Viitorului Preºedinte al României, Dan Diaconescu, care îi roagã pe jandarmii din Bucureºti sã se retragã” !!!! Unde !? Cum unde ? Pe orbita lui Marte, în navele spaþiale portocalii care ni i-au paraºutat pe Vadim, ºi mai nou, DD, dar au uitat sã le lase ºi medicamentele…   Mergem mai departe la ce s-a petrecut în Piaþa Universitãþii ºi mai ales, în Piaþa Unirii. De pe ºtiri, aflãm cã un individ a fost incendiat cu un coktail Molotov iar jandarmii au sãrit sã îl stingã (în bãtaie) cu pulanele. Nu am încã imaginile, dar o sã revin… Acuma, am mulþi prieteni care nu au fost asearã în Piaþã, alþii care au fost doar pânã la 7 seara ºi unii care au stat mai mult ºi au luat-o pe coajã. Ciubucu lor ! Ideea este cã fierbinþeala asta care urcã la cap ºi îi îmbatã pe unii, începe sã se rãspândeascã ºi am avut surpriza sã aud ºi oameni “cuminþi”, intelectuali (chiar unii avocaþi) cã vor sã dea “o raitã” disearã, pe la Universitate. Deci iar o sã iasã show. Cã românii sunt “stupid people” ºi n-au avut cohones sã iasã în stradã precum grecii pentru drepturile lor, de au trebuit sã vinã ruºii ºi golanii de pe stadioane sã ne facã începutul de revoluþie, e limpede pentru toatã lumea. Uita-þi-vã doar la poza de mai jos: e fãcutã de Crãciun. Toþi oamenii ãia sunt veniþi acolo pentru un brad de plastic amãrât ! Deci, Care revoluþie !? Puneþi dom`le un brad de plastic, ca la Crãciun, sã vedeți ce iese lumea ! Pe partea ainlaltã, tov. Boc e halucinant de-a dreptul în declaraþii. Cicã “violenþele compromit stabilitatea economicã” ! WTF !? CARE STABILITATE ECONOMICà !? Aia în care ei furã ºi noi ajungem la sapã de lemn ? E clar pentru mine cã oamenii ãºtia sunt rupþi de realitatea þãrii pe care o conduceau. Cã e clar pentru toatã lumea cã au scãpat frâiele din mânã. ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer