Multumim fratilor Mihail&Andrei http://mihailandrei.wordpress.com/ Sorinache, deja proprietar al sediului P.M.B? Surse care se pretind mai bine informate decât noi s-au strãduit sãptãmâna trecutã sã ne convingã de faptul cã în spatele contractului de vânzare-cumpãrare al noului sediu al primãriei Capitalei, prezentat în exclusivitate sãptãmâna trecutã de ziarul nostru, s-ar afla chiar Sorin Oprescu. Mai exact, susþin respectivele surse, în spatele societãþii off-shore din Cipru care este acþionarul majoritar al S.C. Apatel Properties S.R.L., cea care a cumpãrat clãdirea în care s-a aciuat Oprescu, se aflã chiar doctoraºul cel viteaz. Acesta ar încasa astfel drept chirie, de luni bune, bani pentru propriile birouri din banii municipalitãþii. Mai mult, susþin aceleaºi persoane ce se pretind bine informate, dupã cei trei ani prevãzuþi în contractul de închiriere, aparatul P.M.B nu ar urma sã revinã în totalitate la vechea locaþie din centrul Capitalei, urmând ca Sorinache sã-ºi încaseze astfel în continuare chiria exorbitantã de peste 240.000 de euro lunar. Noi rãmânem la pãrerea noastrã, ºi anume cã se urmãrea un mãreþ tun imobiliar, urmând ca Primãria Capitalei sã cumpere respectivul imobil de la “Apatel Properties” cu 44 de milioane de euro, adicã de patru ori mai mult decât l-a cumpãrat aceasta. Mobila lui Titu Maiorescu s-a evaporat din Primãria Capitalei criam în urmã cu o sãptãmânã cã subordonaþii lui Sorin Oprescu sunt degrabã ciorditori de mobilier, fie el de birou, fie al unor personalitãþi. Întâi facem o cuvenitã rectificare ºi precizãm cã fostul jilþ al primarului Bãsescu nu este lustruit de turul pantalonilor agentului de Poliþie Localã Gabriel Tricã, ci se aflã în cabinetul unuia dintre viceprimari. Tricã, deºi cu un ochi de sticlã, s-a pricopsit doar cu o pereche de ochelari de soare “de firmã” ce au aparþinut actualului preºedinte al þãrii. Între timp ne-a ajuns la urechi cã la schimbarea de sediu nu s-a evaporat numai din mobilierul de birou, ci ºi unele piese demne de orice muzeu, ce au aparþinut marelui Titu Maiorescu. Este vorba despre o masã de 24 de persoane, jilþurile aferente, un birou ºi o bibliotecã, toate executate din lemn masiv. Acestea ar fi zãcut în birourile din clãdirea ce a adãpostit aparatul Primãriei Capitalei încã de pe vremea comuniºtilor. Au fost recondiþionate din ordinul ºi la iniþiativa secretarului general al primãriei, Tudor Toma. Despre Toma se spune cã ar fi amantul celei care îi face imaginea lui Oprescu, Anca Alexandrescu, cei doi fiind vãzuþi zi de zi luând prânzul împreunã. Tudor Toma a fost însã “spoliat” de cãtre consilierul de suflet al lui Sorinache, Moni Wigler, care a dat pieselor de muzeu o destinaþie necunoscutã. Doctoraºul cel viteaz, lucrat de colegii din comunitatea mozaicã Nu este o noutate faptul cã pe Sorin Oprescu ar fi trebuit sã îl cheme Hirsch. Tatãl actualului primar general a fost nevoit sã îºi schimbe numele din Hirsch în unul cu rezonanþã mioriticã între gradul de colonel ºi cel de general de securitate, grad la care nu putea accede cu un nume de sorginte iudaicã. Nu este o noutate nici faptul cã Sorin-Hirsch Oprescu a candidat la conducerea Comunitãþii Mozaice din România, dupã decesul lui Moses Rosen. La ascensiunea politicã a actualului primar general societatea mozaicã a contribuit din plin,inclusiv aducând consilieri de campanie din Þara Sfântã. Speranþa acestora a fost ca odatã cãþãrat în fotoliul de primar general Sorin Oprescu sã îi ajute pe cei din aceeaºi etnie sã îºi recupereze proprietãþile, situate cu precãdere în central Capitalei. Sursele noastre spun cã doctoraºul generalist s-a dovedit un fel de Iuda, care a uitat de ajutorul Comunitãþii Mozaice. Greºeala care ar fi dus la o îndepãrtare iremediabilã dintre edil ºi conducãtorii etniei din care provine ar constitui-o lipsa la apel a lui Sorinache în scandalul numit “Cathedral Plaza”, obiectiv finanþat de Eyal Ofer, cel mai bogat cetãþean israelian care are investiþii în România de aproape un milliard de euro. Ceea ce nu ar face decât sã confirme caracterul duplicitar al lui Sorinache. http://www.concretmedia.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer