România “a fost complice la uciderea a peste 400.000 de evrei” ºi trebuie sã accepte “ororile trecutului sãu”, dacã vrea sã fie un “membru respectat al comunitãþii naþiunilor”, apreciazã un parlamentar ucrainean de origine evreiascã. Parlamentarul Oleksandr Feldman, preºedinte al Comitetului Evreiesc Ucrainean, mai susþine într-un articol cu titlul “Ignorarea complicitãþii României în al Doilea Rãzboi Mondial nu este o opþiune”, publicat de site-ul israelian ynetnews.com, cã pe 9 noiembrie, la Kiev, va avea loc o Conferinþã care “va sublinia rolul României în Holocaustul din Ucraina ºi alte þãri foste sovietice”. Autorul articolului mai crede cã între aliaþii Germaniei conduse de cancelarul Adolf Hitler, românii sunt “prea adesea uitaþi”, spre deosebire de japonezi sau italieni, chiar dacã nu au fost motivaþi de “complexul cuceririi globale”, ci de un “interes naþional îngust”. Deasemenea Feldman mai afirmã cã românii au “aruncat vina” asupra ungurilor sau germanilor, când a fost adusã vorba despre Holocaust. Parlamentarul ucrainean concluzioneazã spunând cã “guvernul român a fost complice la uciderea a peste 400.000 de evrei, majoritatea în Ucraina”, “19.000 fiind omorâþi doar în Masacrul de la Odessa din 1941″. Acesta mai aminteºte ºi de pogromul din 1941 de la Iaºi, unde “detaºamente de soldaþi ºi poliþiºti români au ucis 15.000 de evrei”. Sursa: FrontPress.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer