Afacerea "eolienilor" este finanþatã de români prin factura de curent
Una dintre cele mai mari escrocherii de dupã vînzarea Petrom cãtre OMV este cea legatã de afacerea „eolienilor”, adicã transferul producþiei de energie electricã de cãtre statul român cãtre diverºii investitori privaþi, în majoritatea lor strãini. Afacerea lor este finanþatã de cãtre fiecare român care plãteºte curentul consumat! Este de neimaginat cum s-a putut pune pe baze legale aceastã escrocherie, fãrã ca populaþia sã reacþioneze, deºi ea este victima acestei grozãvii, plãtind sume uriaºe cãtre niºte afaceriºti veroºi. Numai faptul cã afacerea aceasta este transpartinicã poate fi explicaþia pentru tãcerea tuturor ºi acceptarea tacitã a unei situaþii atît de explozive. În mod normal, dacã vrea cineva sã investeascã în aceastã producþie alternativã de energie electricã, ar trebui sã scoatã din propriul buzunar banii necesari, sã-i împrumte de la o bancã sau sã încerce, ca toatã lumea, sã-i ia de la Uniunea Europeanã pe baza unui proiect acceptat. Ei, bine, pentru „eolieni”, guvernanþii ultimilor ani au inventat altceva: toþi românii sã punã mînã de la mînã ºi sã adune lunar banii de care au nevoie „investitorii eolieni” pentru a demara uriaºa lor afacere! De ce trebuie noi sã le finanþãm investiþia, iar apoi sã le plãtim pentru curentul pe care ni-l vînd? Românilor li se iau banii cu forþa din portofel Factura de curent reprodusã mai jos este primitã de fiecare cetãþean român. Sã privim cu atenþie datele înscrise în acest formular: Factura este emisã de CEZ Târgu Jiu pentru un consumator din Craiova care a folosit 1547 kW, pentru care avea de plãtit suma de 541,74 RON, din care plãtise anticipat 306,13 RON, rãmînînd un rest de platã de 235,61 RON. În locul acestei sume care reprezintã consumul efectiv de curent electric, abonatul este somat sã plãteascã suma de 402,08 RON, în care sînt incluse „REZERVARE/ABONAMENT”, „CONTRIBUÞIE COGENERARE”, „ACCIZà NECOMERCIALÔºi… „CERTIFICATE VERZI”! Toate acestea însumînd 166,47 RON, adicã 41,4% din factura realã! Dupã cum se vede din Facturã, „CERTIFICATELE VERZI” sînt trecute ºi pe Factura estimatã pentru urmãtoarele luni, deºi la regularizare se vor încasa încã o datã pe Factura respectivã! O escrocherie care pune în pericol sistemul energetic naþional Cum sã explicãm faptul cã toate guvernele succedate în ultimii ani nu au observat aceastã hoþie, dacã nu printr-un fel de complicitate ce trebuie sã fie urgent lãmuritã? Din Factura de mai sus observãm cã, numai la rubrica „CERTIFICATE VERZI”, abonatul are de plãtit 143,22 RON, adicã un adaos la curentul efectiv consumat de 60,8%, pentru ceva ce nu þine de relaþia cetãþeanului nici cu producãtorul energiei, nici cu distribuitorul acesteia, ci doar cu viitoarele investiþii în „eoliene” ale firmei CEZ din Cehia! De ce trebuie ca toþi românii sã finanþeze investiþia firmei din Cehia, plãtind în mod arbitrar o sumã ce nu are de-a face cu consumul de energie? Dacã firma CEZ vrea sã-ºi dezvolte o afacere în domeniul producþiei de energie electricã, sã-ºi foloseascã banii sãi, cãci ºi profitul rezultat îi rãmîne în conturi! În politica energeticã anunþatã ºi de actualul guvern, Victor Ponta a spus naþiunii cã acest tip de energie verde ar oferi populaþiei curent electric mai ieftin ºi o protejare a mediului. Ei, ºi? Dacã lucrurile stau aºa, înseamnã cã firmele „eoliene” îºi vor recupera investiþia foarte repede ºi vor ocupa în mod natural un loc important pe piaþa energiei. Se pare, însã, cã dezvoltarea acestui tip de afacere îi preocupã pe guvernanþi mai mult pentru foloasele personale pe care aceste firme le oferã pentru a intra pe piaþã! Una dintre metode o reprezintã falimentarea ºi scoaterea de pe piaþã a producãtorilor tradiþionali (cum este C.E. Oltenia, care ocupa toamna trecutã 30% din piaþã). Aºadar, statul încurajeazã dezvoltarea afacerii cu „eoliene” pe seama falimentãrii Complexurilor de Energie din þarã, tolerînd ca firmele acestea sã încaseze de la populaþie sume uriaºe, a cãror destinaþie nu o mai urmãreºte nimeni! În acest timp, Complexurile Energetice, unde statul este majoritar, sînt obligate sã funcþioneze la parametri care-i vor duce într-un faliment sigur, numai pentru a acoperi fluctuaþiile din sistemul eolian! O adevãratã crimã socialã care va trimite în ºomaj aproape 100.000 de oameni! Ca sã nu mai vorbim de faptul cã, prin distrugerea sistemului naþional de energie, însãºi siguranþa României va putea fi pusã în pericol! Escrocheria „eolienilor” este protejatã chiar de cãtre ANRE, adicã agenþia statului care reglementeazã piaþa de energie! sursa: cotidianul.ro
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer