Dr. Robert O. Young: Da, aºa este. M-am întors de data aceasta pentru a împãrtãºi mai multe dintre concluziile cercetãrilor mele ºi pentru cã de curând am inaugurat la Budapesta o fabricã, un depozit ºi un lanþ de distribuþie pentru câteva dintre produsele nutraceutice (n.r. – suplimente alimentare) create de mine. Sper sã existe o cerere în acest sens ºi în România. Trei dintre cãrþile dvs., Miracolul pH-ului pentru slãbire“, „Dieta Young – Miracolul pH pentru o sãnãtate perfectã” ºi „Dieta Young pentru bolnavii de diabet”, se gãsesc în librãriile din România. Poate un cititor obiºnuit, doar aplicând ceea ce scrieþi în aceste cãrþi sã-ºi îmbunãtãþeascã starea de sãnãtate? Da, acesta este ºi motivul pentru care aceste cãrþi au fost scrise, am încercat sã simplificãm ºtiinþa, astfel încât toatã lumea sã poatã înþelege cum funcþioneazã. În aceste cãrþi le aduc argumente oamenilor de ce este important sã mãnânce ­într-un anume fel ºi sã trãiascã într-un anume fel. ” Intestinul este regiunea din corp unde are loc cu adevãrat creaþia, aici se pot produce celule stem embrionare. “ Care sunt principiile de bazã explicate de dvs. în aceste cãrþi? Principiile de bazã se referã la douã descoperiri majore: prima dintre ele este aceea cã organismul uman a fost creat sã aibã o compoziþie alcalinã la bazã, iar pentru a fi sãnãtoºi, trebuie sã ne pãstrãm aceastã alcalinitate. A doua premisã este aceea cã toate funcþiile fiziologice, respiraþia, miºcarea, inclusiv gândirea, au efect de acidifiere. Iar dacã noi nu eliminãm eficient aceºti acizi prin procesele de excreþie – transpiraþie, urinare, defecare -, acumularea acestor acizi în spaþiile interstiþiale ºi în organe duce la îngrãºare, la ­boli ºi la îmbãtrânire prematurã. De altfel, metafora, analogia simplã cu care începe cartea „Miracolul pH-ului” te pune în faþa urmãtoarei probleme: dacã ai un acvariu cu un peºte, iar peºtele se îmbolnãveºte, ce faci, tratezi peºtele sau schimbi apa? Tu ce ai face? Eu aº începe cu schimbarea apei. (reporterul) Daa! A doua problemã pe care o ridic se referã la modalitatea de tratament aplicatã de ºtiinþa medicalã astãzi: ce fac ei, schimbã apa sau trateazã peºtele? Pe scurt, dacã mã întrebi care sunt diferenþele, metodele medicale obiºnuite trateazã simptomele, eu tratez cauzele. Pare cã deþineþi secretele la care râvneºte omenirea dintotdeauna: viaþã sãnãtoasã ºi tinereþe prelungitã.  Da, denumesc acest stil de viaþã ºi de alimentaþie miracolul pH-ului pentru a le explica oamenilor care le sunt posibilitãþile. ªtiu cã existã mulþi factori care duc la îmbolnãvire ºi este greu sã-i controlãm pe toþi, dar, pânã la urmã, sãnãtatea ºi viaþa pot fi o alegere, aºa cum boala ºi moartea pot fi o alegere. Vorbiþi-ne, vã rog, despre unul dintre aceste secrete, apa alcalinizatã ºi ionizatã. Indiferent cã este vorba despre o persoanã sãnãtoasã, care vrea sã-ºi pãstreze sãnãtatea, sau despre o persoanã care este în faþa unei provocãri, precum diabetul insulinodependent sau chiar un cancer în fazã incipientã, apa alcalinã reprezintã un început al procesului de refacere, de remisie. Oricât de sãnãtos te-ai considera, apa alcalinã îþi poate îmbunãtãþi starea. Îi poate ajuta pe bolnavii de cancer sã-ºi învingã boala, îi poate ajuta pe bolnavii de diabet sã nu mai depindã de tratamentul cu insulinã, dar ºi o persoanã care face sport sã-ºi îmbunãtãþeascã performanþele. Primul pas ar fi sã se asigure cã organele excretoare funcþioneazã la parametrii normali, cã pot asigura eliminarea toxinelor. În acelaºi timp, ar trebui sã se creascã nivelul de hidratare al organismului cu apã ionizatã. Ionizarea se poate face în sens acid sau în sens bazic. Atunci când ionizezi ceva, îi creºti capacitatea electricã ºi reactivitatea la electricitate. În cazul apei alcalinizate ºi ionizate, noi îi mãrim capacitatea electricã astfel încât sã se ajungã la un pH de 9,5, pe o scalã de la 1-14, 7,2 fiind pH-ul neutru. Dar întotdeauna când bei apã alcalinizatã ºi ionizatã pentru a stimula capacitatea de eliminare a toxinelor, ar trebui sã ai, în paralel, o dietã bazatã pe fructe ºi legume verzi. ªi recomand ca aceste vegetale sã fie consumate sub formã de suc sau de piure. De altfel, în cadrul programelor noastre de detoxifiere, pacienþii consumã într-o primã etapã numai hranã lichidã, mai uºor de asimilat. ” Alimentele acide distrug neuronii din intestine. ªi trebuie sã ºtiþi cã avem mai mulþi neuroni în intestine decât avem în creier. “ Totuºi, nu se pierd astfel o parte din fibrele pe care aceste vegetale le-ar aduce organismului consumate ca atare? Într-adevãr, consumate ca atare, fructele ºi legumele ajutã la curãþarea intestinului de reziduuri. Asta pe de o parte. Pe de altã parte însã, pentru persoanele care sunt constipate, mai multe fibre ajunse în intestin ar putea îngreuna situaþia, pentru cã ar fi mai multã materie de eliminat. De altfel, în cadrul programelor de detoxifiere, le recomand pacienþilor mei un aport scãzut de fibre. Cum rãmâne atunci cu recomandarea nutriþioniºtilor de a consuma cât mai multe fructe ºi legume? Nu poþi spune, pur ºi simplu, mãnâncã mai multe fructe ºi legume, pentru cã existã fructe ºi legume acide ºi fructe ºi legume alcaline. De exemplu, ananasul, perele sau portocalele sunt fructe acide. De ce? Pentru cã au conþinut mare de zaharuri. Sã nu uitãm cã majoritatea oamenilor sunt dependenþi de zahãr, iar mai mult zahãr înseamnã mai mult acid. Or, mai mult acid înseamnã mai multe daune provocate intestinelor. Pe de altã parte, lãmâia, lime-ul ºi grepfrutul sunt fructe alcaline, deºi multã vreme au fost considerate acide din cauza acidului citric din compoziþie. Însã ele au un conþinut redus de zaharuri ºi multe sãruri de potasiu în compoziþie, ceea ce le face alcaline. Despre obiceiul de a bea suc de portocale la micul dejun ce pãrere aveþi? Portocalele sunt fructe acide ce conþin acid citric ºi fructozã. Iar fructoza este o neurotoxinã, care se poate fragmenta ºi produce multe daune în organism. Pe scurt, nu existã suficiente componente minerale în portocale ca sã compenseze acþiunea acidului citric. În urma cercetãrilor, am ajuns la concluzia cã un singur pahar cu suc de portocalã sau de mere anesteziazã acþiunea sistemului imunitar timp de cinci ore. Deci, este mai bine sã consumãm fructele ca atare sau sub formã de sucuri? Fructele întregi sunt forme de energie vie, intactã. Cu cât le prelucrãm mai mult, ele îºi pierd aceastã proprietate. De altfel, asta se întâmplã cu toate alimentele prelucrate industrial. Rezumându-mã la fructe, ar trebui sã le preferãm pe cele întregi ºi alcaline. Însã, într-o primã etapã, pentru a le putea asimila mai uºor, ar trebui sã le consumãm sub formã de sucuri sau de piureuri. De aceea, sucurile alcaline vor fi cu atât mai uºor de asimilat la nivelul intestinului subþire prin intermediul cililor cu care sunt cãptuºiþi pereþii lui. În felul acesta, chimul alimentar (ceea ce rezultã din prelucrarea digestivã) se transformã în celule stem embrionare, crescând capacitatea de refacere a organismului. Aceasta este zona din corp unde are loc cu adevãrat creaþia. Nu putem produce celule embrionare din hranã solidã, pentru asta avem nevoie de hranã lichidã ºi alcalinã. Pe scurt, aºa se produce vindecarea… Da, vindecarea trebuie sã se întâmple din interior spre exterior. Bolile, indiferent cã sunt oftalmologice, pulmonare sau neurologice, se produc din cauza problemelor care au loc la interior. Evident, mai puþin bolile respiratorii, care apar pe fondul fumatului sau poluãrii. În afara acestor boli, celelalte vin din interiorul nostru, cu precãdere din tubul digestiv. Aceste alimente sunt atât de acide încât distrug neuronii din intestine. ªi trebuie sã ºtiþi cã avem mai mulþi neuroni în intestine decât avem în creier. Asta ar putea fi o explicaþie pentru acþiunile unora dintre noi… Daa!! De aceea sunt atâtea probleme la Washington D.C. (râde). Unii dintre politicienii noºtri sunt constipaþi. ” Dacã nu ai timp sã faci miºcare, atunci vei fi nevoit sã-þi gãseºti timp sã mori. “ ” Avem atâtea probleme la Washington D.C. pentru cã unii dintre politicienii noºtri sunt constipaþi. “ „Dieta Young nu este o dietã, ci un mod de a fi” În ce constã, pe scurt, dieta Young? Frumuseþea acestei diete vine din faptul cã nu este o dietã, ci un mod de a fi. Prin adoptarea acestui mod de alimentaþie, poþi mânca oricând ºi oricât vrei, pentru cã nu se bazeazã pe calcularea numãrului de calorii, ci pe ideea de a mânca doar anumite alimente. Acestea trebuie sã fie în stare brutã, cât mai puþin preparate la foc ºi, de preferat, organice, cât mai puþin tratate chimic. ªtiu cã este greu în România, dar trebuie sã faci tot posibilul pentru sãnãtatea ta. De asemenea, trebuie sã predomine legumele verzi, pentru cã acestea sunt cele mai bogate în clorofilã. Iar clorofila ajutã la producerea sângelui de care au nevoie toate þesuturile din organism. Daþi-ne, vã rog, niºte trucuri sã ne pãstrãm alcalinitatea organismului ºi, implicit, sãnãtatea fãrã a investi nici prea ­mulþi bani, nici prea mult timp. Un truc ar fi ca atunci când te simþi lipsit de energie, când simþi nevoia sã mãnânci ceva dulce, sã-þi presari puþinã sare de mare (grunjoasã) în cãuºul palmei, sã o mãnânci ºi sã bei apã. Îþi va creºte nivelul de energie ºi nu vei mai simþi nevoia sã mãnânci dulciuri. Alt truc ar fi sã mãnânci zilnic salate peste care sã pui ulei de mãsline extravirgin, iar secretul este sã pui multã sare peste aceste salate. Sarea este cheia pentru energie. Sarea îþi ridicã nivelul de energie, zahãrul te lasã fãrã energie. Dar sarea trebuie sã fie naturalã, indiferent cã este din mare sau din salinã. Asta este o surprizã! Credeam cã excesul de sare este nociv… Da, sarea este periculoasã dacã ai acidozã (aciditate mare în organism) sau dacã eºti constipat. Totuºi sarea este elementul de bazã pentru alcalinizare. Ce rol are sportul în procesul de alcalinizare? Dacã nu ai timp sã faci miºcare, atunci vei fi nevoit sã-þi gãseºti timp sã mori. Corpul nostru a fost proiectat sã se miºte. Muºchii gambei sunt inima sistemului nostru limfatic. Când ei se contractã, împing limfa de jos în sus, iar aceasta adunã toxinele din toate þesuturile ºi, întorcându-se, le aduce cãtre aparatul excretor. De aceea, miºcarea este foarte importantã. Dar cât sport, prea mult sport nu produce creºterea nivelului de aciditate? Recomand minimum o orã de miºcare pe zi. Important atunci când faci exerciþii este sã transpiri, dacã nu transpiri, nu faci exerciþii. Cel de-al treilea rinichi pe care îl avem este pielea noastrã ºi trebuie sã-l ajutãm sã funcþioneze. CV       – Pionier în nutriþia alcalinã – Numele: Robert O. Young – Data naºterii: 6 martie 1952 – Starea civilã:  cãsãtorit, are trei copii – Studiile ºi cariera: – În 1970 a obþinut diploma în biologie ºi în business la Universitatea din Utah. – În 1993 a finalizat masteratul în nutriþie la Colegiul American din Birmingham, Alabama. – În 1995 îºi începe doctoratul în chimie ºi în biologie la Colegiul Clayton. – În 1999 îºi ia doctoratul în naturopatie – un sistem medical complet ºi coerent ce pune accent pe stimularea mecanismelor naturale de vindecare a corpului. – Este membru al Socie­tãþii Americane de Microbiologie, al Asociaþiei Americane de Naturopatie ºi membru de onoare al Asociaþiei de Sãnãtate Holisticã din Connecticut. – Este autor al mai multor cãrþi de nutriþie ºi de medicinã alternativã, traduse în 17 limbi ºi vândute în peste un million de exemplare. – Locuieºte în: Alpine, Utah, SUA
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer