Peste 37.000 de oameni au adresat plângeri Curþii Constituþionale, cerându-i sã nu aprobe fondul de salvare al UE motivand pe buna-dreptate ca nu trebuie ca din munca, corectitudinea lor pentru plata taxelor si impozitelor, sa fie sustinuta nemunca, jaful, coruptia si evaziunea fiscala din zone dubioase ale Europei precum Grecia sau adaug eu, Romania . Este cel mai mare proces colectiv din istoria þãrii. Contribuþia Germaniei la Mecanismul European de Stabilitate (MES) genereazã cea mai mare acþiune civilã a tuturor timpurilor, potrivit agenþiei germane DPA. Circa 37.000 de germani au înaintat petiþii la Curtea Constituþionalã, cerând instituþiei sã nu aprobe participarea þãrii la acest fond, care ar urma sã fie folosit pentru a ajuta statele din zona euro aflate în dificultate financiarã. Numãrul petiþionarilor s-a triplat de la sfârºitul lui iunie, susþine asociaþia „Mehr Demokratie” („Mai multã democraþie”), care a fost implicatã în organizarea acestei acþiuni. Printre aceºtia se aflã cetãþeni obiºnuiþi, dar ºi membri eurosceptici ai partidului cancelarului Angela Merkel, CDU (care susþine MES). Alte reclamaþii vin din partea unor parlamentari ce aparþin stângii radicale. Toate aceste petiþii cer Curþii Constituþionale sã emitã o decizie care interzice participarea þãrii la MES. sursa: urbaniulian.ro]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer