Zahãrul este o “otravã”, iar vânzarea lui ar trebui sã fie cât mai strict reglementatã, precum þigãrile ºi alcoolul, spun oamenii de stiinþã, citaþi de Daily Mail. Ei avertizeazã cã produsele zaharoase ºi bãuturile sunt responsabile de boli de inimã, obezitate, cancer ºi probleme cu ficatul. Oamenii de ºtinþã pretind cã zahãrul provoacã 35 milioane de decese pe an în întreaga lume ºi este atât de periculos încât vânzarea lui ar trebui sã fie reglementatã prin legislaþie. Zahãrul poate crea dependenþã la fel ca ºi cocaina sau heroina. Deºi nu este un produs ilegal ºi nimeni nu poate fi acuzat pentru posesia lui, zahãrul poate fi nociv, dacã este consumat în cantitãþi mari. Cercetãtorii de la Universitatea din Princeton, care au fãcut teste pe ºobolani, au obþinut rezultate uimitoare, ce au arãtat cã acei ºobolani care au ingerat cantitãþi mari de zahãr au suferit transformãri la nivelul creierului. Aceste schimbãri sunt asemãnãtoare cu cele ce intervin în urma unui consum de cocainã sau de heroinã. “Dovezile sugereazã cã zahãrul poate afecta creierul într-un mod similar consumului de droguri“, declarã coordonatorul cercetãtorii, profesorul de psihologie de la Princeton, Bart Hoebel. Dependenþa provocatã este aºa de puternicã încât, chiar dacã ºtiu efectele, oamenii nu pot rezista zahãrului. De fapt, ei vor mai mult ºi mai mult. Prin consumul zahãrului, oamenii se simt satisfãcuþi, aºa cum un dependent de droguri este satisfãcut dupã consumul de heroinã sau cocainã. Privarea acestor oameni de zahãr poate duce chiar la manifestãri anxioase. Acest fapt a fost demonstrat clar de testele pe ºobolani, care sufereau de anxietate, depresie comportamentalã ºi o scãdere în nivelul de dopaminã. Într-un articol intitulat „Adevãrul toxic despre zahãr“, publicat în revista Nature, oamenii de ºtiinþã avertizeazã cã „În cantitãþi mici, zahãrul nu prezintã pericol, dar excesul te poate ucide încet.” Cercetãtorii americani avertizeazã cã obezitatea este in prezent o problemã mai mare în lume decât malnutriþia, ºi cã zahãrul nu numai cã îngraºã, ci provoacã modificãri ale metabolismului organismului, creºte tensiunea arterialã, provoacã dezechilibre hormonale ºi dãuneazã ficatului. Unul din autorii articolului, Robert Lustig, expert în obezitatea infantilã de la Universitatea California, spune cã zahãrul este disponibil pe scarã largã ºi se pot produce abuzuri dãunãtoare pentru sãnãtate. Autorii studiului mai spun cã educarea copiilor cu privire la dietã ºi exerciþiul fizic este puþin probabilã sã fie eficientã ºi, în schimb, rãspunsul constã în aplicarea de taxe ºi posibile restricþii la achiziþiile anumitor produse bogate in zahar. Studiul recomandã impunerea de taxe pentru a dubla preþul bãuturilor acidulate, restricþionarea vânzãrii lor la anumite categorii de persoane ºi înãsprirea reglementãrilor privind automatele din ºcoli. Acesta concluzioneazã cã politici asemãnãtoare au fost impuse cand a apãrut interdicþia privind fumatul în locurile publice. Totodatã, articolul aratã cã în ce priveºte consumul de zahãr, acesta s-a triplat în ultimii 50 de ani. Articolul concluzioneazã: ” Aceste mãsuri simple ar fi benefice pentru sãnãtatea publicã. Este timpul sã ne îndreptãm atenþia cãtre problemele cauzate de zahãr.” Cu toate acestea, alþi oameni de ºtiinþã au caracterizat studiul ca fiind “puritan”, declarând cã zahãrul este toxic doar atunci când este consumat în cantitãþi nerealiste. sursa: Romania Libera]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer