Conform unor surse, Direcþia Generalã Anticorupþie foloseºte femei frumoase ºi bine dotate pentru a-i fila pe poliþiºtii asupra cãrora planeazã suspiciuni privind diverse fapte care contravin profesiei. Nici prin gând nu le-ar trece celor vizaþi cã “bucãþica” ce soarbe languros o apã platã cu lãmâie la masa vecinã e de fapt blindatã cu microfoane. Ministerul Administraþiei ºi Internelor vrea sã testeze integritatea angajaþilor sãi cu ofiþeri sub acoperire ai Direcþiei Generale Anticorupþie, în special din “zonele vulnerabile la corupþie”, cum ar fi Poliþia Rutierã sau alte servicii. Selectarea personalului MAI ce va fi testat se va face în funcþie de zonele ºi locurile cu riscuri ºi vulnerabilitãþi la corupþie, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Administraþiei ºi Internelor, Traian Igaº. Fiind un judeþ pilot în experi­mente de genul “Mafia permiselor”, judeþul Argeº se aflã în colimatorul Direcþiei Anticorupþie. Pentru a testa integritatea profesionalã a angajaþilor, vor fi create situaþii virtuale, similare celor cu care personalul MAI se confruntã în exercitarea atribuþiilor de serviciu, “materializate prin operaþiuni disimulate, circumstanþiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacþiei ºi conduitei adoptate”, conform ministrului de Interne. Însã o pãsãricã bine informatã (nu încercaþi sã faceþi legãtura cu titlul acestui text) ne-a ºoptit cã DGA-ul foloseºte la filaj doamne ºi domniºoare, bune mai degrabã pentru revistele cu bãrbaþi decât pentru munca de filaj. Cui Dumnezeu i-ar putea trece prin cap cã mutra ingenuã care te duce cu gândul la salvarea balenelor albastre are în poºetã pistol ºi e blindatã de aparaturã de ascultare? Mai mult de atât, unii dintre poliþiºti se dau de ceasul morþii cã nu ºtiu ce maºini folosesc agenþii DGA în acþiuni de filaj, pentru cã majoritatea vin fie de la Bucureºti, fie se schimbã pe traseu. Sursa: ziarulancheta.ro]]>

CategoryCauze Naţionale

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer