Simona Biºboacã a lucrat opt ani pânã a obþinut metoda cea mai bunã pentru extragerea antioxidanþilor din struguri
ORADEA

Simona Biºboacã a lucrat opt ani pânã a obþinut metoda cea mai bunã pentru extragerea antioxidanþilor din struguri

Orãdeanca Simona Bișboacã a uimit savanții de la Salonul Internațional de Inventicã de la Varșovia (3-5 noiembrie), fiind medaliatã cu aur ºi argint pentru douã produse originale, o „bombã“ de antioxidanþi ºi propolis dizolvat în apã, fãrã alcool. Salonul Internațional de Inventicã (3-5 noiembrie) de la Varșovia a marcat împlinirea a 100 ani de la acordarea premiului Nobel pentru chimie, Mariei Sklodowska Curie. Deși s-a aflat la prima participare la un astfel de eveniment, orãdeanca Simona Biºboacã, în vârstã de 32 de ani, a uimit cu produsele sale elita cercetãtorilor. Pentru produsul desemnat „cel mai puternic antioxidant” denumit „Antioxi Vita”, Simona Biºboacã a fost medaliatã cu aur ºi i s-a acordat un premiu special din partea Asociaþiei Inventatorilor din Coreea de Sud. Al doilea produs prezentat de cãtre Simona Biºboacã a fost  cel intitulat „Propolis dizolvat în apã”, care i-a adus medalia de argint ºi un premiu special, oferit de cãtre Asociaþia Asiaticã pentru Invenþii ºi Creativitate. La salon au participat cercetãtori din peste 30 de țãri, din Europa, Orientul Mijlociu ºi Asia. Tinereþe din reziduri de struguri Tânãra inventatoare este doctorand ºi a absovit Facultatea de Tehnologia ºi Prelucrarea Produselor Alimentare, din cadrul Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã din Cluj-Napoca, în anul 2003. Încã dinainte de a termina facultatea, din 2001, când a fost la un schimb de experienþã la Bologna, Simonei i-a venit ideea realizãrii acestui produs antioxidant, pe bazã de sâmburi, pieliþe ºi rahis de struguri atent selecþionaþi. „Un flacon de 100 de ml are principii active în echivalentul a 80 de litri de vin Cabernet Sauvignon, despre care se ºtie cã are cel mai mare conþinut de antioxidanþi”, a spus Simona Biºboacã. Aceasta a lucrat pe cont propriu, timp de opt ani, la gãsirea metodei de a extrage ºi a stabiliza antioxidanþii din struguri, într-o concentraþie atât de mare. „Mi-am fãcut un laborator acasã, iar pentru anumite analize mergeam la laboratorul facultãþii. Am încercat foarte multe variante ºi trebuie sã recunosc cã au fost zile întregi în care nu am ieºit din laborator”, a povestit Simona, care pentru a se putea întreþine pe timpul cercetãrilor, care cereau investiþii în timp, dar ºi în bani, a lucrat ca designer de interior ºi exterior. „Acum nu mai am timp de design, fiindcã ma axez exclusiv pe cercetare”, a spus Simona, care va participa în luna decembrie la un nou salon de inventicã, la Seul, alãturi de fratele sãu Adrian Timar, care a ajutat-o de altfel ºi în cercetãrile întreprinse pânã acum. Cei doi lucreazã împreunã la noi produse, pe niºa produselor alimentare fãrã aditivi.    Bombã de antixodanþi ºi propolis Întrebatã dacã „Antioxi Vita” este un elixir al tinereþii fãrã bãtrâneþe, orãdeanca s-a abþinut sã-ºi laude „marfa”, însã a recunoscut cã acesta are proprietãþi care reduc îmbãtrânirea celularã. „Produsul te ajutã sã îmbãtrâneºti încet, frumos ºi sãnãtos”, a spus cercetãtoarea în chimie alimentarã. Potrivit acesteia, cel mai în vârstã consumator al produsului creat de ea are 89 de ani ºi consumã 5 ml pe zi, iar cel mai tânãr are doi ani. Pentru adulþi ºi tineri, doza recomandatã este de 2 ml pe zi. „Propolisul dizolvat în apã”, al doilea produs cu care a impresionat în Varºovia, este deosebit prin faptul cã nu conþine alcool, putând fi folosit chiar ºi de cãtre copii. Ambele invenþii au fost brevetate ºi se gãsesc în magazine naturiste ºi farmacii din toatã þara. Mândrã cã e româncã De doi ani, Simona este membrã a Asociþiei Inventatorilor din România. În ciuda faptului cã a stârnit interesul unor cercetãtori din toatã lumea, Simona nu se gândeºte sã plece din þarã. Este mândrã de faptul cã este româncã, iar invenþiile sale poartã însemnul „produs românesc”. „Deviza mea este: dacã vrei, se poate”, a spus, ºi chiar a demonstrat, Simona. „Existã posibilitatea sã încep sã export în Polonia ºi sunt în discuþii avansate cu reþele de distribuþie din Italia ºi Germania”, a mãrturisit orãdeanca, semn cã inventica româneascã este pe drumul cel bun, în ciuda tuturor piedicilor. Sursa: adevarul.ro
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer