Documentele desecretizate de Arhivele Naþionale ale SUA susþin ideea cã administraþia SUA a ºtiut cã vinovaþi pentru masacrul de la Katyn sunt sovieticii, dar a acoperit vina pentru a nu-l supãra pe Stalin, aliat în timpul celui de-al doilea Rãzboi Mondial. Potrivit Associated Press, informaþia a fost trimisã la Washington de prizonierii americani de rãzboi care au fost duºi de naziºti sã viziteze locul masacrului. Cãpitanul Donald B Stewart ºi locotenentul John Van Vliet au ajuns la concluzia cã masacrul a fost comis de sovietici, ºi nu de naziºti, care au ajuns în zonã abia în 1941. Associated Press scrie cã informaþia privind masacrul a fost secretizatã la cel mai înalt nivel la Washington. Masacrul de la Katyn a fost comis în aprilie 1940 de NKVD, la ordinele lui Stalin. Membrii ai elitei poloneze – ofiþeri superiori, politicieni, dar ºi artiºti, au fost executaþi, iar trupurile neînsufleþite aruncate în gropi comune. sursa: REALITATEA.NET]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer