The War On Men: 10 Ways Masculinity is Under Attack: Rãzboiul împotriva bãrbaþilor: 10 moduri prin care masculinitatea este atacatã Și de ce elitele – ºi nu femeile – sunt de vinã Bãrbaþii se confruntã cu un asalt frontal complet fãrã precedent contra drepturilor, sãnãtãþii și culturii lor. Rãzboiul contra masculinitãþii nu a fost niciodatã atât de brutal -, dar nu este un rãzboi purtat de cãtre femei. Atacul vine direct de la vârf, cãci sistemul încearcã cu disperare sã castreze ºi sã slãbeascã puterea bãrbaþilor, în scopul de a forța femeile sã fie mai dependente de stat, permițând astfel ca mai multã putere sã fie centralizatã sprijinind creºterea unei mari guvernãri. Iata zece moduri în care statul a declarat rãzboi bãrbaþilor ºi masculinitãþii: 1) Scãderea fertilitãþii Numarul spermatozoizilor în rândul bãrbaților a scãzut semnificativ în ultima jumãtate de secol și mai ales în ultimii 25 de ani. În unele țãri europene, numãrul de spermatozoizi a scãzut cu mai mult de o treime din 1989 pâna astãzi. O parte din scãdere poate fi explicatã prin expunerea la pesticide, substanțe chimice care afecteazã sistemul endocrin, cum ar fi bifenol A, și multe alte orori artificiale care invadeazã din ce în ce mai mult apa și alimentele. Mulți au fãcut legãtura între scãderea numãrului de spermatozoizi și apelurile fãcute de nenumãraþii elitiºti de a reduce drastic populația lumii cu nu mai puþin de 95%. Cercetãrile aratã cã subpopularea, ºi nu suprapopularea, va fi majora criza demograficã a secolului 21, ca urmare a faptului cã omul nu reuºeºte o ratã de înlocuire de 2,1 copii. 2) Rãzboiul chimic “feminizarea” bãieþilor Expunerea la ftalați, care se gasesc in multe materiale plastice, realizeazã “feminizarea” bãieților prin blocarea nivelului normal de testosteron care cauzeazã anomalii genitale, conform oamenilor de ºtiinþã. “Bãieþii expuºi la niveluri ridicate ale acestora încã din uter au fost mai putin înclinaþi decat alþi bãieți sã se joace cu mașini, trenuri și arme sau sã se angajeze în” dure ” jocuri, cum ar fi „playfighting”, potrivit unui raport al BBC News. În conformitate cu Elizabeth Salter-Green, director al grupului de campanie CHEM Trust, ftalaþii sunt o adevãratã “gender-bender” (reducere a sexualitãþii), deoarece aceºtia conduc la o reducere a “comportamentului de sex masculin”. 3) Degradarea tiparelor masculine pozitive În timp ce acum 50 de ani publicitatea, Hollywood-ul și televiziunea erau fost pline cu exemple de modele pozitive masculine la care tinerii ar putea privi în sus, industria de divertisment de azi înfãțișeazã în mod obișnuit bãrbați in cel mai bun caz precum în Clueless si Bambling Oaf (gândiþi-vã la Homer Simpson, Toatã lumea îl iubeºte pe Raymond, Cãsãtorit cu copii) sau în cel mai rãu caz ca animale de pradã sexualã agresive. Deoarece publicitatea vizeazã în primul rând pe femei, bãrbații din reclame sunt, de asemenea, acum descriºi în mod obiºnuit ca fiind fie niºte emasculaþi învinºi, fie niºte cretini îndobitociþi. Tinerii care consuma acest gen, cresc gândindu-se cã este acceptabil și chiar sunt încurajați sã aspire la aceste trãsãturi de caracter. În acest sens, ei sunt jefuiți de masculinitatea lor naturalã și, se pare, le este extrem de dificil în a atrage femei bine-fãcute, care sunt dezgustate pe bunã dreptate de un astfel de comportament. Industria de divertisment este în mare parte controlatã de bãrbaþi, subliniind din nou faptul cã acest atac este o agresiune de sus în jos, care are prea puțin sau nimic de-a face cu rãzboiul sexelor. 4) Rãul metrosexual Cel de-al doilea val de feminism a fost o creație a sistemului în sine și scopul sãu are puțin de-a face cu preocuparea realã cu privire la drepturile femeilor. Feminismul radical confundã în mod deliberat rolurile de gen și-i face pe tineri reticenți cu privire la exercitarea masculinitãþii lor de teama ca aceasta sã nu fie vãzutã ca aroganþã sau agresivitate faþã de femei. Acest lucru a contribuit la dezvoltarea unei întregi generaþii de bãrbaþi “metrosexuali”, care sunt promiscui, nu doresc sã se angajeze într-o relație și nu-s capabili de a îndeplini nevoile de bazã ale femeilor de a avea o companie sãnãtoasã, destabilizãnd societatea, ceea ce face mai dificil pentru femei sã-ºi gãseascã parteneri adecvați pe termen lung cu care sã aibã copii. 5) Marxismul cultural Al doilea val de feminism controlat de sistem de asemenea avanseazã doctrina marxismului cultural care pretinde cã opresiunea se desprinde din societatea ºi cultura patriarhalã ºi nu provine de la stat. Guvernele iubesc marxismul cultural, pentru cã le absolvã de vinã. Adevãrata sursã a tuturor opresiunilor a fost intotdeauna statul dar, învinovãþind barbaþii, sau cultura occidentalã în general (care este formatã în primul rând de cãtre bãrbați), statul ascunde propria responsabilitate. 6) Mitul „bãrbaþii sunt plãtiþi mai mult” Sistemul promulgã mitul cum cã barbatii sunt mai bine plãtiþi decât femeile din cauza discriminãrii, hrãnind doctrinele feministe despre sistemele patriarhale de oprimare a femeilor la locul de muncã. În realitate, “diferența de salarizare”, de aproximativ 19 la sutã dintre cele douã sexe, în Statele Unite, se explicã printr-o serie de motive care nu au nimic de-a face cu discriminarea, inclusiv faptul cã bãrbații muncesc mai multe ore și cautã locuri de muncã mai puțin dorite dar mai bine plãtite. Ca un rezultat, bãrbaþii constituie 93% din decesele de la locul de muncã în ciuda faptului cã ei reprezintã doar 54% din forța de muncã. 94% din sinuciderile de la locul de muncã din fiecare an, sunt, de asemenea, bãrbați. Sistemul ascunde aceste cifre șocante, deoarece acestea contrazic complet mitul cã piața locurilor de muncã discrimineazã femeile. 7) Capcana „privilegiului” Etatiștii, colectivistii și portavocile lor din mass-media precum și sistemul susțin cã bãrbații occidentali (în special bãrbații albi) nu pot exprima o opinie valabilã pentru orice subiect legat sau în referire la vreo “minoritate” (cum ar fi feminismul sau imigrarea) pentru cã „sunt privilegiaþi “. Punctul de vedere exprimat de pe poziþia „privilegiului”, este un tur de forțã prin care liberalii și feministele încearcã sã blocheze libertatea de exprimare. În esențã, acestea susþin ideea absurdã cã punctul de vedere al unui bãrbat nu are nicio valoare din cauza culorii pielii sale, sexului sau țãrii sale de origine. Aceasta este o poziție clar rasistã, dar este folosit in mod curent de cãtre de stângiºti pentru a-ºi dobori adversarii ideologici ºi pentru a reduce la tãcere vocile bãrbaþilor. 8) Sistemul juridic discrimineazã bãrbaþii În ambele proceduri, de divorț și de acordare a custodiei copiilor, este majoritar recunoscut faptul cã instanțele favorizeazã puternic femeile și discrimineazã bãrbaþii. Bãrbaþii sunt de obicei împovãraþi cu oneroase pensii alimentare, chiar dacã femeile sunt capabile de muncã și de a câștiga un salariu bun. Bãrbaþii primesc custodia copiilor lor doar în procent de 10% din cazurile de divorț în Statele Unite.Ironicul lucru despre acest sistem este cã a fost în primã fazã instituit de cãtre alți bãrbati, întãrind din nou faptul cã rãzboiul împotriva oamenilor este purtat nu de cãtre femei, ci de cãtre însuºi sistemul masculilor dominanþi. 9) „Masculinitatea” este un cuvânt murdar Disidenta feministã Camille Paglia a scris recent un articol în Wall Street Journal, în care a avertizat, “Ceea ce vedeþi este cum o civilizație se sinucide.” Paglia a fãcut referire la modul în care emanciparea virtuților masculine ameninþã sã creeze masive destabilizãri în societate din cauza cãrora din ce în ce mai puþini bãrbaþi sunt capabili sã îndeplineascã rolurile tradiþionale „masculine” pe piaþa forþei de muncã. . Paglia aratã cãtre școli, cãtre efortul de a nega diferențele biologice dintre bãrbați și femei, precum și caracterizarea stângistã a opiniilor controversate ca fiind “discurs de urã”, în calitate de exemple de modul în care masculinitatea este erodatã în mod deliberat. “Masculinitatea a devenit ceva care se imitã din filme. Nu a mai rãmas nimic. Nu e loc pentru nimic bãrbãtesc azi “, avertizeazã Paglia, adãugând cã tinerii nu au “modele de maturitate bãrbãteascã”. 10) Abuz în familie împotriva bãrbaților În timp ce femeile au multe modalitãþi de protecþie în cazul în care devin victime ale violenþei in familie, bãrbaþii nu au practic nici unul, în ciuda faptului cã abuzul în familie împotriva bãrbaților este o problemã foarte mare și crește. In Marea Britanie, de exemplu, 44% din victimele violenþei în familie sunt de sex masculin, în timp ce din ce mai mulþi bãrbați cãsãtoriți au de suferit abuzuri din partea soției lor decât femeile cãsãtorite. În timp ce abuzul din familie împotriva femeilor este în mod constant evidențiat de cãtre mass-media, abuzul în familie împotriva bãrbaților nu este o problemã. CONCLUZIE O societate totalitarã poate supraviețui numai în cazul în care populația de sex masculin a fost castratã, emasculatã și i s-a luat dreptul la a-ºi exprima opþiunea. Eliminând acest bastion natural impotriva tiraniei, elita poate centraliza puterea și continua tirania colectivistã fãrã opoziție. Acesta este motivul pentru bãrbații și masculinitatea sunt atacaþi la fiecare nivel – și de ce atât bãrbații cât și femeile trebuie sã-și uneascã forțele pentru a lupta împreunã împotriva acestui inamic comun. sursa: blogul lui saccsiv]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer