Islamiºtii vor sã impunã Sharia (legea islamicã) în zonele problemã din Londra. Un grup de islamiºti a împânzit capitala Marii Britanii cu postere în care anunþã cã locuitorii trebuie sã se supunã regulilor islamice care se vor aplica în zonele respective. Modul în care se respectã tradiþiile va fi verificat de patrule speciale. Islamiºtii încearcã de mult sã introducã Sharia în Marea Britanie. În primãvarã au încercat chiar sã atragã atenþia autoritãþilor prin manifestaþii pe strãzile Londrei. Acum, staþiile de autobuz ºi stâlpii de iluminat din câteva cartiere unde violenþa ºi consumul de droguri sunt frecvente, s-au umplut de afiºe care explicã regulile Sharia: fãrã jocuri de noroc, alcool, þigãri ºi droguri, fãrã muzicã ºi chiar fãrã tocuri. Este cea mai bunã modalitate de a lupta cu beþia, prostituþia ºi stilul de viaþã decadent din oraºele britanice, conform miºcãrii Islam4UK, autoarea posterelor. “În toatã þara sunt mii de oameni dispuºi sã facã parte din patrulele care sã vegheze la respectarea Shariei ºi sã rãspândeascã zeci de mii de afiºe”, susþine liderul miºcãrii Islam4UK, clericul Anjem Choudary, citat de „Daily Mail”. Este vorba de acelaºi personaj care a declarat recent cã preºedintele american Barack Obama trebuie sã îmbrãþiºeze Islamul, altfel va suporta consecinþele.]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer