Ioan Niculae

Ministrul Justiþiei, Cãtãlin Predoiu, a confirmat cã în noul Cod Penal nu se mai regãsesc infracþiuni precum complot ºi subminarea economiei naþionale. “În niciun caz nu am avut ºi nu vom avea în vedere în aceastã operã legislativã cazuri particulare sau dosare speciale. Reformele legislative au fost gândite cu foarte mulþi ani în urmã ºi ele sunt fãcute plecând de la constatãri generale privind politicile penale ale statului la acel moment, privind legislaþia de drept comparat, în special legislaþia europeanã, compatibilizarea legislaþiei noastre cu cea a þãrilor europene”, a declarat Predoiu.
Context în care lotul Ioan Niculae ar putea fi achitat. Avocatul Gheorghe Mateuþ a precizat pentru EVZ cã dacã ancheta nu va fi finalizatã pânã la intrarea în vigoare a noului Cod Penal, atunci învinuiþii vor fi achitaþi.
ªi dacã procurorii DIICOT vor finaliza ancheta, iar instanþele vor apuca sã pronunþe o hotãrâre de condamnare definitivã ºi irevocabilã, mai existã o cale de atac. “Se poate face contestaþie la executare, în baza articolului 461, litera b, bineînþeles dacã noul Cod Penal intrã în vigoare în termen”, a declarat avocatul Mateuþ
sursa: evz]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer