Discurs incendiar al Elenei Bãsescu azi în Parlamentul European! Tânãra reprezentantã a României în adunarea europeanã a demascat practica târgurilor de carte, toleratã chiar ºi în zilele noastre în multe locuri din þarã ºi chiar în Bucureºti. „În clipa în care vã vorbesc”, a declarat EBA în faþa audienþei înmãrmurite, „pânã ºi în centrul capitalei þãrii mele are loc un asemenea comerþ înjositor pentru demnitatea umanã, mascat sub denumirea pompoasã de Bookfest.” Tânãra europarlamentarã a mai spus cã din punctul ei de vedere este absolut anormal ca în anul 2012 într-o þarã membrã a Uniunii Europene cartea sã continue sã fie vândutã ca o marfã, ba mai mult, sã fie întinsã pe tarabe în vãzul femeilor ºi copiilor. „Mi se face sincer rãu când intru într-un asemenea târg”, afirmã Elena Bãsescu, „nici nu mã mir cã þara noastrã e în continuare privitã atât de rãu de cãtre strãini”. Întrebatã apoi de ziariºti ce a determinat-o sã denunþe fenomenul târgurilor de carte, EBA a spus cã i se trage de la educaþia modernã pe care a primit-o de la pãrinþi, care au învãþat-o cã locul cãrþilor nu e în casã, închise într-o bibliotecã. sursa: timesnewsroman.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer