În timp ce opinia publicã era bombardatã cu ºtiri despre arestarea lui Sorin Ovidiu Vîntu și a lui Liviu Luca, la Camera Deputaþilor, UDMR a avut grijã sã-ºi pregãteascã terenul pentru susþinerea propriilor interese, astfel fiind aprobatã la foc automat o lege controversatã care va aduce deservicii imense românilor și României.

Pe 8 noiembrie, la Camera Deputaților, cu Roberta Anastase la timona ședinței, mașinãria de vot a PDL și UDMR a aprobat, în ciuda protestelor PSD și PNL, proiectul Legii Arhivelor Naþionale, iniþiat de UDMR. Conform acestui proiect, la propunerea UDMR, documentele din Arhivele Naþionale vor putea fi retrase din administrarea Fondului Arhivistic Naþional al României. Proiectul a fost adoptat cu 127 voturi “pentru”, 117 voturi “împotrivã” ºi 4 abþineri. Trebuie spus cã proiectul de act normativ care modificã Legea arhivelor zãcea de multã vreme pe lista legilor care trebuiau sã intre la dezbatere și la vot în Camera Deputaților. A intrat de mai multe ori în dezbaterea Camerei Deputaþilor, dar a fost retrimis de fiecare datã la Comisia de Culturã pentru a fi rediscutat. Comisia de Culturã din Camerã, condusã de pedelista Raluca Țurcan, este practic autoarea modificãrii din Legea Arhivelor care le dã ocazia cultelor sã-ºi primeascã înapoi documente de importanþã deosebitã, relata Cotidianul într-un articol publicat pe 9 noiembrie 2011. Pe lângã reglementãrile privind falimentul sau desfiinþarea unor creatori de arhive, dar ºi autorizarea unor deþinãtori de arhive privaþi, în proiectul de lege adoptat s-a strecurat ºi modificarea vizând retrocedarea în naturã a documentelor care au aparþinut odatã cultelor. De unde vine acest interes al UDMR pentru retro­cedarea documentelor cãtre cultele bisericeºti? Un motiv ar fi acela cã, printre aceste documente, se numãrã ºiregistrele de stare civilã din bisericile din Ardeal, unde au fost consemnate de-a lungul timpului persoanele nou nãscute, persoanele decedate etc, aceste documente atestând existenþa continuã a românilor în aceastã zonã a þãrii. Odatã dispersate aceste documente (ceea ce va face mult mai uºoarã pierderea lor fizicã), dispare ºi una dintre cele mai puternice dovezi privind românismul din acest teritoriu. Acest proiect de modificare a Legii arhivelor a stârnit indignarea arhiviºtilor și a istoricilor. Istoricul Zoe Petre susținea în urmã cu ceva vreme cã retrocedarea arhivelor este “o barbarie fãrã seamã, o crimã”, și cã “nicãieri în lume nu se întâmplã acest lucru, în toate þãrile civilizate existã arhive centralizate”. Zoe Petre le cerea atunci parlamentarilor Opoziției, dar și celor de la Putere sã se trezeascã în plen “ºi sã nu voteze aceastã proiect legislativ, deoarece Arhivele Naþionale sunt o instituþie a statului modern român, iar ele nu pot fi devalizate.” Istoricul Adrian Cioroianu a tras un alt important semnal de alarmã legat de acest proiect de lege de modificare a Legii arhivelor în sensul dorit de UDMR. Fostul ministru de Externe e convins cã aceastã propunere legislativã reprezintã încã un pas spre obþinearea autonomiei mult dorite de cãtre reprezentanþii politici ai maghiarilor din România. “În mãsura în care cultele îºi doresc aceastã arhivã, este dreptul lor sã o cearã, dar acest lucru implicã alþi factori: sã aibã unde sã o depoziteze, sã aibã oameni care sã se ocupe de ea, etc. Acest demers va afecta profund studirea istoriei. Propunerea legislativã fiind iniþiatã de parlamentarii UDMR, acest proiect pare sã reprezinte intresele stricte ale comunitãþii maghiare sau a unor reprezentanþi ai lor“, susține Adrian Cioroianu. Bogdan-Florin Popovici, preºedintele Federaþiei Arhiviºtilor din România, a atras atenþia cã “funcþia instituþionalã a cultelor religioase nu este aceea de a pãstra, de arhivare, ci una religioasã”. “Suntem de acord ca documentele sã fie restituite în copii, acordându-se acces proprietarilor de drept cu prioritate faþã de alte categorii care au acces la arhive. Dar sã le retrocedezi fizic creeazã o mare ameninþare ca acestea sã disparã. Intraþi în orice anticariat ºi veþi gãsi o dovadã cã exercitarea unui control asupra documentelor retrocedate va fi o sarcinã foarte dificilã”, a spus el.   Iatã de ce aceasta lege care permite retrocedarea documentelor din Arhivele Naþionale contravine intereselor întregului popor român:
  • se restituie in natura bunuri arhivistice care au o valoare patrimoniala deosebita si al caror risc de deteriorare este crescut
  • o astfel de decizie „ar conduce la scoaterea respectivelor bunuri arhivistice de sub regimul juridic stabilit de Legea 16/1996 si la trecerea lor sub un alt regim juridic, neclar, intrucat situatia arhivelor private nu este reglementata inca in Romania”
  • arhivele, in calitate de depozitar al memoriei nationale, au rolul de a asigura conditiile propice conservarii si pastrarii documentelor
  • exista o mare varietate de spete rezultate in urma aplicarii Decretului nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic National. Aceasta varietate de cazuri nu poate fi pur si simplu tratata generic, ca avand caracter „abuziv” (dupã cum susþine UDMR – n.r.), si nu poate fi rezolvata decat printr-o analiza, de la caz la caz, intr-un cadru legislativ nuantat
  • Fondul Arhivistic National este un important tezaur scris, care face parte din patrimoniul cultural-national al unui popor, o sursa istorica de importanta deosebita
  • documentele care fac parte din fondul arhivistic national au o valoare istorica si, drept urmare, protectia acestora trebuie asigurata in mod unitar si continuu,indiferent de domeniul la care se refera aceste documente sau de interesul pe care il reprezinta la un moment dat
Eu cred ca nu isi dau seama oamenii de catastrofa pe care o pregatesc Romaniei. Daca legea este adoptata, aceasta inseamna stergerea memoriei, odata ce arhivele dispar din centru, din Arhivele Nationale (…) Daca le-as propune in SUA sa intoarca arhivele de la Arhivele Nationale Centrale din Washington DC la diferitii emitenti din SUA, eu cred ca ar spune ca este un act de tradare nationala, de destramare a unitatii Statelor Unite”, a declarat renumitul istoric Dinu C. Giurescu. Sursa: financiarul
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer