Dreptate pentru avocatul Dumitru Niþurad”, demarãm în premierã absolutã prezentarea unor materiale cu caracter intern, din comunicarea dintre apãrãtorii lui GB ºi ai MISEI din 2004 (Mihai Rapcea ºi Niþurad Dumitru). Materialele respective – rapoarte ºi informãri – au fost trimise cãtre Gregorian Bivolaru începând din aprilie 2004 – fãrã a se primi vreodatã la ele un rãspuns de la destinatarul lor. Astãzi – primul raport al avocatului Dumitru Niþurad – redactat ºi comunicat pentru ºedinþa organizatã de Petricã Groza în august 2004 la Costineºti, unde a fost prezentat majoritãþii membrilor fondatori ai MISEI. Raport Dumitru Niturad]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer