Grecia ºocheazã: Germania ne datoreazã 54 miliarde euro din timpul rãzboiului

Aproape o zecime din cei 300 de membri ai Parlamentului de la Atena au cerut discutarea problemei unui împrumut luat de Germania în cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial de la guvernul Greciei, þarã aflatã atunci sub ocupaþie nazistã, datoria fiind estimatã la 54 miliarde de euro, fãrã dobânzi. De asemenea, parlamentarii solicitã ºi acordarea unor reparaþii pentru victimele atrocitãþilor comise de naziºti ºi a valorilor furate, potrivit Athens News. Parlamentarii vor ca aceastã chestiune sã fie discutatã în prezenþa miniºtrilor de Finanþe, de Extene, Apãrãrii ºi Justiþiei, dar ºi a reprezentanþilor pãrþilor interesate.Semnatarii doresc ca Parlamentul sã adopte o poziþie clarã asupra chestiunii, pe care o descriu ca “o problemã naþionalã crucialã”. În 1942, Puterile Axei au hotãrât la o conferinþã germano-italianã pe teme financiare cã Grecia, ocupatã dupã ce luptase de partea Aliaþilor, era obligatã sã finanþeze ocupaþia strãinã printr-un împrumut. Germania unificatã datoreazã Greciei, þarã victorioasã în cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial, circa 54 miliarde de euro fãrã dobândã, susþin cei 28 de parlamentari care au înaintat solicitarea. Ei spun cã Grecia este victima unei nedreptãþi, întrucât este singura þarã victorioasã cãreia Germania nu i-a plãtit reparaþii legate de rãzboi. Germania este în prezent þara din zona euro cu cea mai importantã contribuþie la pachetele de împrumuturi externe pentru Grecia. Statul elen a primit în 2010 un pachet de împrumuturi externe de 110 miliarde de euro de la þãrile zonei euro ºi FMI, iar anul acesta urmeazã un al doilea pachet financiar, de circa 130 miliarde de euro. sursa: cotidianul.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer