Reper imobiliar I se mai spune ºi „latifundiarul de la Mogoºoaia”. Asta pentru cã deþine acolo un adevãrat domeniu, despre care se spune cã ar fi mai mare decât palatul brâncovenesc din mica localitate de lângã Bucureºti. Intrarea palatului de pe strada Crinului Palatul fostului edil este construit în mijlocul unui întins domeniu de peste 1,2 hectare, situat chiar pe malul lacului Mogoºoaia. Valoarea întregului edificiu a fost estimatã la peste 5 milioane de euro. Crin Halaicu locuieºte pe strada… Crinului, în fapt o uliþã plinã de moloz ºi mormane de gunoaie. Odatã ajunºi însã la poarta domeniului lui Halaicu, imaginea se schimbã radical. Te duce cu gândul la conacele din romanele lui Thomas Hardy (scriitor britanic, 1840-1928). Vila este compusã din 16 camere, aºezate pe patru niveluri – demisol, parter, etaj ºi mansardã. Întreaga construcþie a fost edificatã în anul 2002. Douã piscine, teren de tenis, ponton… Anunþul de la intrare pe care scrie mare „câine rãu” îþi înfrâneazã tendinþa de a te apropia prea mult de reºedinþã. Printre zãbrelele din fier forjat se zãreºte o parte a domeniului: o grãdinã frumoasã,  cu alei pavate cu dale din piatrã coloratã. Plantele ornamentale care mãrginesc aleile sunt trase „la linie”. În jurul reºedinþei strãjuiesc mai mulþi pini. În partea dinspre lac a domeniului, Crin Halaicu a amenajat mai multe pergole pentru flori agãþãtoare, iar de-a lungul gardului proprietãþii a plantat viþã-de-vie. Pentru a se relaxa, fostul primar a construit pe vastul sãu domeniu douã piscine ºi un teren de tenis, cu nocturnã. Ca orice proprietar de vilã pe malul lacului care se respectã, Halaicu are ºi un mic ponton, pentru a se putea plimba cu barca. Întreaga proprietate este înconjuratã de un gard imens, pe care au fost montate camere video. Domeniul lui Crin Halaicu a devenit un adevãrat reper geografic. Agenþii imobiliari îl folosesc ca punct de orientare atunci când vor sã localizeze loturile de teren din zonã. „Loturi de teren, Mogoºoaia pãdure, între baza sportivã FRF ºi zona Crin Halaicu (…)”, este doar unul dintre sutele de anunþuri imobiliare pentru acea zonã. Preþul zonei, cu toate utilitãþile trase la marginea proprietãþii, este acum de aproximativ 150 de euro metrul pãtrat. Afaceri „pe zero” O vilã precum cea a lui Crin Halaicu de la Mogoºoaia, a cãrei întreþinere este foarte costisitoare, te duce cu gândul cã proprietarul trebuie sã aibã afaceri importante, care merg ca pe roate. Cu toate acestea, vremurile în care fostul edil scotea profituri uriaºe din afaceri imobiliare au apus demult. Crin Halaicu mai deþine în prezent doar douã firme, a cãror situaþie nu este deloc roz. Alãturi de fosta soþie, Carmen Grupul Imobiliar Bucureºti SRL, înfiinþat în septembrie 1994, adicã exact la jumãtatea mandatului de primar general, a fost profitabil în primii ani de funcþionare. Declinul a venit dupã anul 2000, când Halaicu ieºise de pe firmamentul vieþii politice. Din 2005 ºi pânã în 2009, societatea a fost mai mereu „pe zero” în privinþa profitului. Ultimul an profitabil a fost 2009, când Grupul Imobiliar Bucureºti SRL i-a adus în conturi lui Crin Halaicu 235.000 de lei (60.000 de euro), potrivit datelor de la Registrul Comerþului.În 2011, Crin Halaicu a mai înfiinþat o firmã. El a deschis, la Mogoºoaia, restaurantul Mongol Cafe. Sponsor de partid Deºi firmele sale nu aduc profit, Crin Halaicu a donat, în ultimii ani, sume importante pentru PNL. În 2009 ºi 2010, el a fost cel mai generos sponsor persoanã fizicã pentru liberali. Doar în 2010 Halaicu a vãrsat în puºculiþa PNL nu mai puþin de 140.000 de lei (35.000 de euro). Potrivit datelor de la Registrul Comerþului, în 2010, singura firmã deþinutã în acel moment, Grupul Imobiliar Bucureºti SRL, care avea trei angajaþi, a avut profit zero, la o cifrã de afaceri de 29.000 de lei (7.000 de euro). 12.000 de metri pãtraþi are domeniul lui Crin Halaicu din comuna Mogoºoaia, judeþul Ilfov. Primul primar liber ales, primul primar controversat De numele fostului primar al Capitalei se leagã numeroase scandaluri. Unul dintre cele mai rãsunãtoare este legat de modul în care Primãria Capitalei, condusã de Halaicu, a concesionat firmei Dalli Exim SRL, în 1995, administrarea a 52 de parcãri, cu 3.300 de locuri, în centrul Capitalei. Crin Halaicu susþine ºi acum cã nu a avut niciun interes în semnarea contractului care avantaja doar firma privatã. Potrivit contractului, catalogat, ulterior, drept ilegal, Dalli Exim SA trebuia sã verse în vistieria municipalitãþii doar 55,5% din încasãri, în condiþiile în care primea locurile de parcare „la cheie”, fãrã sã fie nevoitã sã mai facã vreo investiþie. Ce nu a spus însã fostul edil este cã cei pe mâna cãrora a lãsat parcãrile sunt parteneri de-ai sãi de afaceri. Un imens conflict de interese, mare cât palatul de la Mogoºoaia al fostului primar, care, din pãcate, la momentul respectiv, nu era sancþionat de lege. Conflict de interese cât casa „Eu am înþeles cã sunt trimis acolo sã fac o treabã pentru toatã lumea. În felul ãsta mi-am fãcut ºi mulþi duºmani, dar n-am prea þinut cont de asta”, declara Halaicu, în 2011, într-un interviu acordat „Jurnalului Naþional”. În 2008, Halaicu conducea un bolid Hummer, în valoare de peste 50.000 de euro În aceeaºi perioadã, Halaicu ºi-a fãcut însã ºi prieteni. Relaþii de bun augur financiar. Exemplu, cei din „gaºca Dalli”. Dalli Exim SRL, înfiinþatã în 1993, avea asociaþi, printre alþii, pe Dorin Cocoº (51 de ani), soþul Elenei Udrea, Viorel Jianu (44 de ani) ºi Mihnea Gabriel Lucov (41 de ani). În 1994, cu un an înainte sã concesioneze parcãrile acestei firme, Crin Halaicu a înfiinþat firma Fondul Imobiliar SA. Printre acþionari s-au numãrat controversatul Alexandru Bittner (55 de ani), omul de încredere al lui Dorin Cocoº, Viorel Jianu ºi Mihnea Gabriel Lucov, adicã aceleaºi personaje din „afacerea Dalli”. Afacere care a umflat conturi în urma monopolului acordat de Halaicu asociaþilor sãi. Încercãrile de a-l contacta pe Crin Halaicu, pentru a-ºi exprima un punct de vedere, au fost sortite eºecului. Secretara acestuia de la firma Grupul Imobiliar Bucureºti a declarat de fiecare datã cã ºeful ei nu este disponibil. Domeniul Halaicu, vãzut din satelit Profil Crin Halaicu – Crin Halaicu a absolvit în 1979 Institutul de Construcþii Bucureºti, Facultatea de Instalaþii. – A lucrat ca inginer pe mai multe ºantiere, printre care Centrala Hidroelectricã Porþile de Fier 2. – A fost cãsãtorit de douã ori, ultima oarã divorþând în 2010.  Cu prima soþie are un bãiat, Andrei, iar  din a doua cãsnicie are doi copii minori, un bãiat ºi o fatã. – La 6 ianuarie 1990, Halaicu a devenit membru al Partidului Naþional Liberal. – În 1992, a fost ales primar general al Capitalei. – Dupã alegerile locale din 1996, la care nu a participat, Crin Halaicu s-a retras din viaþa publicã, ocupându-se de  afaceri imobiliare. – A revenit în activitatea politicã a PNL în 2009, fiind numitraportorul comisiilor de specialitate PNL Bucureºti. – A fost, pe rând, vicepreºedinte al organizaþiei PNL sector 5 (1990 – 1992), vicepreºedinte  PNL (1992 – 1994) ºi secretar general al PNL (1994 – 1996). sursa: adevãrul.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer