Anatomia unei manipulari – cum a inventat Gregorian Bivolaru capitolele referitoare la „jocurile cu urina” din lucrarea „Doamna Miracolului”   Cu inima liniștitã, prezint replica de pe yogaesoteric, cu conștiința cã nu sunt mânat de urã sau rãutate în demersul meu, lucru pe care cei care ma știu îl cunosc cu siguranțã. Nu am nici un orgoliu de apãrat, și dacã am greșit cu acest articol, îmi cer scuze anticipat. De altfel, îmi cer scuze chiar dacã nu am greșit, cãci așa am învãțat cã te ferești cel mai bine de urã și sentimente negative, iertând și cerându-ți iertare. Deci, îmi cer scuze și iertare tuturor celor pe care i-am supãrat cu articolele mele. Voi verifica cu mare atenție cele susținute în replica celor de la Lux Sublima, și dacã ele se confirmã, îmi voi înmiii scuzele. Însã dacã nu voi gãsi cartea respectivã pe nicãieri (deja am cãutat pe google iar cartea cu pricina nu apare în nici o listã a cãrților publicate de Brajamadhava Bhattacharya) și se va dovedi (așa cum deja anumiți cititori îmi trimit observațiile lor pe mail) cã aceasta este o fãcãturã, fabricatã în PhotoShop, mã voi vedea nevoit sã îi convoc pe cei de la Lux Sublima la o întâlinere, în care sã comparãm – pe viu – CELE DOUÃ CÃRȚI (The Mystic Lady și The world of tantra). Și dacã cei de la Lux Sublima se vor fofila, atunci adevãrul va ieși la ivealã. Pânã una alta, iatã ce îmi scrie un cititor:

“Salut,
Am citit articolul pe care l-au scris despre tine pe yogaesoteric. N-o sa-ti spun sa nu te enervezi, ca eu m-am enervat deja, deci ar fi un sfat cat se poate de ipocrit 😛
N-am de gand sa le comentez ipocrizia cand vorbesc de limbajul tau si cel al lui Intense Light, si nici n-o sa comentez felul in care vorbesc de tine in general. E destul de clar ca sunt niste idioti. 
Dpdv practic. Cartea e facuta in Photoshop in mod clar si evident. Daca te uiti cu atentie, o sa vezi ca marginile paginilor sunt blurate inexplicabil. In plus, in ce priveste primele pagini, cu titlul in interior samd, coltul din dreapta sus al primei pagini e neted ca-n palma, pe cand coltul din stanga sus al ‘paginii urmatoare’ (corespondentul) e indoit. 
Si poate cel mai evident lucru e daca te uiti la imaginea cu coperta cartii. Uita-te la format. Cartea e lata, aproape patrata cand te uiti la coperta. In interor paginile sunt dreptunghiulare, aproape inguste as spune. Paranormala cartea. E patrata cand e inchisa, dreptunghiulara cand e deschisa.”
FIE CA ADEVÃRUL ȘI DREPTATEA SÃ TRIUMFE ! Iatã în continuare articolul de pe yogaesoteric:
Dezvãluirea adevãrului este mai puternicã decât calomniile abjecte ºi scornelile halucinante ale jalnicului scandalagiu Mihai Rapcea
Acesta (Mihai Rapcea) se erijeazã cu impertinenþã în funestul rol de „avocat al diavolului”

MOTTO: 1. „Datoritã orbirii spirituale în care se complac sau în care se scufundã, aproape toþi cei rãi ºi plini de urã se cred a fi buni.” – profesor yoga Gregorian Bivolaru 2. „Prostia nu constã doar în a ignora o mulþime de lucruri, ci implicã sã vorbeºti cu mult aplomb ºi rãutate despre ceea ce ignori.” – profesor yoga Gregorian Bivolaru 3. „Cei rãi nu trebuie sã fie toleraþi la nesfârºit în ticãloºia lor ºi tocmai de aceea cei buni trebuie sã le opunã la momentul potrivit o fermã ºi binevenitã rezistenþã. Atunci când tergiversãm aceasta ºi nu luãm niciodatã atitudine împotriva celor rãi, este cu putinþã ca întreaga noastrã viaþã sã fie rãsturnatã cu susul în jos chiar înainte de a prinde de veste.” – profesor yoga Gregorian Bivolaru 4. „Nu trebuie sã ne lãsãm niciodatã biruiþi de rãu, ci este întotdeauna necesar sã biruim rãul mai ales cu ajutorul binelui dumnezeiesc.” – profesor yoga Gregorian Bivolaru 5. „Unele fiinþe umane se nasc rele, altele – cele mai numeroase – devin rele, viclene, perverse ºi pline de urã prin jocul deloc întâmplãtor al circumstanþelor; al ambiþiilor lor exagerate; al orgoliilor spirituale exacerbate; al rivalitãþiilor ºi al deziluziilor, care le sancþioneazã dupã cum meritã viaþa la momentul potrivit. Cele mai bizare rãutãþi sunt în mod evident rãutãþile gratuite.” – profesor yoga Gregorian Bivolaru

Mihai Rapcea, un avocat de duzinã, prin nimic celebru înafarã de ura sa iraþionalã la adresa ºcolii de yoga MISA, a publicat recent pe blogul sãu un articol care se vrea justiþiar ºi revelator prin pretinsele dezvãluiri pe care le face. Vã puteþi face o idee despre pompoºenia acestuia din însuºi titlul articolului:Anatomia unei manipulãri – cum a inventat Gregorian Bivolaru capitolele referitoare la „jocurile cu urinã” din lucrarea „Doamna Miracolului”. Prin amabilitatea Editurii Lux Sublima, yogesoteric vã oferã în premierã paginile originale în limba englezã din lucrarea respectivã, spulberând fãrã drept de apel minciunile publicate de „avocatul diavolului” Mihai Rapcea.

Mulþi se mirã pe bunã dreptate cã Rapcea urmeazã cursurile de yoga MISA – se pare cã este unul dintre puþinii cursanþi pe care cursurile de yoga nu i-au ajutat câtuºi de puþin sã-ºi trezeascã inteligenþa, intuiþia sau mãcar bunul simþ. Niciuna dintre postãrile de pe blogul sãu, postãri pline de venin ºi calomnii abjecte, iraþionale în ura lor faþã de ºcoala de yoga MISA, nu ne explicã convingãtor de ce mai vine totuºi Rapcea la cursurile de yoga. Mult mai credibil este faptul cã vine doar ca sã îºi poatã întreþine imaginea de „om din interior” în aceastã campanie furibundã pe care o poartã de ani de zile împotriva ºcolii de yoga. Îi reamintim acestui nefericit confuz cã Iisus a spus, în Evanghelia lui Matei: „Suferinþã ºi nefericire va fi întotdeauna pentru omul prin care scandalul apare în lume .” Cãci este destul de evident pentru noi cã Rapcea nu a fãcut decât sã scorneascã un nou subiect de scandal. Înainte de a trece mai departe cu aceastã necesarã clarificare, oferim cititorilor noºtri o importantã explicaþie suplimentarã despre semnificaþia cuvântului scandal.

Glosar Scandal = acest cuvânt provine de la termenul grecesc skandalon. Scandalul este o faptã reprobabilã, o situaþie, o întâmplare urâtã, ruºinoasã, ce provoacã indignare, revoltã, nemulþumire etc, etc. Prin extensie, se poate spune cã scandalul este cel mai adesea un prilej de indignare, de nemulþumire.  Dincolo de aparenþe, atunci când un scandal este privit din punct de vedere ocult se poate spune cã el este întotdeauna – fãrã excepþie – însoþit de o declanºare a unor energii subtile nefaste, ce este direct proporþionalã cu amploarea sa. Aceste fenomene oculte, malefice au de fiecare datã loc printr-o inconºtientã angrenare colectivã funestã ce este declanºatã ºi catalizatã cu o mare uºurinþã prin mijloacele mass media, de fiecare datã când este lansat un scandal. Este important sã reþinem cã toate aceste fenomene oculte, malefice se declanºeazã cu aceeaºi intensitate chiar ºi atunci când respectivul scandal este de fapt o invenþie aberantã sau o calomnie abjectã care este în prealabil regizatã cu abilitate ºi viclenie din culise, creându-se apoi aparenþa unei aºa-zise „realitãþi” acolo unde de fapt totul sau aproape totul este minciunã, calomnie, sau exagerare abjectã ºi neruºinatã. Având în vedere aceste aspecte care sunt cunoscute mai ales de cãtre cei iniþiaþi, tocmai de aceea se spune în Biblie cã întotdeauna  scandalul face sã aparã prilejul de a pãcãtui, sau cu alte cuvinte face sã aparã ocazia de a greºi. Toate acestea sunt cu uºurinþã posibile dacã avem în vedere cã un mare scandal genereazã în mod spontan indignare, protest, revoltã ce este produsã de o anumitã faptã sau situaþie ce este prezentatã astfel încât sã fie cât mai scandaloasã. Fiecare scandal ce este fie real, fie inventat  cu viclenie ºi abilitate (pe baza unor calomnii abjecte) face apoi sã aparã – cel mai adesea – stãri malefice colective de vrajbã, de dezbinare, de neînþelegere, de urã, de rãutate, de dezgust, de revoltã, de duºmãnie ºi supãrare. Scandalul este deloc întâmplãtor prezentat în Biblie ca fiind o piedicã, un obstacol, sau o dificultate neprevãzutã ce trebuie sã fie luatã în considerare. Referitor la scandal, Iisus a spus: „Suferinþã ºi nefericire va fi întotdeauna pentru omul prin care scandalul apare în lume.”  Evanghelia lui Matei Scandalagiu = bãrbat ce cautã cu tot dinadinsul sau care provoacã adeseori scandalul, cãruia îi place scandalul. Scandaliza = a fi sau a face sã aparã indignare, revoltã faþã de anumite fapte reprobabile sau faþã de anumite abuzuri. Scandalizarea face sã fie neplãcut impresionate sau chiar ºocate de un fapt neaºteptat, insolit, exagerat mai ales acele fiinþe umane ce sunt vizate sau care sunt într-un anume fel sugestionate ºi influenþate prin intermediul scandalului ce este dezlãnþuit.

Pretins justiþiar, sforãitor în declaraþiile ºi declamaþiile sale, Rapcea nu face decât sã ne convingã cã a mai ratat o ocazie de a nu se face de râs. Fiind iremediabil lipsit de inteligenþã, aºa cum vom demonstra, Rapcea îºi exhibã frustrãrile ºi lipsa de înþelegere într-un mod penibil, stupid ºi totalmente lipsit de fundament. Despre ce este vorba de aceastã datã? „Avocatul diavolului” vrea sã îºi convingã cititorii cã în cartea „Doamna Miracolului” de B. Bhattacharya, tradusã ºi tipãritã de Editura Sophia în 2003 ºi republicatã de Editura Lux Sublima cinci ani mai târziu, apar unele capitole care nu existã în lucrarea originalã. Rapcea ia ca referinþã lucrarea „The World of Tantra” a lui Bhattacharya, ºi o comparã cu „Doamna Miracolului”, iar pentru aceasta apeleazã la „un vechi prieten ºi colaborator” (în ale ºobolãnismelor, probabil), ascuns sub pseudonimul IntenseLight, care a scris un material pe care Rapcea s-a grãbit, fãrã o minimã verificare de bun simþ, sã-l publice.

Înainte de a-i da cuvântul „ºobolanului” anonim (IntenseLight) ce este prezentat ca fiind „amic ºi colaborator”, Rapcea se grãbeºte sã îi facã o introducere pompoasã pretins serioasã, aparent logicã ºi anemic documentatã. În felul acesta, el încearcã o demonstraþie alambicatã pentru a arãta legãtura ce existã între Editura Lux Sublima ºi Gregorian Bivolaru (pentru cã Editura Lux Sublima a publicat unele volume semnate de aceasta) sau între Editura Lux Sublima ºi Sophia (pentru cã un site de vânzare de cãrþi online a scris greºit alãturi de o carte publicatã la Editura Sophia numele Editurii Lux Sublima). Capturi de imagini de pe diferite site-uri încearcã sã realizeze cu orice preþ asocierea lui Gregorian Bivolaru cu varianta în limba românã a volumului Doamna Miracolului ºi sã dea un aer credibil ºi profesionist acestei argumentaþii.

Totuºi ce urmãreºte de fapt sã demonstreze Rapcea? Cã ar fi fost modificatã o carte? De ce cautã el cu disperare aceastã asociere cu profesorul de yoga Gregorian Bivolaru? Asociere pe care nici mãcar nu o poate demonstra, mizând în schimb pe forþa de sugestie a aluziilor insinuante… Discursul „avocatului diavolului” bate mult mai departe: Rapcea afirmã în mod calomnios cã aceste capitole ar fi fost scrise de profesorul yoga Gregorian Bivolaru ºi inserate în lucrarea unui autor tantric celebru pentru a justifica unele aspecte iniþiatice legate de virtuþile tãmãduitoare ale urinei ºi de valenþele orgasmului urinar – elemente ce au fost prezentate ocazional în unele conferinþe din cadrul manifestãrilor MISA. Mai pe ºleau spus, în mintea încâlcitã a acestui personaj bizar care este Mihai Rapcea, Gregorian Bivolaru ar avea nevoie de referinþe bibliografice pentru a justifica ceea ce el (Rapcea) îºi imagineazã cã ar fi o contribuþie originalã a acestuia (Gregorian Bivolaru). Aºa cum ne putem da seama cu uºurinþã (dacã ne vom pierde vremea sã citim respectivul articol care a fost postat de Mihai Rapcea) ne vom putea da seama cã modul de exprimare al anonimului  ºobolan „colaborator” IntenseLight este departe de a fi plin de bun simþ ºi academic. Citind ceea ce scrie IntenseLight descoperim cã, deloc întâmplãtor, limbajul de mahala se potriveºte ca o mãnuºã mizeriei specifice în care se bãlãcesc astfel de personaje laºe.

În felul acesta, atât Rapcea, cât ºi ºobolanul care se ascunde sub masca anonimatului sub pseudonimul IntenseLight s-au fãcut definitiv de râs ºi ºi-au compromis orice brumã de credibilitate pe care eventual o mai aveau în ochii cititorilor lor naivi ºi creduli. Toate acestea sunt cât se poate de evidente în replica pe care v-o oferim în continuare. În cadrul acestei replici,  reprezentanþii Editurii Lux Sublima vã pun la dispoziþie paginile cãrþii originale în limba englezã (ce au fost scanate) ce au fost traduse în limba românã sub titlul Doamna Miracolului, iar în plus vã sunt prezentate în premierã exact controversatele trei capitole despre care respectivii susþin în mod mincinos cã nu ar exista. Vrând sã parã competenþi, serioºi ºi coerenþi, Rapcea ºi IntenseLight comparã cartea Doamna Miracolului cu cartea The World of Tantra (în traducere, Lumea Tantrei), adicã cu o altã lucrare a aceluiaºi autor ºi nu cu lucrarea respectivã (al cãrei titlu original este The Mystic Lady). Toate acestea sunt în mod evident ridicole!

În loc sã remarce aºa cum ar fi trebuit cã de fapt este vorba de douã cãrþi diferite, Rapcea ºi amicul sãu se vãicãresc îndelung ºi polemizeazã asupra faptului cã vai, lucrarea The World of Tantra a fost modificatã, fãrã a remarca însã cã este vorba de o cu totul altã carte!!! De exemplu, ei emit un întreg raþionament pornind de la faptul cã lucrarea The World of Tantraare 500 de pagini, iar lucrarea Doamna Miracolului are numai 200 de pagini ºi deduc de aici cã lucrarea originalã ar fi fost trunchiatã. Fiind vorba de douã cãrþi diferite, cu atât mai ridicol este comentariul respectiv! Citãm din articolul postat de Mihai Rapcea ºi atribuit ºobolanului anonim care semneazã IntenseLight: „Lucrarea originala are aproape 500 de pagini, iar traducerea romaneasca nu are nici 300. Pana si un individ cu un IQ de 50, daca compara dimensiunea lucrarii originale cu traducerea romaneasca, isi da seama cu usurinta ca ceva nu este in regula. Lucrarea originala este ditamai volumul (ca si grosime), pe cand variantele romanesti  (traducerea a fost publicata in 2 formate)  sunt cel mult 60% din aceasta (ca si dimensiune). Deci prost sa fi si tot te prinzi ca ceva nu e in regula.” Cât de prost trebuie sã fii, ne întrebãm ºi noi retoric, pentru a realiza comparaþia paginã cu paginã a celor douã cãrþi, a comenta diferenþele, a reclama presupusele „omisiuni ºi adãugiri”, precum ºi traducerea „greºitã”, fãrã sã  remarci ca este vorba de douã cãrþi diferite?! Pus în faþa acestei evidenþe zdrobitoare a propriei prostii fãrã margini, ne întrebãm deja: oare Rapcea îºi va cere neîntârziat scuze pentru calomniile abjecte pe care le-a publicat sau va ignora în mod intenþionat replica Editurii Lux Sublima?

Înainte de a da cuvântul Editurii Lux Sublima pentru o foarte necesarã ºi pertinentã replicã, vã oferim un citat semnificativ care ar trebui sã le dea foarte mult de gândit tuturor acelora care scornesc, întreþin sau perpetueazã aproape la nesfârºit fel ºi fel de scandaluri: „Fiecare scandal poate  sã fie considerat ca fiind un scandal activ atunci când este privit din punctul de vedere al fiinþei umane care îl cauzeazã sau poate fi considerat un scandal pasiv atunci când este privit din punctul de vedere al fiinþelor umane care, vrând nevrând, sunt obligate sã-l suporte. Tocmai de aceea prin intermediul învãþãturilor sale pline de înþelepciune, Iisus  ne-a pus în gardã cã nu este niciodatã  bine sã dezlãnþuim un scandal activ cãci o astfel de faptã (scandalul respectiv) este cel mai adesea un motiv de poticnire sau altfel spus prilejul apariþiei unor stãri acute de îndoialã demoniacã ce se declanºeazã cu o mare uºurinþã în fiinþele umane credule, uºor influenþabile ºi ignorante. În astfel de situaþii este de la sine înþeles cã pânã la urmã vom suporta cu vârf ºi îndesat consecinþele KARMA-ice nefaste ale faptelor noastre rele. Altfel spus, mai devreme sau mai târziu, fiecare fiinþã umanã va culege întotdeauna exact rãul pe care l-a semãnat prin faptele sale nesãbuite. În astfel de situaþii, cu cât vor fi mai multe fiinþe umane ce vor fi într-un anume fel afectate de scandalul activ pe care o fiinþã umanã l-a declanºat‚ cu atât mai mari vor fi apoi consecinþele KARMA-ice nefaste pe care ea va fi apoi silitã sã-l suporte într-o încarnare ulterioarã. ” – profesor yoga Gregorian Bivolaru

Ne întrebãm retoric dacã „avocatul diavolului” Mihai Rapcea îºi va pleca imediat capul în faþa evidenþei zdrobitoare a adevãrului dupã ce va parcurge replica Editurii Lux Sublima ºi îºi va cere iertare pentru minciunile ºi calomniile mizerabile pe care le-a publicat, atât în numele sãu, cât ºi în numele fricosului anonim care se ascunde în mod penibil dupã pseudonimul IntenseLight? Noi suntem aproape siguri cã Rapcea va ignora aceastã replicã ºi va continua sã calomnieze aceastã ºcoalã de yoga ºi pe Gregorian Bivolaru! Suntem de asemenea aproape siguri cã, datoritã faptului cã rãutatea ºi ura lui sunt iraþionale ºi obsesive, „avocatul diavolului” Mihai Rapcea va scorni în curând altceva ºi nu va recunoaºte câtuºi de puþin cã s-a fãcut în mod grotesc ºi penibil de râs.

Redacþia yogaesoteric

Puterea intrinsecã a adevãrului spulberã minciunile evidente ale lamentabilului avocat Mihai Rapcea ce acþioneazã în cârdãºie cu un deplorabil membru al grupului conspiratorilor ridicoli

Articolul apãrut pe blogul lui Mihai Rapcea sub titlul: Anatomia unei manipulãri – Cum a inventat Gregorian Bivolaru capitolele referitoare la „jocurile cu urinã” din lucrarea „Doamna Miracolului” nu este de fapt decât o jalnicã mistificare de proporþii ce aduce serioase prejudicii Editurii Lux Sublima. Atât pentru edificarea cititorilor acestei lucrãri, cât ºi pentru ca reputaþia editurii Lux Sublima în domeniul cãrþilor cu tematicã spiritualã sã nu aibã de suferit, vã oferim în continuare câteva elemente clarificatoare care vor ajuta – cu siguranþã – la restabilirea adevãrului.

Mihai Rapcea afirmã în articolul publicat pe blogul sãu cã lucrarea Doamna Miracolului de Brajamadhava Bhattacharya, apãrutã la Editura Lux Sublima în anul 2008, ar fi traducerea cãrþii intitulate „The World of Tantra” de acelaºi autor ºi reclamã vehement, în acest context, modificarea textului original, absenþa unor pasaje ºi apariþia unor întregi capitole care nu existã în cartea „The World of Tantra”. Înainte de a trece la o analizã detaliatã a articolului în mod evident calomniator ce a fost publicat de Rapcea, precizãm cã lucrarea „Doamna Miracolului” este în realitate traducerea cãrþii „The Mystic Lady” de Brajamadhava Bhattacharya ªI NU ESTE TRADUCEREA CÃRÞII „The World of Tantra”. Prin urmare pentru noi este evident cã cele douã cãrþi nu pot fi identice, deoarece este vorba de douã cãrþi diferite ale aceluiaºi autor!!! Tot ceea ce scrie Rapcea în articolul defãimãtor pe care l-am menþionat porneºte de la o premizã greºitã ºi este în acest context evident cã este ilogic ºi aberant. Toate acestea sunt aºa pentru cã în realitate lucrarea „Doamna Miracolului” este în realitate traducerea unei cu totul alte lucrãri, pe care, dacã ne-ar fi consultat cu anticipaþie la momentul oportun, i-am fi pus-o la dispoziþie lui Rapcea pentru comparaþie.

Aceasta este coperta volumului tradus în româneºte sub titlul Doamna Miracolului:
pagina de gardã:
 ºi pagina urmãtoare:
Odatã spulberatã aceastã confuzie – de-a dreptul grotescã, ce este vãditã în acel articol care se pretinde bine documentat – vom trece la analiza articolului respectiv ce a apãrut pe blogul lui Mihai Rapcea. Precizãm încã de la început cã pe parcursul acestei analize vom publica ºi originalul în limba englezã al paginilor despre care Rapcea afirmã cu neruºinare cã ar fi fost „inventate” de profesorul de yoga Gregorian Bivolaru cu privire la orgasmul urinar.

Iatã cum debuteazã articolul lui Mihai Rapcea: „Materialul ce urmeazã este scris de cãtre IntenseLight, un mai vechi prieten ºi colaborator. El se referã la cartea „The world of tantra”, al cãrei autor este Brajamadhava Bhattacharya (publicatã pentru prima datã în anul 1988). Lucrarea este extrem de actualã, fiind consideratã o relatare unicat a unui iniþiat ºi practicant al tradiþiei tantrice indiene, autentice. Ea a fost tradusã ºi în francezã, fiind publicatã în anul 2007 sub titlul original „Le monde du tantra” (Editura India Universalis). Aceastã carte excepþionalã a fost tradusã ºi la noi, din limba englezã, fiind publicatã în România cu titlul schimbat, sub numele de “Doamna Miracolului”, în anul 2003, la editura Sophia (schimbatã de nevoie în Lux Sublima, datoritã asemãnãrii cu adevãrata editurã Sophia, ce publicã cãrþi cu specific creºtin ortodox).[…] Acum, câteva cuvinte despre aceastã editurã Lux Sublima (fostã Sophia yoghinã). Ea îl avea – pânã mai acum câþiva ani, drept director, pe mult hulitul (la MISA) Claudiu Trandafir. Editura în cauzã publicã ºi revista Yoga Magazin, care este oferitã gratuit la cursurile de yoga, atunci când apare, fiind practic organul de presã al MISA.[…] Traducerea respectivã este re-publicatã în iulie 2008, la Editura Shambala (ce aparþine tot MISA-ei), fãrã a mai purta însã nici un fel de elemente referitoare la editurã, ISBN, copyright sau lucrarea iniþialã. Chiar numele autorului este uºor greºit, probabil pentru a fi greu de gãsit sursa traducerii (fãrã titlul original al lucrãrii).”

Menþionãm cã Editura Lux Sublima, înfiinþatã în anul 2005, a achiziþionat toate drepturile de publicare a lucrãrii „Doamna Miracolului” de la Editura Lux Spiritus, anterior denumitã Editura Sophia, care a publicat cartea „Doamna miracolului” în anul 2003. La momentul respectiv, când a fost publicatã respectiva carte, Editura Sophia îl avea ca director pe Claudiu Trandafir, aºa cum de altfel menþioneazã ºi Rapcea în articolul sãu. Prin urmare acesta este direct rãspunzãtor de greºeala (mult mai probabil neintenþionatã) a numelui autorului. Trebuie deci sã menþionãm cã numele corect al autorului este: BRAJAMADHAVA BHATTACHARYA, iar numele sub care a apãrut cartea este: BRAJAMADAHAVA BHATTACHARYA. Atunci când a republicat acest volum, Editura Lux Sublima a omis sã verifice corectitudinea numelui respectiv, fãcând posibilã perpetuarea, (de altfel regretabilã)  a acestei erori în ceea ce priveºte numele autorului. Sperãm ca fostul director al Editurii Sophia Claudiu Trandafir sã îºi asume (dacã va avea curajul necesar) responsabilitatea pentru aceastã eroare. De altfel este de neînþeles vehemenþa cu care Rapcea atacã Editura Lux Sublima pentru o eroare care îi aparþine lui Claudiu Trandafir, faþã de care în mod vãdit el este pãrtinitor, folosind expresii de genul „mult hulitul Claudiu Trandafir” ºi cãruia nu-i imputã (aºa cum era firesc) aceastã penibilã greºealã, pe care în schimb se grãbeºte sã ne-o atribuie, ca ºi cum în mod intenþionat noi am fi modificat numele autorului, vezi Doamne, ca sã nu poatã fi depistatã versiunea originalã a lucrãrii pentru o eventualã comparaþie. Ei bine, dacã Rapcea s-ar fi ostenit sã ne cearã respectiva versiune originalã a lucrãrii în cauzã, pentru a cãrei descoperire a trebuit sã facem o laborioasã cãutare (dat fiind faptul cã acea carte a fost folositã cu mult timp în urmã, iar acum nu mai era la îndemânã ºi a durat câteva zile pânã a fost gãsitã), ar fi avut o surprizã de proporþii! Aceastã surprizã apare pentru el acum ºi totodatã îl pune intr-o penibilã ipostazã.

O altã calomnie abjectã din articolul lui Rapcea (folositã ca argument în acelaºi sens), cum cã reeditarea acestei cãrþi la editura Lux Sublima nu a avut ISBN, este spulberatã chiar de capturile de ecran pe care le publicã în articolul sãu. În aceste capturi de pe un site care oferã spre vânzare aceastã carte apare la vedere ºi ISBN-ul volumului respectiv, pe care îl precizãm aici pentru conformitate: ISBN 978-973-1823-01-0. Lãsãm în seama altora elucidarea acestui mister al faptului cã volumul respectiv se gãseºte de vânzare pe Internet, cãci niciunul dintre exemplarele publicate în 2008 nu au fost destinate vânzãrii, ci au fost oferite cadou (gratuit).

Privitor la lucrãrile lui Brajamadhava Bhattacharya aduse în discuþie în acest articol ºi în replica noastrã, precizãm încã o datã cã Doamna Miracolului este traducerea lucrãrii The Mystic Lady, apãrutã în India în anul 1981 la Editura Madesh Books din Mughal Sarai, Uttar Pradesh ºi nu a lucrãrii The World of Tantra, apãrutã tot în India, dar ºapte ani mai târziu, în 1988, la editura Munshiram Manoharlal Publishers din New Delhi.

Mai jos, cel care scrie sub pseudonimul IntenseLight afirmã: „Cât despre cele 3 capitole ce se gãsesc la paginile 124-133 în traducerea Misa, ºi care poartã titluri pompoase de genul: „Iniþierea secretã în misterele fascinante ale orgasmului urinar”; „Jocurile amoroase cu elixirul cel auriu al vieþii” ºi „Stãrile copleºitoare de orgasm urinar au trezit în mine efecte miraculoase”, ei bine, dacã citiþi lucrarea în original, veþi descoperi cã aceste capitole NU EXISTÃ în lucrarea lui Bhattacharya! Mai exact, ACESTE CAPITOLE AU FOST INVENTATE DE GREGORIAN BIVOLARU!” Mihai Rapcea ºarjeazã în aceastã direcþie cu o mare impertinenþã ºi se grãbeºte sã afirme în mod mincinos: „existã martori care spun cã l-au vãzut pe Gregorian Bivolaru cenzurând, modificând ºi adãugând capitole întregi la traducerea originalã”, iar ulterior sub pseudonimul IntenseLight se spune în acelaºi articol: „Un personaj foarte apropiat de G. Bivolaru mi-a mãrturisit în cadrul unei discuþii cã l-a vãzut personal pe Bivolaru scriind respectivele capitole!”.

Meritã totuºi sã ne întrebãm  (râzând în hohote!!!) oare de ce oare nici Rapcea, nici ºobolanul anonim care se ascunde sub pseudonimul IntenseLight nu precizeazã care anume sunt acei „martori” sau care este acel „personaj foarte apropiat” care, zice-se, ar fi fost de faþã atunci când Gregorian Bivolaru ar fi scris acele capitole?  Faptul cã au fost prezentate cu aceea ocazie numai niºte insinuãri abjecte arãta cu prisosinþã cã în realitate aceºti martori nu existã, iar aceste aspecte erau de naturã sã ne facã sã ne dãm seama încã de la început cã toate acestea sunt doar niºte scorneli abjecte.

Dacã toate aceste argumente de bun simþ nu v-au convins de relele intenþii ale lui Rapcea ºi de lipsa de fundament a calomniilor ce au fost publicate de el, vã oferim mai jos dovada zdrobitoare: cele trei capitole despre care se afirmã în mod mincinos cã ar fi fost inventate de Gregorian Bivolaru (pentru cã, chipurile, nu ar fi existat). Paginile de mai jos sunt scanate din volumul original The Mystic Lady ºi aºa cum puteþi observa cu toþii capitolele respective EXISTÃ, titlurile corespund foarte bine traducerii, iar conþinutul se regãseºte integral ºi în mod corespunzãtor în volumul publicat de editura noastrã.

Iatã deci titlurile respective în limba englezã:
My secret initiation into the mysteries of the urinary orgasm (pag 114 în original) Suprising erotic games with the golden nectar of life (pag 118 în original) The awakening of marvelous effects through the overwhelming states of urinary orgasm (pag 123 în original)

Acestea au fost traduse în româneºte ºi au apãrut în ediþia publicatã de Lux Sublima în 2008 cu titlurile: Iniþierea secretã în misterele fascinante ale orgasmului urinar (pag 124) Jocurile amoroase cu elixirul cel auriu al vieþii (pag 127) Stãrile copleºitoare de orgasm urinar au trezit în mine efecte miraculoase (pag 132)

Sã revenim totuºi la abjecta mistificare a lui Rapcea ºi IntenseLight, care încearcã – fãrã „succes” – sã-ºi convingã cititorii cã acele pasaje ar fi fost scrise de profesorul yoga Gregorian Bivolaru. Având în vedere cã prima ediþie a cãrþii a apãrut la editura Sophia în anul 2003, director al editurii fiind pe atunci Claudiu Trandafir,  ce era apropiat în aceea vreme de profesorul de yoga Gregorian Bivolaru, devine posibil sã ghicim cine este ºobolanul care face „dezvãluiri” sub protecþia anonimatului, la care se pare cã „obiºnuinþa a devenit deja o a doua naturã”.

Revenind acum la afirmatia pe care Mihai Rapcea o face în introducerea la acest articol unde scrie negru pe alb despre „mult hulitul Claudiu Trandafir”, meritã sã evidenþiem cã sãrmanul Mihai Rapcea nu îºi dã nicio clipã seama cã este un fãþarnic atunci îl prezintã în acest mod pãrtinitor pe Claudiu Trandafir ºi apoi publicã în continuare mizerabilele calomnii la adresa profesorului yoga Gregorian Bivolaru, ale cãrui cursuri le frecventeazã. Iatã câtã prostie ºi orbire spiritualã pot sã existe în acest om care, acþionând în felul acesta, nu-ºi  dã nicio clipã seama de ridicolul imens al ipostazei în care se aflã. Citind aceste rânduri în care adevãrul explodeazã, dacã în Mihai Rapcea mai existã o firimiturã de bun simþ, va trãi o acutã stare de ruºine cã a ajuns în halul acesta, iar dacã nemernicia sa i-a anesteziat conºtiinþa, va trezi în el un nou val de urã. Tocmai datoritã stãrii evidente de oribire spiritualã în care a alunecat, jalnicul „avocat al diavolului” Mihai Rapcea nici mãcar nu-ºi dã seama cã este în mod evident pãrtinitor ºi fãþarnic. În cazul sãu este evidentã pentru noi toþi bizara stare de fraternitate a celor demoniaci. Dat fiind faptul cã toþi cei care se aseamãnã se adunã, nici nu este de mirare cã Mihai Rapcea este în mod evident pãrtinitor pânã la greaþã atunci când vorbeºte de Claudiu Trandafir ºi se aratã viclean, crud, insinuant ºi dur atunci când scrie despre profesorul de yoga Gregorian Bivolaru. Datã fiind starea de orbire spiritualã în care a alunecat, anumite adevãruri elementare ºi care sunt evidente au dispãrut complet din mintea îmbãtatã de urã, rãutate ºi duºmãnie a lui Mihai Rapcea. Datoritã stãrii demoniace în care se aflã, Mihai Rapcea se ipostaziazã de ceva vreme în jalnicul rol de opozant îndârjit al acestei ºcoli spirituale pe care, în nebunia sa, chiar crede cã o va distruge. Anumite afirmaþii ce existã în articolele pe care le-a postat sunt edificatoare în aceastã direcþie. Acþiunile din ce în ce mai pline de urã ºi duºmãnie ale lui Mihai Rapcea aratã cu prisosinþã cã „Atunci când Satana urmãreºte sã distrugã pe cineva, îi ia mai întâi minþile”. El se va grãbi sã spunã cã, vezi Doamne, este demonizat ºi va respinge cu îndârjire toate aceste fapte ce sunt evidente. El se va grabi sã pozeze în victimã, în ciuda faptelor care îl acuzã ºi va susþine cu neruºinare cã este victima unui complot  ce se urzeºte împotriva lui. Datoritã stãrii de orbire spiritualã în care se aflã ºi în care se complace, Mihai Rapcea este incapabil sã-ºi mai dea seama cã acela pe care îl apãrã ºi faþã de care se aratã a fi pãrtinitor, respectiv Claudiu Trandafir, este nu numai un trãdãtor (sau altfel spus o iudã), ci ºi un turnãtor notoriu, care în plus manifestã un orgoliu  spiritual imens, ce este dublat de o exacerbatã importanþã de sine. Mihai Rapcea este incapabil sã observe cã, deºi a fost invitat, Claudiu  Trandafir nu a catadicsit sã vinã la una dintre manifestãrile colective ale acestei ºcoli, cum ar fi spre exemplu la o spiralã, pentru a-ºi cere cu umilinþã scuze public de la toþi colegii sãi yoghini pe care i-a minþit sus ºi tare cã nu a colaborat niciodatã cu Securitatea. Claudiu Trandafir nu a fãcut ºi nu va face niciodatã aceasta, tocmai datoritã faptului cã orgoliul spiritual a crescut la el din ce în ce mai mult ºi, în paralal cu aceastã exacerbare a orgoliului spiritual, umilinþa sa a dispãrut.  Ne întrebãm retoric de ce Mihai Rapcea nu a scris nimic despre aceasta, pomenind mãcar în treacãt despre faptul cã pânã la urmã s-a dovedit pe baza unor probe irefutabile cã atunci, pe vremea odiosului Ceauºescu, Claudiu Trandafir a cerut chiar el personal sã devinã un vajnic colobarator al Securitãþii. În felul acesta, el ºi-a plãtit, cu preþul abject al trãdãrii, eliberarea din arest, iar apoi a ascuns în mod intenþionat acest mizerabil episod, pe care Dumnezeu l-a scos la ivealã la momentul potrivit. Cu toate cã ºtim cã nu va fi capabil sã facã aceasta niciodatã, îl rugãm pe Mihai Rapcea (care se vrea un juºtiþiar) ca în interesul  adevãrului sã publice neîntârziat pe blogul sãu anumite pasaje revelatoare din remarcabila lucrare a domnului Gabriel Andreescu ce este intitulatã „Reprimarea miºcãrii yoga în anii ‘80”.

În mãrturia lui Claudiu Trandafir, care figureazã la pagina 148 a cãrþii lui Gabriel Andreescu „Reprimarea miºcãrii yoga în anii ’80”,  chiar Claudiu spune: „ªtiu clar cã unei fete i s-a cerut sã vinã la o anumitã secþie de Miliþie peste o zi, douã, ca sã-ºi recupereze buletinul. Atunci a fost racolatã de Securitate ºi obligatã sau ameninþatã sã devinã informatoare. Era studentã la Arhitecturã, din câte îmi amintesc, ºi cu siguranþã o parte din ceea ce se discuta la întâlnirile noastre s-a aflat de la aceastã persoanã, cãreia, mã rog, nu are rost sã-i dau acum numele. Era o fatã destul de fricoasã ºi, evident, slabã. Nu vreau sã o condamn. Dar interesant este cã, dupã un timp, chiar înainte de Revoluþie, am vãzut-o pe stradã la braþ cu Pãunescu, un securist mai ciudat, bãgãcios, pe care l-am cunoscut la interogatoriile din Miliþia Capitalei ºi care, prin intimidare, crease o legãturã mai intimã, mai strânsã cu fata aceasta.” Atunci când privim global aceastã confesiune, descoperim totodatã cât era de fãþarnic, atunci când scria aceste rânduri, Claudiu Trandafir. Fãþãrnicia lui evidentã este apoi demascatã când este prezentat setul de documente oficiale ce atestã cã în realitate chiar Claudiu Trandafir a solicitat sã devinã colaboratorul Securitãþii sau, mai pe ºleau spus: un jalnic turnãtor.

Iatã deci cum înfiereazã cu multã neruºinare Claudiu Trandafir o persoanã pe care o bãnuieºte cã ar fi dat informaþii, în condiþiile în care el însuºi ceruse personal sã devinã un informator ºi apoi fusese acceptat în acest mârºav rol. Mai mult decât atât, chiar ºi dupã ce s-a aflat de cãtre cursanþii acestei ºcoli cã de fapt Claudiu Trandafir chiar a fost un informator, el a refuzat, datoritã orgoliului spiritual imens, sã vinã sã-ºi cearã scuze public pentru faptul cã negase cu vehemenþã în mai multe rânduri cã ar fi fost informator. În capitolul 5 al lucrãrii domnului Andreescu, în subcapitolul 18, la pagina 213, sunt redate documentele edificatoare ce atestã fãrã drept de apel cã Claudiu Trandafir a cerut personal sã devinã ºi apoi a fost acceptat ca un informator al Securitãþii. ªtim cã dupã aceea Claudiu Trandafir a continuat sã mintã  cu neruºinare cum cã nu a dat nicio notã informativã organelor Securitãþii, dar chiar ºi aceastã minciunã este spulberatã de toþi aceia care au citit cu atenþie cartea lui Gabriel Andreescu. În respectiva lucrare se menþioneazã conþinutul unei note informative pe care claudiu trandafir a dat-o organelor securitãþii dupã ce a fost racolat ca informator, chiar la cererea sa.

În numele adevãrului, pentru o eventualã edificare, vã prezentãm aici actele justificative care atestã pe baza documentelor din arhivele Securitãþii cã numitul Claudiu Trandafir a fost informator al Securitãþii. ªtim cã dupã ce a fost demascat, Claudiu Trandafir a pretins într-un mod penibil cã, deºi ceruse ºi devenise un informator al Securitãþii, de fapt el nu ar fi  oferit dupã aceea niciun fel de informaþii despre colegii sãi, deoarece cererea sa de a deveni un informator al Securitãþii era o banalã formalitate. Toþi cei duºi  cu pluta ºi slabi la minte au fost tentaþi sã-l creadã, dar meritã sã realizãm cã dacã, dupã ce Claudiu Trandafir devenise informator al Securitãþii, regimul de tristã amintire al dictatorului Ceauºescu ar fi mai continuat încã 3-4 ani de zile, putem sã fim siguri cã trãdãtorul Claudiu Trandafir ar fi dat o mulþime de  note informative organelor Securitãþii, pentru cã spectrul unei noi arestãri ar fi fost suficient pentru a-l convinge cã va fi aruncat din nou dupã gratii în cazul în care nu ar fi furnizat informaþiile de care organele Securitãþii aveau nevoie atunci când îl urmãreau pe Gregorian Bivolaru, care, dupã cum se ºtie, figura încã de pe atunci în topul celor 10 persoane care erau considerate a fi cele mai periculoase din România pentru organele Securitãþii.

Revenind la articolul despre Doamna Miracolului, persoana care scrie sub pseudonimul InteseLight insistã în eforturile sale îndârjite de a-l calomnia pe Gregorian Bivolaru ºi, în acest context, de a calomnia editura Lux Sublima, citând ºi alte pasaje din lucrarea lui Bhattacharya ºi afirmând cã ele ar fi fost inventate de profesorul de yoga ºi introduse în volumul respectiv fãrã niciun temei. Aºa sã fie? Citãm un astfel de pasaj din articolul publicat pe blogul lui Rapcea: „Veti descoperi aici [n.n. în traducerea în limba românã publicatã de editura noastrã] cu mare usurinta limbajul de lemn al lui Gregorian Bivolaru si expresiile folosite de el in mod obsedant: misterele fascinante, uluitoare initiere secreta, surprins intr-un mod extaziant,  frenezia si transfigurare amoroasa, etc, etc.  Este uimitoare nerusinarea cu care G. Bivolaru pune in gura lui Bhattacharya propriile tendinte si pasiuni urofilice, incercand astfel sa le dea o nota de autenticitate tantrica!  De exemplu, la pagina 125, Bivolaru ii indeamna pe cursantii Misa sa realizeze acest procedeu „secret” de cel putin „7 ori” cu reprezentati/reprezentante de sex opus din „fiecare zodie”.  Citind aceste capitole inventate de G. Bivolaru, puteti afla care sunt de fapt fantasmele si interesele lui profunde: „jocurile” cu urina, jocul cu uretra, sexul cu femei din toate zodiile, etc.”O lecturã chiar ºi sumarã a paginilor din versiunea originalã a lucrãrii The Mystic Lady pe care vi le-am pus la dispoziþie va fi edificatoare. Traducerea apãrutã în limba românã este fidelã textului original ºi nu putem decât sã deducem cã perversitatea, inhibiþiile ºi prejudecãþile celor doi autori (Rapcea ºi IntenseLight) sunt responsabile pentru viziunea lor aberantã ºi degradantã asupra acestor aspecte care þin de tradiþia tantricã strãveche. Cum vor mai îndrãzni ei sã scrie despre „limbajul de lemn, fantasmele ºi neruºinarea lui G. Bivolaru” dupã ce vor citi (sperãm!) acest text ce a fost scris de un adept tantric (pe care tocmai l-au elogiat în scriitura lor) ºi când vor descoperi cã de fapt, acestea sunt exact cuvintele, expresiile, ideile ºi faptele ce au fost descrise de iniþiatul Bhattacharya în lucrarea sa autobiograficã?

Iatã un pasaj, în viziunea „ºobolanului anonim” ºi a „avocatului diavolului”, în mod particular controversat – citãm din volumul publicat de Editura noastrã, pag 125: „Doamna Miracolului mi-a explicat cã, pentru a face sã aparã roadele spirituale paranormale ale acestui procedeu secret (trezirea amplã ºi profundã în fiinþã a androginului), atât bãrbatul, cât ºi femeia care practicã Tantra trebuie sã realizeze de cel puþin ºapte ori aceasta cu fiecare femeie ºi cu fiecare bãrbat pentru care simt o intensã stare de iubire, care aparþin celor 12 constelaþii zodiacale.” În originalul pe care îl puteþi parcurge (paginile ataºate, pag 114-115) puteþi citi varianta englezã a textului care a fost tradus: „The Lady in Saffron explained to me that in order for the paranormal spiritual fruits of this secret process to appear (meaning the vast and profound awakening of the state of androgyny), both the man and the woman who practice tantra must practice this at least seven times with every woman and every man (covering the twelve zodiac constellations) for whom they feel an intense state of love.” Cititorul va sesiza cu siguranþã perfecta corespondenþã a celor douã pasaje, exceptând cel mult folosirea curentã de cãtre traducãtor a denumirii Doamna Miracolului (traducerea lui The Mystic Lady), în loc de mai dificila – în româneºte – sintagmã „Doamna înveºmântatã în veºminte de culoarea ºofranului” (cum s-ar fi putut traduce The Lady in Saffron).

În încheierea acestei replici, se mai cuvine sã mai menþionãm ºi o altã aberaþie publicatã  în articolul cu pricina, sub pseudonimul IntenseLight: „Niciun cursant MISA sau instructor nu ºi-ar permite sã publice vreo carte pe teme de spiritualitate fãrã a avea acordul lui Bivolaru cu privire la varianta finalã a materialului.” Aceastã afirmaþie chipurile justificã faptul cã autorul îi atribuie pretinsa modificare a cãrþii Doamna Miracolului lui Gregorian Bivolaru ºi nu traducãtorului sau directorului editurii care la vremea respectivã era Claudiu Trandafir. Totuºi, aceastã minciunã este contrazisã chiar cu câteva rânduri mai jos, unde sunt date drept exemplu douã cãrþi care, chipurile, au fost publicate fãrã acordul profesorului de yoga! Fiind în mod evident un apropiat al acestora, cu siguranþã autorul articolului ºtie cã Simona ºi Claudiu Trandafir au publicat la editura lor numeroase cãrþi fãrã ca Gregorian Bivolaru sã fi fost  în vreun fel consultat (în prealabil).

Acestea fiind spuse, lãsãm cititorului plãcerea sã descopere ºi celelalte pasaje în versiunea lor originalã, în paginile ce sunt ataºate. Sperãm cã aceastã clarificare sã spulbere orice îndoialã ce a fost semãnatã de neruºinata mistificare publicatã pe blogul lui Mihai Rapcea ºi nãdãjduim ca cititorii noºtri sã poatã beneficia din plin de informaþiile de o valoare inestimabilã ce sunt cuprinse în mãrturia autenticã a tantricului B. Bhattacharya.

Vã mulþumim ºi vã asigurãm cã ºi pe viitor vom urmãri sã publicãm valoroase lucrãri spirituale pentru a le face astfel accesibile publicului larg din România, Editura LUX SUBLIMA

yogaesoteric 26 noiembrie 2011

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer