Și a trecut și Marșul Unirii… Mi-am spus cã trebuie sã îmi fac puțin timp pentru a puncta pe un subiect controversat și delicat totodatã: chestiunea unirii Basarabiei cu România și acțiunile în favoarea ideii unioniste. Ca o clarificare, s-a dovedit cã nici unul dintre partidele importante (cu reprezentanțã semnificativã în Parlamentul ambelor țãri românești) nu s-a manifestat – mãcar principial – în favoarea Unirii. Deci, la nivel politic, acolo unde lucrurile ar trebui în primul rând sã se miște, nu se întâmplã nimic. Asta dovedește cã politica din ambele țãri surori este infestatã și controlatã de comuniști, slugi prea-plecate și umile ale Rusiei. Pe de altã parte, ideea Unirii a încãput pe mâini dubioase, steagul reântregirii teritoriale a României fiind fluturat astãzi de indivizi suspecți din așa-zisa societate civilã româneascã, care pot fi bãnuiți de orice altceva în afarã de bune intenții și patriotism. Concret, în ultimii 3 ani s-a acumulat un întreg pomelnic de acțiuni gãlãgioase ale unui grupuscul autointitulat Noii Golani, aluzie la continuitatea Vechilor Golani din 1990 din piața Universitãții, de unde se revendicã actualul grup. Filiația aceasta are o noimã pentru cei care cunosc istoricul Noilor Golani. Oficial, grupul Noii Golani împreunã cu liderul lor, George Simion, par cã provin din galeriile de fotbal. În realitate, respectivii tineri au fost “desemnați” ca grup de sprijin al dubioșilor de la asociația 21 decembrie 1989, conduși de și mai dubiosul Teodor Mãrieș.  Undeva, un plan al lui Silviu Brucan din 90 propunea ca membrii asociațiilor de revoluționari constituite în țarã sã constituie un soi de “grup de veghe” gata oricând sã apere la nevoie “flacãra democrației” originale a lui Ion Iliescu, așa cum au apãrat-o și minerii veniți în 13-15 iunie 1990 și cu ocazia celorlalte mineriade. Ideea era ca “oamenii de bine” sã fie oricând gata sã rãspundã comenzilor și apelurilor președintelui zâmbãreț. Însã, mineritul s-a dus de râpã, iar așa-zișii revoluționari, dedulciți la scutiri de impozite, terenuri și spații comerciale moca și pensii de lux, nu mai sãreau sã își apere decât propriile interese. Așa a apãrut GDS-ul – împroprietãrit cu patrimoniul fostului UTC (Valentin Ceaușescu), în care voci ale unor așa-ziși “contestatari anti-comuniști” dovediți ulterior ca informatori ai securitãții sau securiști de bine, fãceau figurație pe post de apãrãtori ai proaspetei democrații, furnizându-ne țeapa Convenției Democrate.   Atunci, cum sã facã sã transfere “spiritul revoluției” iliesciene cãtre generația urmãtoare, gata sã rãspundã comenzilor sovietice ? Așa au apãrut Noii Golani, conduși de tânãrul student George Simion, ghidonați din umbrã de Teodor Mãrieș, președintele Asociației 21 decembrie 1989. Pentru cei care nu cunosc personajul, trebuie sã spunem și câteva cuvinte despre Teodor Mãrieș. Individul a fost zice-se la revoluție în București, deși unii zic cã nu era. Cert este cã a fost la mineriadã. A fost în fruntea celor care au atacat televiziunea, fiind și condamnat penal pentru asta. În dimineața când au intrat minerii în Piața Universitãții, martorii spun cã s-a retras cu puțin timp înainte de venirea acestora… de parcã știa:Doru Mãrieº a fost liderul unei fantomatice organizaþii – Alianþa Poporului – în timpul desfãºurãrii manifestaþiei din Piaþa Universitãþii, din 1990, care promova constant un mesaj al confruntãrii violente. Considerat un provocator aflat în slujba Poliþiei ºi a organelor FSN, Teodor Mãrieº a fost izolat de cãtre studenþi, fondatorii Pieþei Universitãþii. Organizatorii Pieþei Universitãþii l-au suspectat de la bun început pe Mãrieº ºi gruparea sa cã au misiuni diversioniste. Un fost ºef al UM 0215, colonelul Florin Calapod, a avut o misiune-cheie în acea perioadã. Rolul brigãzii sale a fost compromiterea mesajului Pieþei Universitãþii – nonviolent ºi paºnic, prin instaurarea unui spirit autarhic ºi anarhic ºi prin iniþierea unor acþiuni provocatoare de cãtre organizaþii infiltrate de securiºtii sãi. În timpul manifestaþiei din Piaþa Universitãþii, rolul jucat de Mãrieº a fost, cum altfel, tot unul diversionist, acesta încercånd prin toate mijloacele determinarea unor acþiuni violente ale demonstranþilor împotriva puterii, oferind astfel pretextul mult aºteptat al represiunii. Represiunea a avut loc în data de 13 iunie, iar noaptea, înainte de intervenþia în forþã a poliþiei împotriva greviºtilor foamei, Mãrieº ºi-a stråns rapid catrafusele ºi a dispãrut. În „Evenimentul Zilei“ din data de 13.06.2007, un articol dedicat represiunii din iunie 1990 adunã mai multe mãrturii de la personaje prinse în våltoarea evenimentelor. Numele lui Mãrieº apare bine conturat, în contextul acþiunilor provocatoare de care avea nevoie regimul Iliescu ca sã poatã justifica reprimarea sångeroasã a Pieþei Universitãþii. Mãrturisea Ene Viorel, actual preºedinte al AVMR, pentru „EVZ“: „Cãtre sfårºitul lunii mai, din Piaþã se retrãseserã oficial toate formaþiunile protestatare, rãmãseserã doar cei 20 de greviºti ai foamei ºi vreo 200 de susþinãtori de-ai lor, a cãror insistenþã îl deranja pe Iliescu. Ca sã punã capãt protestelor, conducerea þãrii a decis sã anihileze opoziþia. În våltoarea evenimentelor, puþini s-au gåndit cã violenþele poliþiei ºi ale sindicaliºtilor simpatizanþi FSN ar putea face parte dintr-un plan bine pus la punct. Marian Munteanu „mirosise“ diversiunea. Dupã scena cu incendierea autobuzelor, în Piaþã mai rãmãseserã grupuri rãzleþe de persoane. „Unii spuneau «hai la poliþie!», hai încolo, hai încolo“, îºi aminteºte Ene. „Într-unul dintre grupuri era Doru Mãrieº – l-am descoperit apoi cã era pe statul de platã la «Doi º‘un sfert» – ºi a zis «Hai la Televiziune!»“. Era în jur de ora 17.00, cånd Marian Munteanu, proaspãt eliberat din arestul poliþiei, îi îndemna pe oameni, de la balconul Universitãþii, sã nu plece nicãieri, cã sunt tot felul de diversiuni. Totuºi, un grup s-a dus la Televiziune ºi au gãsit-o proaspãt devastatã, povesteºte Viorel Ene. „Le-o luaserã înainte alþii – s-au dat jos din dube, au spart geamuri, au distrus, apoi a venit grupul lui Mãrieº. Au mai aruncat ºi ei cu pietre, au strigat împotriva lui Iliescu ºi apoi au început arestãrile“. Preºedintele Asociaþiei BARICADA INTER 1989, Ion Iofciu, fondator al Asociaþiei 21 Decembrie, scria recent despre impostura care a adus indivizi ca Mãrieº în fruntea unei organizaþii cu care nu a avut absolut nimic de-a face. Acesta nota cã „de la 9 februarie 1990, ziua în care a fost semnat actul de naºtere al Asociaþiei «21 DECEMBRIE», cu primul ei preºedinte, Rece Traian… au trecut 20 de ani, într-o lume gånditã ºi clãditã pe fals ºi imposturã, ºi astãzi te cuprinde disperarea cånd vezi cã Asociaþia celor care au fluturat steagul libertãþii la baricada de la Inter, a rãniþilor ºi invalizilor, a arestaþilor ºi torturaþilor, adicã a celor care au supravieþuit celui mai cumplit mãcel, a intrat pe måna unei camarile greu de acceptat ºi imposibil de înþeles! Cine este aºa-zisul preºedinte care-i conduce? Un impostor pe nume Mãrieº, revoluþionarul invizibil din 21 decembrie ºi provocatorul din timpul Pieþei Universitãþii, incitator la violenþã ºi distrugeri în 13 iunie 1990 ºi condamnat prin sentinþã definitivã la închisoare! Nu peste mult timp, se va confirma rolul acestui impostor susþinut din umbrã de fostul procuror Voinea Dan (revoluþionar cu merite deosebite pentru rechizitoriul nesemnat de la Tårgoviºte)“. Acest material ne-a fost remis la începutul anului, în februarie 2010. Iatã cã s-a confirmat previziunea fostului fondator la Asociaþiei 21 Decembrie, cu privire la utilizarea diversionistã a toxinei Mãrieº de cãtre structuri tenebroase.” (Ziarul Curentul – 2010) În spiritul mentorului lor din umbrã (Mãrieș), Noii Golani s-au evidențiat prin acțiuni publice gãlãgioase, fumigene mediatice și confruntãri cu jandarmii – tocmai în scopul de a cãpãta notorietate ca “luptãtori” pentru libertate. Un alt bec aprins de Securitate pentru a atrage fluturii cu veleitãți naționaliste… de parcã nu ajungea Noua Dreaptã… Evident, acțiunile lor fãceau parte din categoria celor provocatoare, menite sã provoace “îngrijorare”  și mai ales reacții concrete, de partea cealaltã a baricadei… În memoriul adresat AMBASADEI REPUBLICII MOLDOVA LA BUCUREªTI – Lidia GUÞU din partea Asociației Noua Dreaptã (la data de 3.03.2009), atrãgeam atenția asupra diversiunii ce poartã numele de Noii Golani: Iatã un fragment al memoriului: Considerãm cã autoritãþile moldoveneºti trebuie sã discearnã ºi sã se informeze temeinic înainte de luarea unor astfel de mãsuri (interdicția de circulație între cele douã țãri – din acea perioadã), ºi sã nu cadã în capcana unor manipulãri grosolane cum este cea creatã prin intermediul grupusculului autointitulat “Noii Golani” – organizaþie inspiratã ºi susþinutã din umbrã din fostul spaþiu ex-sovietic, ºi care urmãreºte în realitate doar periclitarea relaþiilor dintre românii din cele douã state surori. Prin convocarea de Vineri, 20 martie, a ambasadorului României în Republica Moldova, Filip Teodorescu, chemat la Ministerul moldovean de Externe, unde i s-a cerut sã transmitã MAE de la Bucureºti sã nu admitã “deplasarea în masã a cetãþenilor români în Republica Moldova în ajunul parlamentarelor din 5 aprilie, pentru participarea la acþiuni electorale” nu faceþi decât sã dovediþi slãbiciune ºi teamã faþã de un deznodãmânt istoric inevitabil: acceptarea realitãþii existenþei unui singur popor separat de cãtre dictatura comunistã în douã state artificiale. Motivarea abuzurilor autoritãþilor moldoveneºti ºi a mãsurilor ilegale luate împotriva cetãþenilor români “în scopul prevenirii eventualelor implicãri ale cetãþenilor români în acþiuni provocatoare, ce ar putea avea drept scop destabilizarea situaþiei interne din Republica Moldova” – conform comunicatului acestora, nu face decât sã ne confirme bãnuiala cã s-a dorit chiar din partea oficialilor de la Chiºinãu o inflamare artificialã a bunelor relaþii dintre românii de pe cele douã maluri ale Prutului, reacþia autoritãþilor moldoveneºti fiind dind în mod evident disproporþionatã. Atragem atenþia cã grupusculul autointitulat „Noii Golani” nu reprezintã vocea societãþii civile româneºti, iar declaraþiile iresponsabile ale acestora nu trebuie luate în consideraþie, fiind necesarã o consultare mai strânsã pe viitor, cu reprezentanþii Ministerului de Externe Român, pentru clarificarea în timp cât mai scurt a unor astfel de încercãri de manipulare ºi învrãjbire. Apreciem cã preluarea unor astfel de mesaje singulare, anti-româneºti în finalitatea lor, vã pune în postura de paznic neo-comunist a unui zid artificial ce desparte fraþii români de pe ambele maluri ale Prutului. Va urma…]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer