Secretarul de stat în Ministerul Justiþiei, Alina Bica, a susþinut, marþi, la conferinþa Mediafax Talks, cã avocatul care acceptã bani de la clientul sãu, al cãrui venit provine doar din fapte ilicite, este pasibil de complicitate la spãlare de bani, la fraudã.

Tãinuirea prevãzutã de Legea privind spãlarea banilor se regãseºte în Codul penal, a spus Alina Bica, de profesie procuror, specializat în fraude comerciale. Alina Bica a susþinut cã, din 2004 – de când s-a înfiinþat Direcþia de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism (DIICOT) – pânâ în prezent, a existat strãdania de a se forma un corp de procurori care sã înteleagã ce e cu partea de drept comercial, unde se încheie principiul disponibilitãþii, pânã la partea de unde începe principiul oficialitãþii în procedura penalã. Noul Cod penal “aruncã în aer” practica existentã în ultimii ani, în sensul cã noile principii din Codul penal sunt reglementate, astfel încât sã impunã “o schimbare de mentalitate la nivelul autoritãþilor de aplicare a legii”, a precizat Bica. Astfel, pentru mai multã coerenþã, trei legi “au fost lãsate în pace”. “Legea 78 privind faptele de corupþie, datoritã Mecanismului de Cooperare ºi Verificare (instituit în cazul României de cãtre Comisia Europenã-n.r.), fiind necesarã o predictibilitate ºi stabilitate în acest domeniu destul de sensibil”, a arãtat Bica, precizând cã s-au unificat infracþiunile de trafic de influenþã ºi de primire de foloase necuvenite “Era o nebuloasã în piaþã. Nu se ºtia unde începe traficul de influenþã ºi unde începe primirea de foloase necuvenite”, a spus sursa citatã, care a adãugat cã unificarea celor douã infracþiuni a dus la o abordare unitarã. De asemenea, a spus Bica, ºi Legea spãlãrii banilor a fost “lãsatã în pace”, pentru cã este un domeniu foarte activ, fiind adoptate directive, reglementãri, tratate internaþionale – care se modificã de la o lunã la alta. Oficialul MJ a precizat cã legislaþia secundarã ºi terþiarã în domeniul spãlãrii banilor este extrem de flexibilã, fiind nefiresc ca din douã în douã luni sã se meargã în Parlament pentru modificarea cadrului legislativ. Pentru cei care opereazã în dreptul afacerilor, secretarul de stat Alina Bica a explicat faptul cã infracþiunea spãlãrii banilor este subsecventã celei de omor în scopul obþinerii de foloase necuvenite, ca urmare a tâlhãririi victmei. În acest context, Bica a spus cã achiziþionarea unui bun din banii obþinuþi dintr-o infracþiune intrã sub incidenþa articolului 23 din Legea spãlãrii banilor, tãinuirea fiind prevãzutã la fel ºi în legea specialã, ºi în Codul penal. “ªi atunci orice formã prin care procurorul poate sã constate o disimulare în obþinerea veniturilor se circumscrie articolului 23”, a adãugat oficialul ministerial. Totodatã, Alina Bica a arãtat cã s-a reglementat posibilitatea închirierii unei case de valori la bancã, iar cel care cunoaºte faptul cã o persoanã care comite o evaziune fiscalã ºi care îºi depune veniturile ilicite în aceastã casã de valori devine complice. La conferinþa de marþi, organizatã de Þuca Zbârcea & Asociaþii ºi Mediafax pe tema “Noutãþile introduse prin Codul Civil – Influenþa asupra mediului de afaceri”, Alina Bica a vorbit despre influenþele noului Cod penal asupra dreptului afacerilor.
]]>

CategoryCauze Naţionale

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer