Industriaºii germani, care sunt protejaþi de guvernul lor, s-au revoltat luni împotriva unui proiect al Comisiei Europene care ar interzice aplicarea etichetei “made in Germany” pe produse fabricate în cea mai mare parte în afara Germaniei, scrie Agerpres. germania 251x300 Germania, decisã sã apere produsele made in Germany la Bruxelles economie 2 “Proiectul Comisiei pune în pericol aceastã etichetã, pentru cã dacã pe viitor rolul decisiv îl va juca þara de origine a materialelor ºi a pieselor detaºate, multe produse nu vor mai fi considerate germane”, a subliniat ºeful Federaþiei Camerelor de Comerþ ºi Industrie DIHK, Hans Heinrich Driftmann, într-un interviu apãrut în cotidianul Die Welt. Acesta a fãcut referire la propunerea comisarului pentru uniune vamalã Algirdas Semeta de a rezerva denumirea de origine “made in Germany”, sinonim al calitãþii ºi robusteþii în întreaga lume, exclusiv produselor a cãror fabricare s-a desfãºurat în proporþie de 45% în Germania. Conform regulii valabile pânã acum, þara unde are loc “ultima etapã importantã de transformare” este consideratã drept þarã de origine. Astfel, o maºinã alcãtuitã din 90% piese de origine strãinã, dar asamblatã în Germania, de altfel primul exportator european, este consideratã germanã. Purtãtorul de cuvânt al guvernului de la Berlin, Steffen Seibert, a afirmat luni cã acesta “susþine poziþia” federaþiei DIHK ºi a calificat drept “justificate” criticile exprimate de industria germanã. “Guvernul german nu va întârzia sã-ºi exprime opinia ºi sã ºi-o apere”, a declarat el într-o conferinþã de presã, menþionând totodatã cã iniþiativa comisarului Semeta “nu întruneºte unanimitatea” în interiorul executivului european. O purtãtoare de cuvânt a Ministerului Economiei a indicat cã ministrul de resort, Philip Rössler, i-a scris lui Algirdas Semetas pentru a-ºi face cunoscute rezervele. În scrisoare, ministrul noteazã îndeosebi faptul cã modificarea regulilor privind denumirea de origine ar antrena, pe lângã consecinþele privind reputaþia produselor “made in Germany”, importante “costuri birocratice” pentru industriaºii germani. Aceºtia ar fi, concret, obligaþi sã identifice ºi sã raporteze în mod mult mai precis diversele etape de fabricare a produselor lor. sursa: Capital.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer