Cu o istorie de sute de ani în spate, cafeaua este una dintre cele mai rãspândite licori aromate, pe care o sorb cu nesaþ atât bogaþii, cât ºi oamenii de rând de peste tot din lume. Se preparã în nenumãrate feluri, cu lapte, cu friºcã sau cu rom. Fiecare þarã are specialitatea ei de cafea, România mândrindu-se cu renumita „marghilomanã“, care a intrat în vocabularul uzual dupã Primul Rãzboi Mondial. Se spune cã Alexandru Marghiloman (1854-1925), om politic, jurist, lider conservator ºi unul dintre cei mai mari moºieri ai þãrii, era un mare bãutor de cafea. Într-o zi, când se afla la vânãtoare, a cerut sã i se facã una. Nefiind pregãtit cu toate cele trebuincioase unei cafele, valetul a improvizat, punând, în loc de apã, coniac. Astfel s-a nãscut „marghilomana“. Dupã Primul Rãzboi Mondial, la Capºa, rafinaþii aristocraþi cereau „un marghiloman“, „douã marghilomanuri“ sau „o marghilomanã“. Tot în acele vremuri, la Hanul lui Manuc, în „Sala Domneascã“, unde aveau loc baluri mascate ºi serate mondene, la care se serveau platouri cu peºte sau cu felii de fripturã rece de mistreþ, însoþite de vin alb sec ºi vin negru, cafeaua Marghiloman era la mare cinste. „Marghilomana“ este, de fapt, o cafea turceascã, fiartã cu rom sau coniac. Era servitã în ceºti foarte mici, fãrã toartã, cunoscute sub numele de „filigeanã“. Cafeaua se fierbea în ibrice aºezate pe nisip încãlzit cu cãrbuni. În filigeanã, boierul Marghiloman adãuga un strop de rom Jamaica sau de coniac foarte fin. Astãzi, existã mai multe feluri de a prepara aceastã cafea, nelipsit din toate fiind romul sau coniacul. La foc mic, se pun la fiert într-un ibric 100 ml de coniac ºi douã linguriþe de zahãr. Când amestecul dã în clocot se adaugã ºi trei linguriþe de cafea. Se trage ibricul, se acoperã ºi, dupã circa 2-3 minute, când cafeaua cade la fund, licoarea rezultatã se pune într-o ceaºcã. Un alt mod de preparare constã într-o ceaºcã cu apã, care se pune la fiert, tot în ibric, cu o linguriþã de zahãr. Când apa dã în clocot, se adaugã romul ºi cafeaua. Se serveºte fierbinte, cu un… trabuc. Sursa: Historia
 ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer