foto: Amdraci Abia aºtepþi sã vinã 1 mai ca sã te duci la mare ºi sã te distrezi? Probabil nu ieºi din casã prea des. ªi eºti genul care-ºi planificã distracþia cu porþia. E doar o zi ca oricare alta. Ba chiar mai proastã pentru distracþie decât majoritatea zilelor anului, din câteva motive simple: 1. Oriunde te duci vine toatã lumea ºi mama lor Îþi place senzaþia aia de autobuz ticsit? Sã simþi respiraþia unui necunoscut pe guler ºi ceva tare care te înghionteºte în ºold ºi speri cã e cot, nu penis? Exact aºa e de 1 mai oriunde te duci, dar cu muzicã. Nu poþi sã tragi o flegmã fãrã sã nimereºti minimum trei oameni. O sã stai la coadã sã iei o bere. O sã stai la coadã sã mãnânci. O sã stai la coadã sã te caci. O sã stai la coadã înainte de a intra la coadã. 2. O sã fie exact aceleaºi feþe pe care le vezi în locurile obiºnuite în care ieºi Nu conteazã dacã eºti un cocalar manelist undercover care aruncã ºerveþele în Fratelli sau un urât care se îmbracã ciudat, a citit o carte de Palahniuk, bea bere nefiltratã în Atelierul Mecanic ºi are impresia cã e intelectual cu personalitate. Fie cã eºti primul gen ºi te duci în Mamaia sau al doilea ºi alegi sã urâþeºti plaja cu rahitismul tãu în Vama Veche, o sã fii înconjurat de exact aceiaºi oameni de care eºti înconjurat mereu când ieºi în oraº. Nu o sã vezi nimic nou. O sã fie acelaºi rahat ca la fiecare ieºire, doar cã o sã se audã valurile în fundal. 3. Cel mai probabil o sã fie prea frig pentru baie în mare De 1 mai ai noroc dacã e destul de cald ca sã poþi face plajã. De fãcut baie în mare nici nu vine vorba. Sigur, trei teribiliºti beþi o sã se arunce în apã, dupã care o sã bage antibiotice pânã în septembrie, dar vorbesc de noi, oamenii normali, fãrã niciun retard funcþional. Oamenii normali o sã ajungã la mare doar ca sã se uite la ea cu ciudã. Prefer sã nu. E ca ºi cum ai ieºi în oraº cu una care nu vrea sã ºi-o tragã, dar îþi aratã þâþele doar ca sã te oftice. 4. Toþi localnicii o sã depunã efort sã te jecmãneascã E deschiderea de sezon. Borcanul de maionezã de la ºaormerie e tot ãla de anul trecut. O sã-þi punã pe cartofi ce a rãmas din 2012 ºi nu s-a uscat. Trebuie sã înþelegi mentalitatea afaceristului de litoral: e cel mai leneº om din lume. Munceºte trei luni pe an ºi o freacã nouã. Evident, ca sã îºi permitã viaþa asta de parazit trebuie sã vândã totul de patru ori mai scump decât în mod normal. Ca sã compenseze ãlea trei sferturi din an când stã cu pula pe burtã ºi nu face nimic. ªi gândeºte-te cã bãieþii ãºtia sunt stãtuþi. N-au mai tras o þeapã de la sfârºitul lui august. Banii s-au terminat din februarie ºi existã o disperare în þepuitul lor. Nu numai cã o sã-þi vândã hamsii stricate, dar o sã-þi ºi treacã mujdeiul cinci lei pe notã. ªi nu e ca ºi cum ai avea opþiuni ºi ai putea da de oameni cinstiþi. Peste drum mujdeiul e ºase lei. 5. Drumul o sã dureze mult mai mult decât statul la mare Nu conteazã cã alegi sã iei maºina ºi sã mergi barã la barã pe gluma neterminatã de autostrada Soarelui sau te sui în trenul plin de transpiraþi care merge cu viteza bicicletei. Drumul pânã la mare o sã dureze secole. Generaþii întregi o sã se nascã ºi o sã moarã. Civilizaþii o sã disparã. Munþi o sã se toceascã. Pânã o sã te întorci de unde ai venit, Pãmântul nu o sã mai fie la fel. E posibil chiar specia umanã sã nu mai existe ºi lumea sã fie populatã de o rasã de pãsãri evoluate ºi inteligente care îºi fac cuiburile în vârful clãdirilor pãrãsite, ultimele rãmãºiþe ale existenþei umane. Poþi evita toate chestiile de mai sus foarte simplu. Aºteaptã douã sãptãmâni. ªi dacã nu eºti un ratat, poþi strânge 20 de oameni ºi te poþi duce în orice staþiune vrei tu. O sã fie liber, feþe noi, de oameni isteþi care au evitat turma, apa destul de caldã încât sã te bagi în ea ºi drumul mai scurt de șapte ani. Singurul lucru pe care nu îl poþi evita sunt localnici care vor sã te jecmãneascã. N-ai cum sã scapi de ei, decât dacã pleci din þarã. Hai sã nu ne înghesuim toþi ca oile trei zile la mare, ca sã ne cãlcãm pe bombeu ºi sã nu putem respira unii de alþii. Lãsaþi sã facã asta instinctul de turmã ºi mentalitatea de corporatrist care ºtie cã trebuie sã se distreze fix de 1 mai, altfel râd cunoºtinþele de el. 1 mai e cea mai proastã zi din luna mai în care sã te afli la mare. Mai aºteptaþi ºi voi puþin, cã nu pocneºte nimic în voi. Bucuraþi-vã de liniºtea din oraºe de 1 mai. Aia chiar e lucru rar ºi frumos. Sau chinuiþi-vã inutil. E pur alegera voastrã. sursa: vice.com]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer