Cu mai puþin de un an înainte ca America sã-ºi aleagã urmãtorul preºedinte, þara a fost avertizatã de iminenþa unei noi crize economice. În faþa datoriilor uriaºe ºi a veniturilor în scãdere, oraºe importante din Statele Unite se declarã în stare de faliment. Birmingham (Alabama) ºi Harrisburg (Pennsylvania) sunt doar cele mai recente oraºe în stare de faliment, iar analiºtii avertizeazã cã 100 de oraºe americane sunt în pericol! Vallejo, oraºul cu 115.000 de locuitori din statul California, are încã cicatricile celor trei ani de faliment. Copleºit de datorii, Vallejo ºi-a anunþat insolvenþa financiarã în 2008. S-au fãcut reduceri drastice de personal în serviciile publice, biblioteci, parcuri, în timp ce în poliþie au fost concediaþi o treime dintre angajaþi, iar numãrul pompierilor a fost redus la jumãtate.
“Am creat un oraº foarte atractiv pentru infractori, pentru cã pur ºi simplu nu mai are ofiþeri de poliþie. Nu poþi sã privezi pe cineva de siguranþã. Eu nu mai pot da o reclamã în care sã invit turiºtii în oraºul Vallejo”, a declarat proprietarul unui restaurant pentru Sky News.
Însã primul nume înscris în cartea districtelor care nu ºi-au mai putut achita datoriile a fost Minnesota. Au urmat Harrisburg, Vallejo ºi Central Falls-Rhode Island. Riscurile ca ºi alte oraºe sau districte sã cearã intrarea în faliment este mare.Experþii spun cã falimentul ar putea fi singura cale prin care Detroit, oraºul în care recesiunea a lovit mai mult decât în oricare oraº din America, îºi poate rezolva problema datoriei pe termen lung. Cu toate acestea, primarul oraºului nu vrea sã ia în calcul aceastã posibilitate. Vallejo a tercut prin faliment, iar Central Falls, Rhode Island, ºi-a declarat falimentul în luna august. Luna trecutã, Statele Unite au înregistrat cel mai mare faliment din istoria sa, dupã ce districtul Jefferson (660.000 de locuitori) din statul Alabama s-a declarat învins de datoria copleºitoare de aproximativ cinci miliarde de dolari. În octombrie, agenþia de rating Moody prezenta o clasificare a oraºelor americane pentru care existã mari riscuri de default. Potrivit clasamentului, oraºul cu cele mai mari ºanse de a intra în incapacitate de platã este Camden, New Jersey. El este urmat de Strafford, Riverdale, Salem, Detroit, Harrison, Jefferson ºi Pontiac. Falimentul, pentru oameni sau municipalitãþi, poartã un stigmat inconfundabil care ar putea explica de ce sunt atât de puþine oraºe care recurg la Capitolu 9 din Legea Falimentului american.  Din anul 2.000 ºi pânã la sfârºitul lui septembrie au existat 90 de astfeld e cazuri, spre deosebire de cele 56.000 întreprinderi care au apelat la diverse capitole din legea falimentului numai anul trecut. Motivele pentru a nu apela la aceastã variantã sunt numeroase. Mai întâi de toate, municipalitãþi au diverse instrumente pentru a evita falimentul. Pot vinde proprietãþi ºi alte active, pot majora taxele ºi renunþa la diverse servicii, dacã existã voinþa politicã de a face acest lucru. Intrarea în faliment poate deteriora ratingul de credit al unui oraº – se împrumutã la costuri mai mari – ºi îi sperie pe potenþialii investitori.
 sursa: capital.ro
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer